Main Menu
User Menu

2011 / 08

Fakta & svědectví

Fakta & svědectví
Ročník 3, 2011, číslo 8


Obsah čísla:
Šiška, Miroslav: Maršál Paulus kapituloval dvakrát. Poražený od Stalingradu se stal nejslavnějším zajatcem 2. světové války (4-7)
Dlouhý, Michal: Záhadné historky z pátrací služby (1. část) (8-11)
Krátký, Karel: Zabíjela rakovina, či arzenik? Záhada Napoleonovy smrti nejspíš nebude, alespoň pro některé lidi, nikdy definitivně vyřešena (12-15)
Kudrna, Ladislav: Doleva, nebo doprava? Československá exilová vláda v Londýně a její přístup k Sovětskému svazu po 22. červnu 1941 (16-19)
Dubánek, Martin: Film „Most u Remagenu“ a ČSLA (20-21)
Brož, Ivan: Operace „Feuerzauber“ aneb Kouzelný oheň (22-25)
Konečný, Martin: Bitva u Myriokefalonu. Konec byzantské reconquisty (26-28)
Bártík, František: Stávka v táboře Vojna – pohled z druhé strany (dokončení) (30-31)
URL : https://www.valka.cz/2011-08-t128635#434228Verze : 0
MOD