Main Menu
User Menu
Reklama

Boje francouzského viceadmirála Charlese d'Estaing s Brity v Karibiku, 1778-79

Autor : 🕔09.01.2023 📕4.932
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

V jednom z těch ironických paradoxů historie, francouzský viceadmirál hrabě Charles Henri Hector d'Estaing, který vedl první francouzskou flotilu do Severní Ameriky v roce 1778, aby pomohla Američanům během jejich povstání proti britské koruně, se nikdy nesetkal s Georgem Washingtonem. Když generálmajor John Hancock předal d’Estaingovi portrét Washingtona, zatímco francouzská flotila procházela opravou v Bostonu na podzim 1778, francouzský admirál si ho pověsil v kabině své vlajkové lodi Languedoc s 80 děly.

D'Estaing se narodil v roce 1729 do šlechtické rodiny z Auvergne na jihu střední Francie. Jeho předkové sloužili ve francouzské armádě od 13. století. Jeho otec, generálporučík francouzské armády, se postaral o to, aby ho jeho syn následoval. Jako mladý důstojník francouzské armády d’Estaing rychle stoupal od poručíka po brigádního generála, když sloužil ve válce o rakouské dědictví a v sedmileté válce, kdy byl v Indii. Byl zajat během obležení Madrasu v roce 1759, Britové ho podmínečně propustili. Snažil se obejít své podmínečné propuštění a připojil se k francouzské Východoindické společnosti a plenil britské lodě a základny. Při návratu do Francie však nešťastnou náhodou padl do rukou Britů, kteří ho uvěznili na vězeňské lodi v Portsmouthu za žalostných podmínek. Během věznění se u něj vyvinula celoživotní nenávist k Britům.

Reklama


D'Estaing velel nově vytvořenému Námořnímu oddělení Asie a Amerik

I když byl po propuštění povýšen na generálporučíka, viděl službu na volném moři jako více vzrušující, a proto přešel do francouzského královského námořnictva. Nejprve působil jako guvernér francouzské kolonie na Malých Antilách v letech 1764 až 1772 a poté jako guvernér a inspektor námořních sil v Brestu.

Po vítězství Kontinentální armády nad Brity u Saratogy v říjnu 1777 uzavřela Francie s Američany obrannou alianci v únoru 1778. Američtí komisaři ve Francii, Benjamin Franklin, Silas Deane a Arthur Lee naléhali na Charlese Graviera, hraběte de Vergennes, který byl ministrem zahraničí krále Ludvíka XVI., aby nejen dodával zbraně a výstroj, ale také aby poskytl námořní pomoc, která by ohrozila flotilu viceadmirála Richarda Howea, podporující britské expediční síly v nově založených Spojených státech. V reakci na tuto naléhavou žádost přikázal Ludvík XVI. námořnímu tajemníkovi Antoine de Sartine, aby vytvořil třetí admiralitu pro Francii a jmenoval do této pozice d’Estainga. Tak se d’Estaing stal viceadmirálem pro námořní operace v Asii a Americe. Ve snaze zamezit Britům ve sledování francouzských příprav bylo rozhodnuto vytvořit flotilu v Toulonu. Pro tuto expedice měl mít d’Estaing 12 řadových lodí, pět fregat a 4000 vojáků. Jeho vlajkovou lodí byla Languedoc s 80 děly. Ludvík XVI. mu nařídil, aby udržoval svou flotilu neporušenou a ohrožoval Howeovu flotilu a chránil francouzská území v Západní Indii.


Viceadmirál hrabě d'Estaing přibyl do severovýchodního Karibiku v prosinci 1778, příliš pozdě na to, aby zabránil Britům obsadit francouzskou kolonii Sv. Lucie

Vybavení flotily trvalo Francouzům tři měsíce a když už d'Estaing vyplul 13. 4. 1778, trvalo skoro další tři měsíce, než dorazila do ústí řeky Delaware. Důvodem dlouhé cesty byla snaha vyhnout se střetu s Brity. Obávaje se invaze Francie a Španělska do Anglie, Britové odložili svůj plán vyslat námořní posily, aby Howe získal převahu nad d’Estaingem. Ale nakonec kontraadmirál John Byron vyplul 9. 6. do Severní Ameriky s 13 řadovými loděmi, abych ho posílil. Francouzská flotila dorazila do Delaware Bay na počátku července a pak se přesunula na pozici u Sandy Hook ve státě New Jersey, aby ohrozila Howeovu flotilu v přístavu New York. Howe postavil svou flotilu kolem své vlajkové řadové lodi s 64 děly před zrádnou písčinou u vjezdu do přístavu. D'Estaingovy těžší lodě linie však nemohly písčinou proplout. Po 10 dnech hledání způsobu jak proplout, zvedl d’Estaing kotvy a odplul 22. 7. do Newportu na Rhode Islandu, aby mohl provést společnou operaci s americkým generálmajorem Johnem Sullivanem proti silné britské posádce v čele s generálmajorem Robertem Pigotem.

Washington a d’Estaing se často radili prostřednictvím dopisů a dohodli se na naléhavé potřebě osvobodit Newport, aby znovu získal kontrolu nad jedním z nejlepších přístavů v Severní Americe. Francouzský admirál se potřeboval rychle přesunout, aby si udržel iniciativu, ale trvalo mu šest dní, než dostal svoji flotilu do pozice. Pigot měl na obranu Aquidneck Islandu 6500 vojáků v Narragansett Bay, kde byl přístav Newport. Sullivan byl také ve svých přípravách pomalý, což umožnilo Howeově britské flotile zachytit d’Estainga 9. 8. S převahou Britů v řadových lodí zvažoval d’Estaing střet s Howem na moři a informoval Sullivana, že se po boji vrátí a budou pokračoval v útoku na Pigota. Obě flotily vyrazily na moře, každá se snažila získat výhodnější pozici. Když proti sobě 10. 8. manévrovaly, udeřil na ně hurikán a d’Estaing nařídil svým lodím odplout na jih ve snaze vyhnout se rozbití lodí na pobřeží. Několik dnů po bouřce docházelo k drobným šarvátkám, ve kterých francouzské lodě utrpěly další poškození, včetně Languedocu, který byl poškozen 50dělovou lodí HMS Renown 13. 8. D'Estaing se krátce vrátil do Newportu informovat Sullivana, že ho nemůže podpořit a pak odplul do Bostonu k opravám, které trvaly dva měsíce. Britové provedli protiútok na Sullivanovu armádu 29. 8. a málem ji zničili.

D’Estaing se v Bostonu rozhodl, že je v nejlepším zájmu Francie, aby se plavil do Karibiku ve snaze chránit životně důležité francouzské kolonie Svatá Lucie a Martinik. Dvě soupeřící evropské mocnosti měly v regionu lukrativní cukrové plantáže. Vstup Francie do konfliktu znamenal, že Británie se bude snažit chránit své kolonie v Karibiku, protože produkovaly mnohem více příjmů pro impérium než americké kolonie. D'Estaing vyplul do Západní Indie 4. 11. 1778. Téhož dne generálmajor Henry Clinton vyslal komodora Williama Hothama s námořní eskadrou k přepravě 5000 vojáků do Karibiku. Zatímco d’Estaing pomalu mířil na jih, Hotham 10. 12. posílil britské loďstvo na Závětrných ostrovech pod velením kontradmirála Samuela Barringtona. Britové poté napadli 13. 12. francouzskou kolonii Svatá Lucie s 3400 vojáky a 14. 12. oblehli hlavní přístav. D’Estaing dorazil následující den a vysadil na břeh 7000 vojáků. Z vyvýšeného místa Britové odrazili opakované útoky Francouzů. Barrington zformoval své lodě do ochranné linie v zátoce Grand Cul de Sac. D'Estaing zaútočil na Barringtonovu flotilu 15. 12., ale nedokázal ji porazit. Francouzský admirál znovu nalodil svou pěchotu a stáhl se na Martinik. Barrington se vrátil do Anglie v lednu 1779.

Reklama

Byron, který vystřídal Howea 1. 10. 1777 jako vrchní velitel v Severní Americe, brzy dorazil na Svatou Lucii. Obě flotily dělilo pouhých 40 mil a po větší část šesti měsíců se oba velitelé vyhnuli střetu. Když Byron v květnu odjel ze Svaté Lucie, aby eskortoval obchodní konvoj z Karibiku, d’Estaing využil příležitosti k dobytí britské kolonie Svatý Vincent 18. 6. D'Estaingova situace se dramaticky zlepšila, když připlula francouzská eskadra, vedená Toussaintem-Guillaume Picquet de la Motte na Martinik 27. 6. s pěti dalšími řadovými loděmi. S touto posilou měl d’Estaing 26 řadových lodí, což mu dávalo jasnou převahu nad Byronem. 4. 7. dobyl d'Estaing britskou kolonii Grenada v krvavé dvoudenní bitvě, ve které francouzští vojáci zaútočili na britské opevnění na Hospital Hill s výhledem na přístav St. George. Sartine nařídil d’Estaingovi zničit britské základny v Karibiku, ale neobsazovat je. D'Estaing však rozkazy ignoroval a obsadil posádkou Sv. Vincent a Grenadu. Byron připlul z Grenady ke střetu s d’Estaingem, ale nevěděl, že ten je posílen. V bitvě, která se rozvinula 6. 7., byl Byron donucen přerušit boj poté, co byly zničeny čtyři jeho největší válečné lodě.


Francouzští vojáci útočí v roce 1779 úspěšně na britské pozice na Hospital Hill, Grenada

D'Estaingova vítězství v létě 1779 vedla britskou admiralitu k vydání rozkazu, aby všechny Clintontonovy jednotky, poslané do Karibiku předchozího podzimu, zůstaly v regionu. I když Clinton počítal s tím, že dostane zpět alespoň polovinu vojáků, ani jeden se nevrátil na pevninu. Během d’Estaingova dlouhého pobytu na Závětrných ostrovech dobyli Britové v prosinci 1778 Savannah. Před návratem do Francie se d’Estaing rozhodl udělat ještě jeden pokus jak pomoci Američanům ve válce. Francouzský admirál vyplul v srpnu 1779 do Savannahu. Následující měsíc, ve spolupráci s americkým generálmajorem Benjaminem Lincolnem, d’Estaing oblehnul posádku 3200 britských vojáků generálmajora Augustina Prevosta. Zatímco se Lincolnovi patrioti snažili zabránit Britům v posilování Savannahu po zemi, d’Estaing vysadil na břeh svou francouzskou pěchotu. 9. 10. zahájil velký útok na klíčové britské postavení, ale byl s těžkými ztrátami odražen. Poté co opět selhal, odplul d’Estaing ze Savannahu do Francie 17. 10.

D'Estaing, který byl v Savannahu dvakrát zraněn, se vrátil do Francie o berlích. Byl široce kritizován ministry francouzského dvoru, kteří stejně jako Američané měli pocit, že neudělal dost, aby pomohl Američanům během jeho dlouhé expedice. Ale k jeho překvapení ho Ludvík XVI. chválil za to, že obsadil Svatý Vincent a Grenadu. D’Estaing neochvějně bránil Marii Antoinettu u jejího soudu v roce 1793 během vlády teroru francouzské revoluce. I když podporoval reformy revolucionářů, Výbor veřejného blaha ho považoval za reakcionáře. Z toho důvodu byl poslán 28. 4. 1794 pod gilotinu.

Zdroj: Miliatry Heritage – Fall 2022
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.01.2023 📕4.932