Main Menu
User Menu
Reklama

Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕17.674
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

8.II. Členovia Dračieho rádu, Žigmund diplomat

Už sme si načrtli, že Žigmund vynikal predovšetkým v diplomacii a Dračí rád nie je žiadnou výnimkou, skôr zrejmým dôkazom Žigmundovej vynaliezavosti a diplomatických schopností, akými sa pravdepodobne nemohol popýšiť žiadny iný panovník jeho doby. V dejinách diplomacie (najmä tej stredovekej) patrí Žigmundovi nesporne významné miesto.

Dračí rád bol po svojom založení predovšetkým prostriedkom pre domácu politiku a plnil predovšetkým stabilizačnú politiku (okrem donácií, kde Žigmund tiež nešetril a rozhadzoval na všetky strany). V prvom rade sa Žigmund odvďačil tým, ktorí mu pomohli v ťažkých chvíľach kedy nielen jeho panovanie, ale i jeho život visel na vlásku, v druhom rade ostatným šľachticom, ktorým sa chcel zavďačiť, aby proti nemu nekuli pikle, ale mali pocit kráľovej priazne. Bolo charakteristické pre Žigmunda, že neschvaľoval politiku priamej pomsty (napriek názorom o popravách, ktoré napísal Piccolomini a prebral Thurózcy, ktoré však boli výmyslom), čo sa ukázalo ako skvelý diplomatický ťah.

Reklama

Žigmund pozdvihoval šľachtu, ktorá mu bola verná, išlo najmä o: „pánov z Pavloviec (dostali Zemplínsku a Užskú stolicu, páni z Perúna Abovskú a Spišskú stolicu, páni z Rozhanoviec Šarišskú, Komárňanskú , Bratislavskú stolicu, Bubelovci Gemerskú, Peter Čech z Levíc Tekovskú a Forgáčovci Nitriansku.46 Aj maďarská šľachta neostala bokom: „Za svoju slávu a bohatstvo vďačili Žigmundovi tiež Marcalliovia, Perényovia, Csákyovia, Rozgonyiovia a Palíciovia.47

Do Dračieho rádu patrili Žigmundovi významní domáci šľachtici: Eberhardt, palatín Mikuláš Gara, ktorý bol popri ďalšom členovi Stiborovi zo Stiboríc ďalším najvýznamnejším členom, ďalej to boli Pippo z Ozory, Spano, Herman Cílsky, ale aj brat Mikuláša Garu Ján, Fridrch Cílsky, či ďalší, ako napríklad Peter Brezovický, u ktorého je zvláštnosťou, že v súvislosti s členstvom v Dračom ráde prebral znak Draka i do rodinného erbu.

Členstvo v Dračom ráde malo niekoľko, pre šľachticov veľmi dôležitých výhod: ak sa dostali do konfliktu s kráľom mali tú výhodu, že v rámci rádových pravidiel sa mohli obrátiť na riadny rádový súd. To im dávalo do rúk veľkú výhodu i ochranu proti kráľovi, na druhej strane im poskytovala táto možnosť väčší pocit bezpečia proti kráľovým zákrokom. V náväznosti na toto pravidlo išlo i o skutočnosť, že kráľ nemohol v prípade smrti jednotlivých členov Dračieho rádu obrať ich rodiny o majetok. Príslušníci rádu mali aj svoj odznak, nosili radový kríž. Ďalšou, tiež veľmi významnou výhodou členstva v Dračom ráde bola skutočnosť, že mohli kedykoľvek predstúpiť pred kráľa, mali tiež právo zúčastňovať sa rokovaní o dôležitých štátnych záležitostiach, čo im dávalo obrovský vplyv na kráľa samotného.

Okrem členov rádu zo Žigmundovho najbližšieho okolia bol rád neskôr posilnený i o mimoriadnych členov, často zo zahraničia. Najvýznamnejšími mimoriadnymi členmi boli. Ernest Železný (spomínaný vodca rádu Salamandra, ktorý sa tak stal súčasťou Dračieho rádu), Albrecht Habsburský, litovské veľkoknieža Vitold, poľský kráľ Vladislav Jagellovský (padol v boji s Turkmi v bitke pri Varne 1444), srbské knieža Štefan Lazarevič, valašský Vlad II. Dracul, Brunoro della Scalla z Verony, Marsiglio Carrara z Padovy a už spomínaný Oswald Wollkenstein.

I to poukazovalo nato, že Žigmundov rád nevznikol len pre stabilizáciu domácej politiky, ale mal slúžiť v budúcnosti na križiacku výpravu.


46 MARSINA, Richard a kolektív: Vojenské dejiny Slovenska do r.1526. Harmanec: Vojesnký kartografický ústav š.p., 1.vydanie, 1994, s.152.
47KONLLER, László: Dejiny Maďarska. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1.vydanie, 2001, s.89.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕17.674