Main Menu
User Menu

5. dělostřelecká skupina [1996-2005]

5th Artillery Group

Grupo de Artillería Movilizable V (GACAMV V)

     
Název:
Name:
5. dělostřelecká skupina
Originální název:
Original Name:
Grupo de Artillería Movilizable V (GACAMV V)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
2. polní dělostřelecká skupina
Datum zániku:
Disbanded:
15.05.2005
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-15.05.2005 5. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-15.05.2005 Vitoria, Araca

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.infanteria47.es

URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-skupina-1996-2005-t224979#625648Verze : 1
MOD
Krátka história
Roku 1874 prebiehala v krajine Karlistická vojna a mnoho jednotiek prišlo o mnoho vojakov, čo malo za následok, že vláda povolala všetkých mužov starších 19 rokov, aby sa tak doplnili stavy a vytvorili nové jednotky. Generálny veliteľ delostrelectva navrhol vytvorenie nového delostreleckého pluku, 22.6.1874. Mesiac na to, 26.7.1974 je vytvorený Pluk horského delostrelectva No 3, ktorý je tvorený 6 bateriami. V auguste 1875 5 a 6 bateria dostáva meno 1 bateria 2 brigády a 2 bateria 2 brigády, taktiež sa organizuje 3 bateria ako 3 bateria 2 brigády. Pluk po skončení vojny je presunutý do Plaza de Vitoria 16.6.1876. Baterie naďalej zotrvavávali ako súčasti 6 divízie severnej armády. Pluk roku 1886 dostáva meno 2 Horský pluk delostrelectva a pokračuje až do roku 1892 so 6 bateriami a v tomto roku boli rozpustené 5 a 6 bateria. Roku 1893 sa zapoja do bojov pri Melille 3 a 4 bateria v mesiacoch január a september nasledujúceho roku sa vracajú späť do Vitorie. V júli 1895 je vyslaná jedna batéria na Kubu a vo februári nasledujúceho roku druhá. Pluk pokračuje s 4 bateriami až do roku 1904, kedy je sformovaná piata, záložná. Roku 1909 sú vyslané 3 baterie a zvyšok pluku do Melille, pričom 4 zostáva vo Vitorii. Roku 1918 má pluk 6 baterii s kanónmi 70mm. Kvôli neustálym provokáciám zo strany Maroka sa organizuje skupina z 1,2 a 5 baterie pre Melillu a zo 4 baterie pre Ceutu, pričom baterie 3 a 6 zostávajú v zálohe vo Vitorii aby táto bateria mohla nahradiť straty baterii nasadených v boji. V októbri 1922 jednotka dostáva nové delá 105mm. Nasledujúceho roku sa organizuje skupina 2 baterii aby tvorila časť rezervnej armády pre Afriku. Roku 1924 sú 3,4,5 a 6 bateria rozmiestnené v Afrike. Roku 1934 sú do Astúrii vyslané 1,2,4 a 5 bateria a toho istého roku sa aj vracajú 4 a 5 bateria z Afriky. Roku 1935 1 a 2 bateria sa nachádzajú v Mieres a v Oviedo, kde utrpia straty, pričom sú súčasťou skupiny Brigády Asturias. Na začiatku nasledujúceho roku je pluk organizovaný z velenia, sekcie cieľov a dvoch skupín 3 baterii s húfnicami 105/11. V októbri 1932 sa organizuje 12 bateria s kanónmi 12mm a 13 záložná. V rokoch 1933-35 je dozbrojený aj zvyšok z 11 baterii s húfnicami 105/11. Roku 1936 sa skupina 3 a 4 baterie, podieľa na akcii jednotky plukovníka Ortiz de Zarate, a má za úlohu dobiť Oyarzun a Irun.

Časti jednotky sa nachádzajú v rôznych častiach krajiny kde sa podieľajú na akciách obćianskej vojny
1 bateria-------------- Ońate a Beasain
2 bateria ----------- Oyarzun a Villareal
4 bateria-------------- odchádza na front do Tolosa jedna časť a ďalšia do Álava
5 bateria -------------- front Ávila
6 bateria -------------- front Guipúzcoa
7,8,9 a 10---- front Álava

Počas rokov 1937 až 38 pluk bojuje v občianskej vojne. Roku 1939 je organizovaná až 25 bateria. Niektoré z týchto jednotiek sa podieľali až na poslednej fáze vojny. Po skončení vojny bola armáda zreorganizovaná. 8.9.1939 bol pluk zreorganizovaný na Pluk delostrelectva No25 a rozdelený do 3 skupín.

Roku 1940 a 1941 jednotka bola členená:
Skupina I -------------------velenie a 3 baterie kanónov 65/17
Skupina II ------------------velenie a 3 baterie húfnic 105/11
Skupina III -----------------velenie a 3 baterie 149/11 motorizované

Roku 1942 je sformovaná skupina IV s húfnicami 77/24 motorizovaná. V novembri 1946 sú nahradené kanóny 65/17 húfnicami 105/11, 4 skupina dostáva húfnice 122/46. V auguste 1947 je rozpustená 4 skupina a pluk má 3 skupiny a jednu jednotku PLM s 2 delami FLAK 20mm a s touto štruktúrou existuje pluk do roku 1954. V novembri 1963 je organizované velenie, PLM administratíva, jednotka cieľov a 2 baterie

Roku 1966 je organizácia nasledovná:
- PLM administratíva a jednotka cieľov
- Skupina húfnic 105/26 (s PLM).
- 2 baterie (1 a 2)

Roku 1967 má pluk 3 baterie (1, 2 a služieb). 1.3.1976 sa vytvára 3 bateria a 20.7. sa jednotka presúva do priestorov v Araca.

27.2.1976 je pluk organizovaný nasledovne:
Skupina I (Vitoria)
- Jednotka cieľov
- 1, 2 a 3 Bateria a bateria služieb
- velenie skupiny
Skupina II (Bilbao)
- 1 a 2 bateria
- Bateria služieb

V októbri sa baterie označujú:
Skupina I
- velenie skupiny -------------- 10 bateria
- 1 bateria -------------------------11 bateria
- 2 bateria -------------------------12 bateria
- 3 bateria-----------------------13 bateria
- bateria služieb.----------- 14 bateria
- bateria cieľov - V. cieľov

Skupina II
- veliteľstvo skupiny ---------20 bateria
- 1 bateria ------------------- 21 bateria
- 2 bateria ------------------- 22 bateria
- bateria služieb ------------ 24 bateria

20.1.1986 je pluk transformovaný na Skupinu poľného delostrelectva LII a konečne na skupinu II s 5 bateriami so sídlom v Vitoria. 1.7.1996 sa transformuje na Skupinu poľného delostrelectva V.
Roku 2000 jednotka dostáva prvé kusy techniky 105/14 "OTTO MELARA″ momentálne ich má 18 ks.

Organizácia jednotky k dnešnému dňu
- 1 - velenie
- 2 – jednotka velenia
- 3 - bateria PLM
- 4 - Bateria zbraní
- 5 - Bateria služieb

Jednotka sídli na základni ARACA vo Vitoria a je súčasťou Brigády ľahkej pechoty "SAN MARCIAL" V.

zdroj:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa
es.geocities.com/heraldicamilitar
www.ejercito.mde.es/organizacion/gaca_v

URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-skupina-1996-2005-t224979#309486Verze : 1
MOD