Main Menu
User Menu
Reklama

Prusko-rakouská válka

Autor : 🕔20.01.2001 📕21.399
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

X. Mikulovské příměří a Pražský mír

23. července začíná konference o příměří v Mikulově. O tři dny později je podepsán hlavní dokument. Rakousko podle dohody ztrácí území Benátska, musí uznat zrušení Německého spolku, zaplatí válečné reparace ve výši dvaceti milionů pruských tolarů, bude souhlasit s pruskou anexí Šlesvicka a Holštýnska. Oproti tomu Prusko stáhne svá vojska z Čech, ponechá nynější hranice Saska a dohodne konečný mír v Itálii. Posledním bodem dohody pak byl závazek, že se obě strany znovu setkají a podepíší mírovou smlouvu. K tomu nakonec došlo v Praze 23.srpna 1866.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕21.399