Main Menu
User Menu

2019 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
68, 2019, č. 1


Obsah čísla:

Straka, Karel: Sabotážní a teroristická síť Úřadovny Abwehru IV Drážďany v kontextu příprav na napadení ČSR z let 1938-1939 (4-41)
Tomek, Prokop: Tradice legií po únoru 1948 (42-59)
Marek, Jindřich: Ústup čs. jednotek bojem z Podkarpatské Rusi v březnu 1939 očima vrchního styčného důstojníka (60-82)
Plachá, Pavla: Beskydská převaděčka Marie Pětrošová (83-95)
Burian, Michal: Výstavní činnost VHÚ v roce 2019 (96-97)
Khol, Miroslav: Ohlédnutí za jubilejní sezonou Leteckého muzea (98-99)
Moudrý, Petr: Restaurování jezdecké šavle (100-101)
Sýjora, Jan: Novinky v leteckých sbírkách VHÚ (102-104)
Šach, Jan: Pár dvouhlavňových pistolí puškaře J. Penela (105-107)
(red): Výstavy před Generálním štábem (108)
Krejča, Leoš: Krátké ohlédnutí za projektem „Posádková muzea pod záštitou Vojenského historického ústavu Praha“ (109-117)
(JR): Pracovníci VHÚ mezi leteckými osobnostmi století (118-119)
Plachý, Jiří: Památník koncentračního tábora Natzweiler-Struthof ve Francii (120-122)
Plachý, Jiří: Židovské vojenské muzeum v Londýně (122-123)
Beránek, Jiří: Britská metropole chystá Národní památník obětem holocaustu (124-126)
Beránek, Jiří: Don McCullin, žijící legenda válečné fotografie (126-129)
Beránek, Jiří: Proměna Muzeu RAF v Hendonu (130-135)
Beránek, Jiří: Malíř kavalerie Alfred Munnings (136-138)
(JP): Odborné sympozium k 100. výročí právní služby (138)
Láník, Jaroslav: Bohumír Klípa (1929-2018) (139)
Fišer, Marek: Winston Churchill a Karel Kinský v příběhu jedné knihy (140-143)
Recenze (144-151)
Biederman, Jan: Český šlechtický kříž (152)
URL : https://www.valka.cz/2019-01-t221814#618728Verze : 0
MOD