Main Menu
User Menu
Reklama

Armády v Pacifické válce 1879-1883

Autor : 🕔09.02.2022 📕5.455
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Chilská armáda

V roce 1879 nebyla chilská armáda připravena na větší konflikt. Měla málo mužů, kteří byli nasazeni jen v bojích proti indiánům Mapuče v jižní oblasti Araucanía v Patagonii. Ale chilští vojáci byli lépe vybavení a vycvičení, než peruánští nebo bolivijští. Jízda získala velké zkušenosti během dlouhých let bojů s Indiány a měla kvalitní koně.

Organizace

Před válkou měla armáda jen 2.995 mužů všech hodností, z toho 401 důstojníků. Skládala se ze 4 řadových pěších praporů a praporu námořní pěchoty, 2 pluků jezdectva (každý s 5 eskadrami po 160 mužích), pluku dělostřelectva (2 baterie), praporu námořního dělostřelectva a praporu bojových ženistů (Zapadores), oba prapory později bojovaly jako pěchota (prapory řadové pěchoty: 1a Buín, 2a, 3a a 4a, prapor Navales, jezdecké pluky: Granaderos a Caballo, Cazadores a Caballo, 1. dělostřelecký pluk, prapor Artillería de Marina, prapor Zapadores de la Frontera). Po zahájení vojenských opreací zformovala armáda tři nové jednotky: prapor řadové pěchoty Santiago (později 5.), jízdní pluk Carabineros de Yungay a 2. dělostřelecký pluk. Po obsazení Limy na počátku roku 1881 byla pěchota zcela reorganizována. Veteránský prapor Národní gardy Esmeralda byl začleněn do armády jako 7. prapor řadové pěchoty a dobrovolníci z rozpuštěných jednotek Národní gardy zformovali nový 6., 8. a 9. prapor řadové pěchoty.

Národní garda

Reklama

Národní garda byla nejdůležitější částí chilských pozemních sil během Pacifické války. Když konflikt začal, bylo armádních jednotek příliš málo pro boj s nepřítelem a mnohé nebyly kompletní, ale již od války za nezávislost se Španělskem mělo Chile, stejně jako Peru a Bolívie, efektivně organizovanou Národní gardu. Před válkou cvičily existující jednotky každý víkend, výcvik v poli a taktické formace, pod velením zkušených armádních instruktorů. V roce 1877 měla Národní garda 24.287 mužů, krátce před válkou byl tento počet redukován z ekonomických důvodů na 6.687 mužů, ale když války v roce 1879 vypukla, byly rychle nabráni zpět. Její jednotky byly nyní rozděleny do dvou kategorií: mobilizované (Guardia Nacional Movilizada) a statické (Guardia Nacional Estática). První byly přiděleny k polní armádě a obdržely stejné zbraně a výcvik jako pravidelná armáda, druhé pokračovaly v tradiční funkci a byly vybaveny staršími puškami. Expanze Národní gardy během roku 1879 byla ohromující, ve všech provinciích byly zformovány nové jednotky a stávající byly rozšířeny a koncem roku měla garda 49.550 mužů. 14.550 zformovalo 2 pluky a 19 praporů mobilizované pěchoty a 3 jízdní eskadry. Statické síly, se 35.000 muži, měly 40 praporů, 24 brigád a 5 rot pěchoty, 11 praporů, 13 brigád a 1 rotu dělostřelectva a 1 pluk, 10 eskader a 2 roty jízdy. Výkon mobilizovaných jednotek v poli byl obecně dobrý, s moderními zbraněmi, kompetentními důstojníky a základním výcvikem, v podstatě nebyl rozdíl mezi nimi a řadovou pěchotou. Zkušení vojáci Národní gardy byli často používání jako zdroj mužstva pro řadové prapory. Na svém vrcholu měla Mobilizovaná Národní garda 20 pluků a 15 praporů pěchoty, brigádu dělostřelectva a 6 eskader jízdy. Následující pěší jednotky se zúčastnily tažení proti Limě v letech 1880–81: pěší pluky: Aconcagua, Atacama, Colchagua, Concepción, Coquimbo, Curicó, Chacabuco, Chillán, Esmeralda, Lautaro, Talca a Valparaíso, pěší prapory: Bulnes, Caupolicán, Melipilla, Quillota, Valdivia a Victoria. Po dobytí Limy se většina jednotek Národní gardy vrátila do Chile a byla rozpuštěna, ale ty nejlepší bojovaly v Peru do konce války.

Výzbroj

Pacifická válka byla vybojována s rozšířenými jednorannými velkorážními puškami. Chilské jednotky byly pravděpodobně nejlépe vyzbrojenou armádou v Jižní Americe, když válka začala. Mise, kterou vedl plukovník Emilio Sotomayor, byla poslána do Evropy v roce 1872 k nákupu nových pušek pro armádu a byla vybrána excelentní belgická puška 11 mm Comblain. Bohužel, továrna byla schopná vyrobit během války jen 5.180 pušek Comblain a tak museli Chilané na koupit další zbraně. Bylo koupeno 21.799 francouzských pušek 11 mm M1874 Gras, vyrobených továrnou Steyr v Rakousko-Uhersku. Ty byly modifikovány na stejné náboje jako Comblain, aby se předešlo problémům se zásobováním municí (obvyklý problém jihoamerických armád). Navíc bylo koupeno 9.964 holandských pušek 11 mm M1871 Beaumont, které používala Národní garda. Jízda měla opakovací karabiny Winchester a Spencer a jednoranné pušky Remington, díky opakovacím puškám měla jízda převahu nad jízdou nepřítele. Celkem bylo nakoupeno 4.868 karabin M1873 Winchester. Chilští důstojníci používali různé revolvery, velmi populární byl Lefaucheux. Před válkou mělo dělostřelectvo jen 16 moderních děl: 12 horských děl 6 cm M1872 Krupp a 4 polní děla 7.85 cm M1872 Krupp. Navíc mělo několik starších děl M1858 La Hitte, koupených ve Francii v roce 1868 a další byla vyráběna v Chile. V roce 1879 koupilo Chile dalších 8 polních děl Krupp. Během války bylo koupeno mnoho dalších děl: 6 horských děl Krupp 7.5cm M1879 a 32 7cm M1880, 29 polních děl Krupp 7.5cm M1879 a 24 8.7cm M1880 Krupp a po 6 polních a horských dělech Armstrong. Dělostřelectvo měl také 8 kulometů Gatling a několik Nordenfeldt.


Chile: dva seržanti 1. třídy z jezdeckého pluku Carabineros de Yungay, uprostřed praporčík z Cazadores a Caballo. 


Chile: kaprál 1. třídy z jezdeckého pluku Carabineros de Yungay. Navzdory ztrátě mužů, koní a vybavení na moři v červenci 1879, byl pluk nasazen do všech bitev u Limy.


Chile: poručík praporu Národní gardy Talca.


Chile: seržant 1. třídy pluku Národní gardy Aconcagua, který bojoval v 1. brigádě 3. divize u Miraflores, spolu s praporem Navales. 


Chilská řadová pěchota a dělostřelectvo
1: kaprál 1. třídy, 3. řadový prapor, 1879
Prapor bojoval u Dolores/San Francisco v roce 1879 a u Miraflores v roce 1881.
2: vojín, 2. řadový prapor, 1879
3: vojín, 2. řadový prapor, 1882
2. prapor se zúčastnil těžkých bojů v lednu 1881 u Chorrillos a Miraflores, v rámci 1. brigády z 1. divize.
4: dělostřelec, 1. dělostřelecký pluk, 1879

Reklama


Chilská jízda
1: jezdec, Granaderos a Caballo, 1879
2: jezdec, Cazadores a Caballo, 1879
3: jezdec, Carabineros de Yungay, 1881
Jednotka byla zformována 8.5.1879. 


Chilská národní garda a Zásobovací sbor
1: gardista, prapor Atacama, 1879
Tento prapor byl zformován v Copiapó, zejména z horníků, zúčastnil se několika důležitých akcí války, včetně Dolores/San Francisco a získal vysokou reputaci. Pro tažení proti Limě v roce 1881 byl označen jako pluk. U Miraflores byl jedním ze šesti praporů 1. divize.
2: gardista, prapor Cazadores del Desierto, 1879
Jednotka byla původně známá jako Legión Extranjer, většina z 600 vojáků byli francouzští dobrovolníci, název byl změnně po protestech francouzského vyslanectví v Santiagu, kde s eobávali dojmu, že Francie vyslala vojáky na podporu Chile.
3: gardista, prapor Antofagasta, 1879
Jednotka byla zformována v Antofagastě brzy po chilské okupaci města, z chilských horníků. Prapor nebyl nikdy nasazen do bojů, zůstal jako posádkový v Antofagastě a sloužil jako doplňovací pro bojové prapory.
4: vojín, Intendencia, 1880

Peruánská armáda

Peru bylo jeden z nejdůležitějších států v Jižní Americe od získání nezávislosti na Španělsku. Mělo velký počet obyvatel a mnoho sousedů, což vedlo peruánské prezidenty a diktátory k ustavení silné armády. Ale armáda trpěla řadou občanských válek v zemi a v roce 1879 měla vážné problémy s dodávkami uniform a moderních zbraní.

Organizace

Na počátku války měla peruánská armáda 6.160 mužů, z toho 25 generálů a 2.654 důstojníků. Byla zorganizována do 8 pěších praporů, 3 jízdních pluků a 2 dělostřeleckých pluků (prapory řadové pěchoty: 1a Pichincha, 2a Zepita, 3a Ayacucho, 4a Callao, 5a Cazadores del Cuzco, 6a Cazadores de Puno, 7a Cazadores de la Guardia a 8a Lima, pluky řadového jezdectva: 1a Húsares de Junín, 2a Lanceros de Torata a 3a Guías, dělostřelecké pluky: 1a 2 de Mayo a 2a). Ty zformovaly Ejército del Sur (Jižní armádu), která byla nasazena do boje ve dvou prvních polních taženích v letech 1879–80. Po prvním tažení v roce 1879 zahájila armáda program rozšíření na 16 pěších praporů, doplněných Národní gardou. Během druhého tažení v roce 1880 měla pěchota následující jednotky: prapory řadové pěchoty Zepita, Ayacucho, Cazadores del Rímac, Victoria, Pisagua, Lima, Huáscar, Cazadores del Mistí, Guardias de Arequipa, Granaderos del Cuzco, Provisional de Lima, Tarapacá, Arica, Artesanos de Tacna, Granaderos de Tacna a Iquique, prapory pěchoty Národní gardy Canchis, Canas, Cazadores de Piérola, Granaderos del Cuzco, Grau, Nacionales de Tacna a Vengadores de Grau a pěší kolony Národní gardy Agricultores de Para, Artesanos, Guardia Civil de Moquegua, Mollendo a Policía de Tacna. 10.1.1880 přikázal prezident Piérola vytvoření námořní brigády s šesti rotami, nazvané Guarnición de Marina, aby mělo námořnictvo muže k obsazení dělových člunů i boji na pevnině. Po zničení nejlepších jednotek u Tacny a Aricy, zaháji v červnu 1880 prezident Piérola kompletní reorganizaci armády k obraně Limy. Mobilizoval všechny muže od 16 do 60 let, ti dostali základní výcvik. Aby lidé neutekli z města, požadovala vláda pas od každého, kdo chtěl opustit město. Všichni muži byli registrováni k službě v nové armádě. Ta se skládala z 10 pěších divizí, organizovaných dle civilního zaměstnání rekrutů. Probíhal denní výcvik a kdo se nedostavil, mohl být zatčen a k výcviku doveden. Takto Piérola mobilizoval 20.000 mužů pro obranu Limy, ale byla to armáda jen podle jména, špatně zásobovaná a bez zkušeností. Na papíru měla 30 pěších praporů, 41 pěších jednotek Národní gardy a nějaké jízdní jednotky, pravidelné i nepravidelné.

Síly odporu

Po okupaci Limy uprchla řada důstojníků a někteří vojáci do centrálních And, kde byly vytvořeny síly odporu. Při tomto úkolu získal generál Cáceres podporu od peruánské církve a po několika měsících soustředil 3.000 mužů pod názvem Ejército del Centro (Centrální armáda). Kromě malého počtu veteránů to byli většinou partyzáni, rekrutovaní z horských Indiánů (tito Kečuové byli známí jako breñeros, horalé). Kečuánsky mluvící Cáceres byl populární mezi Indián, kteří mu říkali Taita (otec) a byli to loajální a tvrdí bojovníci. Cáceres je seskupil do malých jednotek podle jejich původu a druhu zbraní a každé velel armádní důstojník nebo civilní úředník. Kečuové bojoavli zejména při obraně svých vesnic. V roce 1882 jmenoval prezident Lizardo Montero Miguela Iglesiase Vrchním politickým a vojenským náčelníkem Severu, kde měl Iglesias vlastní mocenskou základnu. Brzy soustředil malou armádu, složenou z veteránských jednotek, umístěných na severu a nových rekrutů. Tato Ejército del Norte (Armáda Severu) zahájila sérii místních operací proti Chilanům v oblasti Cajamarca, ale po počátečních úspěších byla oblast Chilany obsazena. Poté, co se Iglesias stal prezidentem, reorganizoval Armádu Sever a po podepsání Ancónské smlouvy obsadila Limu poté, co Chilané odešli. Tato nové peruánská armáda byla zformována ke stabilizaci země a získala chilskou podporu, aby bylo dosaženo míru.

Výzbroj

V letech 1868–70 koupilo Peru 5.000 francouzských pušek M1866 Chassepot, i když byly vyrobeny v Belgii továrnou Gillion. Brzy však byly vráceny pro špatnou kvalitu, vláda se proto rozhodla objednat v roce 1870 nové pušky Chassepots Model 1869 a 2.000 pušek Comblain. Francouzsko-pruská válka samozřejmě zabránila výrobě modernizovaných pušek Chassepot. V roce 1873 poslala vláda plukovníka Castańona do Evropy koupit více pušek Comblain, ale výrobce byl již plně vytížen výrobou pro Brazílii a Chile. Castańon se dohodnul s továrnou Bonmüller v Německu na výrobě pušek Chassepot, předělaných na náboj 11 mm, stejně jako Comblain. 5.000 belgických pušek Chassepot bylo dopraveno k tomuto účelu do Evropy, ale jen 2.000 jich bylo předěláno. Když válka v roce 1879 vypukla, mělo Peru 1.417 pušek M1866 Snider-Enfield, ale většina armádních pušek byla ve špatném stavu a mnoho jich bylo defektních. Během konfliktu bylo koupeno mnoho dalších pušek. Byly to tisíce pušek Peabody-Martini a španělské 11 mm M1871 Remington, dalších 5.000 egyptských Remingtonů bylo posláno Kostarikou jako platba za starý dluh a 1.500 dalších bylo dodáno Hondurasem. Jízda měla různé karabiny, včetně Remingtonů a 0.44cal Winchesterů modelů 1866 a 1873. Peruánští důstojníci měly různé revolvery, včetně Lefaucheux a Colt. Na počátku války mělo dělostřelectvo 28 děl, všechno britské horské kanóny Blakely různých ráží, většina byla koupena v roce 1866 pro válku o ostrovy Chincha. Dělostřeelctvo mělo také řadu kulometů a další byly koupeny během války (Claxton, Gardner, Nordenfeldt, Gatling). Prezident Prado koupil 12 horských děl Krupp, ale ty byly zablokovány v Argentině a nedostaly se do Peru před koncem války. Koncme roku 1879 začala peruánská vláda vlastní výrobu děl v Limě, nejdříve pod dohledem Johna Whita, následující rok pod dohledem Juana Grieva. 80 vyrobených děl White bylo kopií děl Vavasseur M1871, zatímco 32 děl Grieve bylo kopií 6cm horských děl Krupp. Při obraně Limy byly používány staré pobřežní kanóny z přístavu Callao.


Peruánská řadová pěchota
1: vojín, prapor Huancayo, 1881
Prapor, zformovaný pro obranu Limy, jeden z mála, přeživších tyto boje se přesunul do And k dalšímu boji.
2: vojín, 1. radový prapor Pichincha, 1879
3: vojín, 3. řadový prapor Ayacucho, 1879
4: vojín, prapor Guardia Peruana, 1880
První jednotka Piérolovy armády pro obranu Limy.

Reklama


Peruánská jízda
1: jezdec, Cazadores del Rímac, 1880
Zformován 26.3.1880, měl tento pluk dvě eskadrony, jedna jízdních fyzilírů a druhá kopiníků. Pluk byl kompletně vybaven ze zásob chilského pluku Carabineros de Yungay, ukořistěných na dopravní lodi Rímac.
2: dobrovolník, Morochucos de la Muerte, 1880
Tato nepravidelná jednotka byla vytvořena pro obranu Limy z „morochucos“, peruánských gauchos. Po měsíci výcviku v Ayacuchu, přišli do Limy v listopadu 1880, velel jim plukovník Miota.
3: poručík, Húsares de Junín, 1879
Tento pluk, nejlepší v peruánské jízdě, se zúčastnil nejdůležitějších akcí války.


Peruánská guerilla, Národní garda a dobrovolníci
1: Kečua „Breñero“, 1883
2: gardista, prapor Národní gardy Vengadores de Grau, 1879
3: pěšák, pěší prapor Cazadores del Misti, 1879
4: dobrovolník, Legión Garibaldi, 1880
Italové, žijící v Limě, zformovali rotu z hasičů s 200 dobrovolníky.

Bolivijská armáda

Od dosažení nezávislosti v roce 1825, žila Bolívie ve stálé občanské válce, pod vládou zkorumpovaných vojenských diktátorů. Tato politická nestabilita měla špatný efekt na organizaci armády, kterou zanedbával prezident Daza (s výjimkou praporu Colorados, který ho dosadil k moci). Výsledkem bylo, že země měla v roce 1879 vážné problémy s výzbrojí a výstrojí.

Organizace

Před vypuknutím Pacifické války se armáda skládala jen ze sedmi jednotek: tři řadové prapory pěchoty 1. Daza (1a Granaderos de la Guardia, nebo Colorados), 2. Sucre (2a Granaderos de la Guardia, nebo Amarillos) a 3. Illimani (1a Cazadores de la Guardia nebo Verdes), tři eskadrony řadové jízdy Escolta (1a Coraceros), Bolívar (1a Húsares) a Escolta (Guías) a řadový dělostřelecký pluk Santa Cruz. Celkem měla armáda 2.975 mužů, z toho 810 důstojníků. Přezdívky tří pěších praporů byly podle barev jejich uniforem, „Červení“, „Žlutí“ a „Zelení“. Pět ze sedmi jednotek bylo nazváno jako gardové, což ukazuje na silné spojení armády s Dazou. Protože pravidelná armáda byla slabá, bylo vytvořeno po zahájení války mnoho jednotek Národní gardy. Po pádu Dazy byla bolivijská armáda kompletně reorganizovaná pro druhé tažení a jednotky byly přejmenovány. Například Colorados se stal praporem Alianza a 3. prapor řadové pěchoty, zničený během prvního tažení, byl reformován s vojáky z praporu Národní gardy Columna Loa a byl přejmenován na Loa. Všechny zbývající pěchota Národní gardy byla začleněna do armády, aby bylo zformováno sedm nových pěších praporů. Jízdní jednotka, známá jako Legión Boliviana, zformovaná pro první tažení, byla rozdělena do tří eskadron, každou s vlastním názvem: Libres del Sur, Murillo a Vanguardia. Nová bolivijská armáda měla řadové pěší prapory 1a Alianza, 2a Sucre, 3a Loa, 4a Aroma, 5a Viedma, 6a Padilla, 7a Tarija, 8a Chorolque, 9a Grau a Columna Zapadores, jízdní řadové eskadrony Escolta (1a Coraceros) a Guías, jízdní eskadrony Národní gardy Libres del Sur, Murillo (Rifleros del Norte) a Vanguardia a řadový dělostřelecký pluk Santa Cruz. Po porážce na Alto de la Alianza/Tacna v květnu 1880 byly bolivijské jednotky z bojů a nezúčastnily se dále války.

Taktika

Nejlepší jednotkou bolivijské armády byl prapor Colorados, který vznikl v roce 1821 během Války za nezávislost na Španělsku. Od roku 1857 byl změnně na elitní jednotku, známou skvělou disciplínou a intenzivním výcvikem, stal se tak jistým druhem „pretoriánské gardy“, která pomáhala různým diktátorům. Během Dazova prezidentství byla většina vojáků jednotky jeho příbuzní nebo přátelé, z 593 mužů mělo 370 vyšší hodnost. Přesto se nedá říct, že by nebojovali dobře. V bitvě na Alto de la Alianza porazili chilské prapory Santiago, Navales, Esmeralda a Chillán a ukořistili šest děl (včetně kulometu) a oddolali silnému jezdeckému útoku. 2. prapor Sucre (Žlutí“, zformován v roce 1876) byl také dobrou jendotkou. 3. prapor Illimani byl oficiálně nazvaný Cazadores (lehká pěchota), ale navzdory tomu byl další jednotkou řadové pěchoty. „Zelení“ také bojovali dobře a byli zničeni v bitvě u Dolores/San Francisco, ale pro druhé tažení byl zformován nový 3. prapor. Pěchota Národní gardy byla vyzbrojena špatně a měla slabý výcvik. To samé bylo u jízdy, která měla vždy nedostatek mužů. Jízdní jednotky Národní gardy byly zformovány z mladých dobrovolníků, vyzbrojených na vlastní náklady. Kvalita některých z nich, třeba Libres del Sur, byla poměrně dobrá. Bolivijské dělostřelectvo bylo velmi slabé, mělo jen základní výcvik a velmi málo děl. Většina rekrutů byli Indiáni, nevěděli, jak bojovat a nerozuměli rozkazům ve španělštině. Neschopnost a korupce byla široce rozšířená v celém zpolitizovaném důstojnickém sboru, který nebyl schopen cvičit své muže. Navíc byl na začátku války jeden důstojník na 3-4 vojáky.

Zbraně

Po vypuknutí války byla většina pěchoty vyzbrojena zastaralými mušketami. S výjimkou Colorados, kteří používali excelentní španělské pušky 11mm M1871 Remington. V roce 1879 bylo koupeno celkem 3.000 pušek Remington a obdržely je všechny tři prapory. Další obvyklou zbraní (zejména jednotek Národní gardy) byla puška M1866 Snider-Enfield a pušky Comblain, dodané z Peru. Peru také dodalo pušky Castańon (modifikovaný Chassepot) a Peabody-Martini. Bolivijská jízda měla stálý nedostatek šavlí (přičina její porážky u Pampa Germania). Jízdní jednotky používaly různé karabiny, včetně Martini-Henry, Winchester, M1871 Remington a M1860 Spencer. Před vypuknutím války mělo dělostřelectvo jen dvě 12-pdr děla Blakely a čtyři kulomety, šest horských děl 6cm Krupp bylo koupeno v roce 1879.


Bolivijská pěchota
1: kapitán pěchoty, 1879
2: granátník, 1. pěší prapor Daza/„Colorados“, 1877
3: seržant, 2. pěší prapor Sucre/„Amarillos“, 1879
4: vojín, 3. pěší prapor Illimani/„Verdes“, 1879 


Bolivijská jízda
1: jezdec, jízdní eskadrona Libres del Sur, 1880
Jedna ze tří eskader Legión Boliviana, také známá jako Rifleros del Sur, složená z mladých dobrovolníků, kteří si výzbroj a výstroj pořídili na vlastní náklady.
2: podporučík, řadová jízdní eskadrona Escolta/1a Coraceros, 1879
Elitní eskadrona, poskytující Dazovi osobní eskortu.
3: kapitán, řadová jízdní eskadrona Escolta/Guías, 1879

Zdroje:
Gabriele Esposito - Armies of the War of the Pacific 1879-83
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.02.2022 📕5.455