Main Menu
User Menu
Reklama

Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕17.204
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

6.I. Archetypy ako symboly určitej vlastnosti

Keď sme si ukázali vzťah Žigmunda a cirkvi, pôsobenie jeho otca, či vychovávateľov, pestrú symboliku Draka a dokázali sme si, že Žigmund bol človekom veriacim musíme bezpodmienečne otvoriť otázku archetypov. Tie sú zároveň najväčším problémom – je ťažké presne určiť akú úlohu zahrali archetypy, či mytologické prvky úlohu a to nielen pri vzniku Dračieho rádu, ale i pre samotného Žigmunda Luxemburského. V kapitolách 4 a 5 sme si ukázali, že na Žigmunda hlboko vplývala mystika svojho otca a sám Žigmund ako človek stredoveku bol mystikom taktiež i keď pretože bol oveľa povrchnejší vyzerala táto mystika inak ako u Karola IV. V Takom prípade prichádza k tomu, že pre menej zdatného človeka v kontemplácii nahradzujú duchovné prežívanie rôzne symboly. V stredoveku sa pre ne tiež vytvorila jednoduchšia pozícia. V stredoveku hrala mytológia oveľa väčšiu úlohu, ako je tomu dnes (zvlášť v rode Luxemburgovcov). Dnes nedokážeme mytológiu dostatočne pochopiť a to isté teda platí i pre archetypy: „O tento cit nás pripravila práve naša príliš ochotná, prospešná a výkonná veda.37 Pri tom platí: „mýtus v spoločnosti na nižšom vývojovom stupni, čím je na nižšom stupni, tým viac je žitou realitou.38 Je jasné, že mytologicko-metafyzické vákuum sa snažil Žigmund vyplniť symbolmi.


38KERÉNYI, Karl: Věda o mytologii. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečku, 1.vydanie, 1997, s.8-12.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕17.204