Main Menu
User Menu

Dějiny bleskové války

Autor : 🕔19.05.2002 📕51.259
Rozpočet valka.cz 2022 : 104.000,- Kč Příjmy k 20.11.2022 : 132.009,- Kč
♡ Chci přispět

Obsah

Úvod

Situace před 1. světovou válkou a v jejím průběhu

Teorie a praxe 1. světové války

Počátky bleskové války

Meziválečná situace

Teorie bleskové války v meziválečném období

Lokální konflikty meziválečného období

2. světová válka: „zlatý věk“ Blitzkriegu

Přepadení Polska

Německé tažení v západní Evropě

Válka v severní Africe

Boje na východní frontě

Boje v západní Evropě

Poválečný vývoj a současnost

Závěr

Příloha: přehled nejdůležitějších osobností Blitzkriegu

Seznam použité literatury

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.05.2002 📕51.259