Main Menu
User Menu

377. skupina zabezpečení misí [2002- ]

377th Mission Support Group

     
Název:
Name:
377. skupina zabezpečení misí
Originální název:
Original Name:
377th Mission Support Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2002
Předchůdce:
Predecessor:
377. skupina zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2002-DD.MM.RRRR 377. letištní křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/377-skupina-zabezpeceni-misi-2002-t137700#451844Verze : 2
MOD