Main Menu
User Menu

2000 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
49, 2000, č.1

Obsah čísla:
Gebhart, Jan: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století (3-13)
Hájková, Dagmara: Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917 (14-37)
Šedivý, Ivan: Rakousko - uherská válečná propaganda 1914 - 1918 (38-55)
Zabloudilová, Jitka: Příspěvek k tematice propagandy v čs. vojsku v Rusku v letech 1914 - 1920 (56-66)
Doležel, Stephan: Antičeská filmová propaganda Třetí říše v letech 1938 - 1939 (67-86)
Milotová, Jaroslava: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a Morava (87-99)
Kuklík, Jan: Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939 - 1941 (100-113)
Kupka, Vladimír: Pevnost Cheb (114-134)
Rajlich, Jiří: Českoslovenští letci - účastníci bitvy o Francii (135-179)
URL : https://www.valka.cz/2000-01-t82589#302618Verze : 0