Main Menu
User Menu

6. zákopnická eskadrona [1939-1939]

6 Szwadron Pionierów/6th Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
6. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
6 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
6. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Zákopnická eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.08.1939-23.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-DD.08.1939 Stanisławów (ukr. Івано-Франківськ)/? /
DD.08.1939-01.09.1939 Stanisławów (ukr. Івано-Франківськ)-Lvov ( ukr. Львів) / -Krakov-Częstochowa-Koluszki-Września-Nekla/přesun po železnici / 3)
01(?).09.1939-02.09.1939 prostor Nekla/? / 4)
03.09.1939 prostor Dąbrówka/? / 4)
04.09.1939 prostor Poznaň/? / 4)
05.09.1939 prostor Hnězno/? / 4)
06.09.1939 prostor Sławoszewek/? / 4)
07.09.1939 prostor Mostki/? / 4)
08.09.1939 prostor Ładorudź/? / 4)
09.09.1939 prostor Dąbie/? / 4)
10.09.1939 prostor Wartkowice-Ignacew Parzęczewski/? / 4)
11.09.1939-12.09.1939 Parzęczew/prostor jižně / 4)
12.09.1939 Łęczyca-Dąbie/prostor / 4)
13.09.1939-14.09.1939 prostor Daszyna/? / 4)
14.09.1939-16.09.1939 Daszyna-Kutno-Żychlin-Luszyn-Sanniki-Iłów-Budy Stare /přesun / 4)
16.09.1939 Budy Stare/hájenka / 4)
16.09.1939-17.09.1939 Witkowice-Górki/noční přesun / 4)
18.09.1939 Dąbrówka-Sowia Wola-Janówek/přesun / 5)
19.09.1939 Pociecha-Smolarnia/prostor / 5)
20.09.1939 Varšava/Bielany /
21.09.1939-23.09.1939 Varšava/? /

Velitel:
Commander:
27.08.1939-23.09.1939 Bolesław I Krajewski (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 6 (Szwadron Pionierów nr 6). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Eskadrona zanikla při reorganizaci Jezdecké operační skupiny Abraham po jejím příchodu do obklíčené Varšavy. Při této reorganizaci byly z jejího zbytku a zbytků 3. zákopnické eskadrony utvořena Zákopnická eskadrona Sloučené jezdecké brigády.
3) Eskadrona byla mobilizována 6. hulánským plukem a po železnici se pravděpodobně přesunovala trasou přesunu tohoto pluku.
4) Dislokace je uvedena pouze orientačně. Činnost a přesná dislokace eskadrony není v uvedených zdrojích uvedena.
5) 18.09.1939-19.09.1939 probíhal u obcí Sieraków a Laski boj Jezdecké operační skupiny Abraham s jednotkami 1. lehké divize o průlom do obklíčené Varšavy. Účast eskadrony v tomto boji není v polských zdrojích uvedena.
Zdroje:
Sources:
Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969.
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987

URL CZ: https://www.valka.cz/6-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t189783#549759Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/6-Szwadron-Pionierow-6th-Pioneer-Squadron-t189783#549759Version : 0
MOD

Velitelská sestava 6. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 27.08.1939-23.09.1939 setník (rotmistrz) Bolesław I Krajewski 1)
velitel I. čety – 27.08.1939-23.09.1939 poručík jezdectva Wiktor Sommer 2)
velitel II. čety – 27.08.1939-23.09.1939 poručík jezdectva Bronisław Zarębiński 3)
velitel III. čety (chemické) – 27.08.1939-23.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Ludwik Śliwa 4)
velitel trénu – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ???


Poznámky:
1) (13.12.1895-26.06.1944). Po probití se zbytků Jezdecké operační skupiny Abraham do obklíčené Varšavy (20.09.1939) a její reorganizaci na Sloučenou jezdeckou brigádu byl jmenován velitelem její zákopnické eskadrony. V průběhu bojů ve Varšavě byl zraněn, při její kapitulaci (28.09.1939) byl léčen v jedné z varšavských nemocnic a vyhnul se zajetí. Byl zapojen do odbojové činnosti. DD.04.1943 byl ve Varšavě zatčen Gestapem. V Poznani byl odsouzen k trestu smrti a popraven.
2) (12.04.1902-07.11.1941). Po reorganizaci zbytků Jezdecké operační skupiny Abraham a utvoření Zákopnické eskadrony Sloučené jezdecké brigády byl velitelem jedné z čet. Podle internetového zdroje č. 1 padl po kapitulaci do německého zajetí a byl zavražděn v zajateckém táboře Oflag XA v Sandbostel. Internetový zdroj č. 3 uvádí, že byl zavražděn v berlínském vězení.
3) (11.11.1907-DD.MM.RRRR). Po reorganizaci zbytků Jezdecké operační skupiny Abraham a utvoření Zákopnické eskadrony Sloučené jezdecké brigády byl velitelem jedné z čet. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
4) (11.09.1913-13.05.1984 ?). Není uveden v Seznamu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) ani ve schematizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). V internetovém zdroji č. 3 je uvedeno několik osob tohoto jména. Důstojnické hodnosti odpovídá jediná osoba, která byla od 01.10.1939 do 01.05.1945 v zajateckém táboře.


Zdroje:
https://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34
www.wbc.poznan.pl
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III.
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL CZ: https://www.valka.cz/6-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t189783#549760Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/6-Szwadron-Pionierow-6th-Pioneer-Squadron-t189783#549760Version : 0
MOD