Main Menu
User Menu

18. stíhací letka (1919-1921)

18 Eskadra Myśliwska (1919-1921)

18 Eskadra Myśliwska – 18. stíhací letka


V červnu 1919 se z Francie do Polska přesunuly polské jednotky pod velením generála Józefa Hallera bojující po boku spojenců na západní frontě. S nimi se do Polska dostalo několik leteckých jednotek francouzského letectva. Francouzská vláda však zakázala svým letcům zúčastňovat se leteckých bojových operací. Proto se koncem září 1919 polská strana rozhodla převzít výzbroj těchto francouzských letek a na jejím základě vytvořit nové polské letecké jednotky. Jednou z nich byla 18. stíhací letka, která převzala stroje 580. letky umístěné na letišti v Piotrkovu. V souvislosti s připravovanou akcí obsazení Pomořanska byla letka zařazena do sestavy IV. letecké skupiny. Začátkem února 1920 byla přemístěna na letiště v Toruni. Už v dubnu však byla přesunuta na letiště Zahatě u Polocka, do prostoru bojů na východní frontě. Tam provedla řadu dálkových průzkumných letů pro velitelství Litevsko-běloruského frontu. V květnu bylo k letce zařazeno několik posádek získaných spojením 1. a 11. letky.
V červenci 1920 byla přejmenována na 18 Eskadra Wywiadowcza – 18. zvědná letka.
Její název i činnost byly obnoveny v lednu 1921 po reorganizaci a přejmenování 18. zvědné letky. V květnu 1921 byla součástí III. stíhací perutě nově tvořeného 1. leteckého pluku.


Velitelé letky:
Kpt.pil.Władysław Krawiec-Iwanowski (září 1919 – květen 1920)
Por.pil.Stanisław Gogoliński (květen 1920 – 24.červen 1920)
Kpt.obs.Edward Karaś (? Červen 1920 – červenec 1920)
Por.pil.Juliusz Gilewicz ( leden 1921 – květen 1921)
Kpt.pil.Józef Krzyczkowski ( květen 1921 - ?.1924)
URL : https://www.valka.cz/18-stihaci-letka-1919-1921-t61222#220579Verze : 0
MOD
Výzbroj:
Salmson II A2 (1919 – 1920)
Spad VII C1 (leden 1921 – polovina roku 1922)


Ztráty:
24.6.1920 – por.pil.Stanisław Gogoliński – zahynul při přeletu na letiště Duniloviče
URL : https://www.valka.cz/18-stihaci-letka-1919-1921-t61222#220580Verze : 0
MOD
Literatura: Pawlak.J.: Polskie eskadry w latach 1918-1939, WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0760-4
URL : https://www.valka.cz/18-stihaci-letka-1919-1921-t61222#220581Verze : 0
MOD