Main Menu
User Menu

36. samostaný prapor polního dělostřelectva [RRRR-RRRR]

36th Independent Filed Artillery Battalion

独立野砲兵第36大隊

     
Název:
Name:
36. samostaný prapor polního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
独立野砲兵第36大隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hakodate, Pevnost Tsugaru /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/津軽要塞
URL : https://www.valka.cz/36-samostany-prapor-polniho-delostrelectva-RRRR-RRRR-t182603#533918Verze : 0
MOD