Main Menu
User Menu

5. zákopnická eskadrona [1939-1939]

5 Szwadron Pionierów/5th Pioneer Squadron

     
Název:
Name:
5. zákopnická eskadrona
Originální název:
Original Name:
5 Szwadron Pionierów 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
5. zákopnická eskadrona
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Krakov/? /
DD.08.1939-30.08.1939 Krakov-???-???-???-prostor Koziegłowy/přesun /
30.08.1939-02.09.1939 Koziegłowy/prostor / 3)
02.09.1939 Koziegłowy-???-prostor Zawiercie/přesun / 3)
02.09.1939-03.09.1939 prostor Zawiercie-prostor Pradła/noční přesun / 3)
03.09.1939 prostor Pradła-prostor Rokitno/přesun / 3)
04.09.1939 prostor Rokitno-Dąbrowica-Obiechów-prostor Sędziszów-Mstyczów/přesun / 3)
05.09.1939 Mstyczów-Klimontów-Wodzisław-Niegosławice-Pawłowice-prostor Pińczów/přesun / 3)
05.09.1939-06.09.1939 prostor Pińczów-lesy východně Bogucice/noční přesun / 3)
06.09.1939 lesy východně Bogucice-???-???-prostor Nowy Korczyn/přesun / 3)
06.09.1939-08.09.1939 prostor Nowy Korczyn/? / 3)
08.09.1939 prostor Nowy Korczyn-Borusowa-prostor Szczucin/přesun / 3)
09.09.1939 prostor Szczucin-???-???-prostor Baranów Sandomierski (Suchorzów)/přesun / 3)
09.09.1939-11.09.1939 prostor Baranów Sandomierski (Suchorzów)/? / 3)
11.09.1939-12.09.1939 prostor Baranów Sandomierski (Suchorzów)-Siedleszczany-Chmielów-Cygany-prostor Siedlisko (Jeziórko)/noční přesun / 4)
12.09.1939-13.09.1939 prostor Siedlisko (Jeziórko)-Grębów-Rozwadów-Charzewice-prostor Lipa/noční přesun / 3)
13.09.1939-14.09.1939 prostor Lipa-???-Brzeziny-Modliborzyce-prostor Janów Lubelski (Kawęczyn?)/noční přesun / 3)
14.09.1939-15.09.1939 prostor Janów Lubelski (Kawęczyn?)-Krzemień-Frampol-Biłgoraj-Majdan Nowy/noční přesun / 3)
15.09.1939-16.09.1939 Majdan Nowy-prostor Księżopol-prostor Majdan Nowy(?)/noční přesun / 5)
16.09.1939-17.09.1939 prostor Majdan Nowy(?)-Smólsko-Wolaniny-Bukownica-Tereszpol Zaorenda-Szozdy-Obrocz-prostor Kosobudy/noční přesun / 3)
17.09.1939 prostor Kosobudy/? / 6)
17.09.1939-18.09.1939 prostor Kosobudy-Bliżów-Adamów-Potoczek-Suchowola-Hutków-prostor Majdan Wielki/noční přesun / 3)
19.09.1939 prostor Majdan Wielki-Pańków-Majdan Wielki/přesun / 7)
19.09.1939-20.09.1939 Majdan Wielki-les západně Szarowola/noční přesun /
20.09.1939 les západně Szarowola-Ulów/přesun a kapitulace /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-20.09.1939 Płosso, Jan (rotmistrz)
Výzbroj:
Armament:
Zákopnická eskadrona
Od 10.09.1939 byla pravděpodobně do její sestavy zařazena náhradní zákopnická četa o neznámých stavech.
Poznámka:
Note:
1) V mobilizačních tabulkách nesla název Zákopnická eskadrona č. 5 (Szwadron Pionierów nr 5). V naprosté většině polské historiografie je však uváděna jako zde.
2) Eskadrona zanikla při kapitulaci zbytků Krakovské jezdecké brigády v rámci kapitulace zbytků Armády Piskor po tzv. 1. bitvě u Tomaszowa Lubelského.
3) Činnost, dislokace a osa přesunu nejsou ve zdrojích uvedeny, a proto je uvádím pouze orientačně.
4) V rozkazu velitele Krakovské jezdecké brigády ze dne 11.09.1939 k přesunu do prostoru Stale-Siedlisko-Tarnowska Wola není eskadrona vyjmenována. V rozkaze je uvedeno místo dislokace velitelství brigády v obci Sedlisko, ve skutečnosti však bylo dislokováno v nedaleké obci Jeziórko.
5) Steblik uvádí, že se s brigádní zákopnickou četu (sic!) pod velením setníka Płosa osobně setkal u zničeného mostu na řece Tanew u obce Księżopol.
6) Sołtysik uvádí, že eskadrona prováděla minové zátarasy na silnicích Kosobudy-Zarzecze-Zdanówek a Szczebrzeszyn-Zawada.
7) Maksimiec a Steblik uvádějí, že eskadrona měla v noci na 20.09.1939 připravit přechod přes řeku Wieprz u obce Majdan Wielki.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Operační rozkaz velitele Krakovské jezdecké brigády k přesunu do prostoru Stale-Siedlisko-Tarnowska Wola, in: Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 724-725
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/5-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t189297#548955Verze : 1
MOD

Velitelská sestava 5. zákopnické eskadrony:


velitel eskadrony – 24.08.1939-20.09.1939 setník (rotmistrz) Jan Płosso 1)
velitel I. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Stanisław Franciszek Smrokowski 2)
velitel II. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Mieczysław Józef Rakoczy 3)
velitel III. čety (chemické) – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Edward Mazurak 4)
velitel trénu – 27.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
velitel náhradní zákopnické čety - DD.09.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Maciej Mikołaj Maria kníže Radziwiłł 5)


Poznámky:
1) (DD.MM.1904-24.03.1976). Maksimiec a Steblik uvádějí Jan Płosa. Głowacki uvádí Jan Plosa. Zde je uveden podle schematizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939). Po kapitulaci unikl zajetí, dostal se do Francie a později do Velké Británie, kde sloužil v polském 1. sboru ve Skotsku a nějakou dobu v polské 1. samostatné paradesantní brigádě. Po demobilizaci zůstal ve Skotsku, kde také zemřel.
2) (24.03.1911-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
3) (14.10.1907-06.06.1976). Za neznámých okolností se DD.09.1939 dostal do obklíčené Varšavy a zúčastnil se závěrečných bojů při její obraně. Po kapitulaci padl do německého zajetí, ze kterého brzy utekl. DD.10.1939 se dostal do Krakova a zapojil se pod přezdívkou „Miecz“ do odbojové činnosti v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády. 19.03.1942 byl povýšen do hodnosti setníka (rotmistrz). 29.06.1942 byl v Krakově zatčen gestapem. Povedl se mu riskantní útěk a do roku 1943 se v Krakově skrýval. Po ověření, že jeho útěk nebyl fingovaný, byl odvelen do Varšavy k dispozici Hlavnímu velitelství Zemské armády. Od DD.05.1943 byl zástupcem velitele Inspektorátu Zemské armády Zamość. V této funkci se v červnu 1944 zúčastnil krvavých bojů partyzánského uskupení (spojené partyzanské oddíly Zemské armády, Rolnických praporů (Bataliony Chłopskie (BCh)), Lidové armády (Armia Ludowa (AL)) a sovětských partyzánů – celkem kolem 5 000 mžů) s německými jednotkami (154. záložní divize, 174. záložní divize, části 213. zajišťovací divize a jiné drobné části 4. tankové armády) při jejich protipartizánské operaci Sturmwind II. Jako jeden z mála důstojníků Zemské armády tyto boje přežil a od DD.07.1944 pokračoval v protifašistické a po osvobození i protikomunistické odbojové činnosti v Krakově a Katovicích. 01.01.1945 byl povýšen do hodnosti majora. 20.10.1946 byl zatčen a vězněn do 19.09.1947.
www.facebook.com
www.lukowa.pl
4) (10.03.1907-DD.MM.RRRR). Maksimiec chybně uvádí Edward Mazurek. Od DD.09.1939 v německém zajetí.
5) (24.02.1905-06.11.1994). Od DD.09.1939 v německém zajetí. Po osvobození zůstal na Západě a emigroval do USA. Zemřel v Monterey (Kalifornie, USA).
Jako záložní důstojník 5. pluku jízdních střelců byl po mobilizaci zařazen k Náhradnímu středisku Krakovské jezdecké brigády (Ośrodek Zapasowy Krakowskiej Brygady Kawalerii) ve městě Dębica. Tam byl jmenován velitelem náhradní zákopnické čety, která od 05.09.1939 střežila společně s částí pochodové eskadrony 8. hulánského pluku most přes Vislu u města Szczucin. 08.09.1939 se v tomto městě spojila s ustupujícími jednotkami Krakovské jezdecké brigády. Podle Steblika byla zařazena do brigádní zákopnické eskadrony a podle Sołtysika byla zařazena do korouhve Náhradního střediska Krakovské jezdecké brigády.
Zdroje:
www.stankiewicze.com
www.wbc.poznan.pl
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Maksimiec, Stanisław: Armia „Lublin“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 209-311
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/5-zakopnicka-eskadrona-1939-1939-t189297#548958Verze : 0
MOD