Main Menu
User Menu

1995 - Hraniční válka mezi Ekvádorem a Peru

Spory mezi Ekvádorem a Peru se táhnou již od roku 1942, kdy byla podepsána smlouva v Rio de Janeiru, stvrzující výsledky desetidenní války mezi oběma zeměmi z roku 1941. Peru nárokovalo území dle hranice vytyčené touto smlouvou - hranice dlouhá více jak 1500 km probíhá územím, kde se nacházejí naleziště zlata, uranu a ropy. Ekvádor však smlouvu anuloval v roce 1960, krátce před dokončením vytyčování hranice, ve zbývající délce 77 kilometrů. Pro vynucení nároku na toto území vyslal peruánský prezident Alberto Fujimori vojáky a letectvo do sporného regionu mezi řekami Santiago a Zamora, president Ekvádoru Sixto Duran Ballen se pokusil vyjednávat, ale obě strany se obviňovaly z vyprovokování agrese a u břehů obou států se k boji začalo připravovat i válečné námořnictvo. 26.1.1995 ve vzdálené džungli hor Cordillera del Condor vypukly boje. Po napjatých rozhovorech byla nakonec podepsána 1.3.1995 smlouva o zastavení palby. Peru hlásilo ztrátu několika bojových letadel a asi 50 vojáků, Ekvádor potvrdil 30 mrtvých a 300 raněných. Je pravděpodobné, že tato čísla jsou ve skutečnosti vyšší.


26.10.1998 podepsaly obě země mírovou smlouvu, která definuje zbývající část hranice a komisi pro řešení případných územních sporů mírovou cestou.


Zdroj :
www.onwar.com
www.wikipedia.com
1995 - Hraniční válka mezi Ekvádorem a Peru - Mapa Peru
Zdroj : www.cia.gov

Mapa Peru
Zdroj : www.cia.gov

1995 - Hraniční válka mezi Ekvádorem a Peru - Mapa Ekvádoru
Zdroj : www.cia.gov

Mapa Ekvádoru
Zdroj : www.cia.gov

URL : https://www.valka.cz/1995-Hranicni-valka-mezi-Ekvadorem-a-Peru-t45004#176224Verze : 0
MOD