Main Menu
User Menu

4. motorisovaná brigáda [1937-1938]

4th Motorised Brigade

     
Název:
Name:
4. motorisovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
4. motorisovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 133
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1937-24.09.1938 4. rychlá divise
Dislokace:
Deployed:
15.10.1937-24.09.1938 Pardubice, Velitelská budova

Velitel:
Commander:
15.10.1937-24.09.1938 Rakovčík, František (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1937-24.09.1938 Cyklistický prapor 1
15.09.1938-24.09.1938 Pluk útočné vozby 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/4-motorisovana-brigada-1937-1938-t73978#413269Verze : 1
MOD