Main Menu
User Menu

302. skupina zabezpečení misí [RRRR-RRRR]

302nd Mission Support Group

     
Název:
Name:
302. skupina zabezpečení misí
Originální název:
Original Name:
302nd Mission Support Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
Předchůdce:
Predecessor:
302. skupina zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/302-skupina-zabezpeceni-misi-RRRR-RRRR-t137411#451555Verze : 0
MOD