Main Menu
User Menu

5. pluk [1975-1975]

5th Regiment

     
Název:
Name:
5. pluk
Originální název:
Original Name:
5. pluk Federálního ministerstva vnitra
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.07.1975
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1975
Nástupce:
Successor:
5. výcvikový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.07.1975-01.10.1975 Správa vojsk ministerstva vnitra
Dislokace:
Deployed:
11.07.1975-01.10.1975 Frýdek-Místek, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
11.07.1975-01.10.1975 Útvar 2344 Místek
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
KVAPILOVÁ, Iva: Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. In: Sborník Archivu Ministerstva vnitra 2/2004
Web Archivu bezpečnostních složek
CAJTHAML, Petr: Vedení ministerstva vnitra (ministerstva národní bezpečnosti) 1948–1989. In: Paměť a dějiny č. 1/2007
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-1975-1975-t86880#644320Verze : 1
MOD
5. výcvikový pluk FMV Frýdek-Místek
U 5. výcvikového pluku FMV Frýdek-Místek vykonávali vojenskou náhradní službu nově nastupující příslušníci Sboru národní bezpečnosti.V souvislosti s převedením Civilní obrany do působnosti Federálního ministerstva národní obrany došlo ke změně v zařazení zabezpečovacích rot krajských správ SNB, které dosud spadaly pod místně příslušná velitelství pluků CO. Zabezpečovací roty českých KS SNB byly sloučeny do praporu zabezpečovacích jednotek Zabezpečovacího pluku FMV Praha. Zabezpečovací roty na Moravě na Slovensku pak byly pak sloučeny do praporu zabezpečovacích jednotek 5. výcvikového pluku Frýdek-Místek.


K 1. říjnu 1981 byl prapor zabezpečovacích jednotek 5. výcvikového pluku FMV Frýdek-Místek převeden do složení Zabezpečovacího pluku FMV Praha.
URL : https://www.valka.cz/5-pluk-1975-1975-t86880#321905Verze : 0
MOD