Main Menu
User Menu

Ruské legie zblízka

Autor : 🕔30.09.2002 📕47.130
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku

Děkuji Mgr. Jaroslavě Kunzfeldové, že mi vyšla vstříc při zpřístupnění fondu odboje v MVM Olomouc.

Tuto práci věnuji svému dědečkovi Bohumilovi Lauermannovi, italskému legionáři, a všem ostatním dědečkům a pradědečkům legionářům.

Úvod

1. Vznik a vývoj ruských legií

2. Změny v organizaci vojska a jejich vliv na vnitřní vztahy mezi legionáři

2.1. Česká družina

2.2. Vliv únorové revoluce na Čsl. vojenskou organizaci

2.3. Postavení Čsl. vojska po protibolševickém vystoupení

2.4. Reorganizovaná armáda na magistrále

3. Hospodářské a technické zázemí Čsl. vojska

3.1. Armádní intendanstvo

3.2. Technické oddělení

3.3. Samostatné finanční zajištění Čsl. hnutí

3.4. Československá polní pošta

4. Kulturní a osvětová činnost v Čsl. legiích

4.1. Kultura a osvěta před rokem 1917

4.2. Rozvoj osvěty, kulturního a sportovního života po rozšíření Čsl. vojska

5. Závěr

6. Soupis pramenů a literatury

6.1. Tištěné prameny

6.2. Noviny a časopisy

6.3. Literatura

 

Do HTML převedl kolega Václav Moutvic

www.vajnsoft.aktualne.cz

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.09.2002 📕47.130