Main Menu
User Menu
Reklama

Pacifická válka 1879-83

Autor : 🕔19.01.2022 📕6.253
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Pacifická válka, ve které bojovalo Chile proti Peru a Bolívii, byla největším vojenským konfliktem, vybojovaným v oblasti And a rozhodovala o osudu národů Latinské Ameriky. Tato válka byla známá také jako „ledková válka“ nebo „guanová válka“, protože hlavním důvodem byl boj o tyto suroviny. V roce 1864 byl andský region zapojen do krátké války proti Španělsku. Tato „válka o ostrovy Chincha“ nebo „první pacifická válka“ byla sérií střetů mezi španělskou a spojenou chilsko-peruánskou flotilou poté, co Španělé obsadili peruánské ostrovy Chincha. Válka neměla prakticky žádné významné politické důsledky, ale Chile, šokováno, jak snadno malá španělská flotila zablokovala jeho přístavy, investovalo velké prostředky do posílení námořnictva v příštím desetiletí. Vojenský vývoj oblasti byl ovlivněn vnitřním politickým napětím jednotlivých států a zvýšenou potřebou využívat přírodní zdroje. Ve 40. letech 19. století bylo bolivijské území Antofagasta a peruánské Tarapacá zabydlováno zejména Chilany a těžba zde rostla díky chilským společnostem. V roce 1866 byla podepsána smlouva mezi Chile a Bolívií k vyřešení hraničních sporů. Ekonomické využití bolivijských zdrojů v Atacamě bylo pro Chile velmi výdělečné a bolivijské vlády se je nesnažily omezovat. Během několika let zvýšená těžba a export nitrátů udělaly z Chile jeden z nejbohatších států Ameriky. Dalším faktorem byla vnitřní stabilita Chile, byla to jediná země oblasti s demokratickou vládou. V roce 1873 byla podepsána tajná spojenecká smlouva mezi Peru a Bolívií, jejím cílem bylo zamezit chilské ekonomické expanzi, u které se mnoho peruánských a bolivijských politiků správně obávalo, že přejde jednoho dne do vojenského střetu. V roce 1874 byla podepsána nová chilsko-bolivijská dohoda, ve které Bolívii uvalila 25leté moratorium na vzrůst těžby chilských společností.

Tři prezidenti

V roce 1876 se ve všech třech andských státech dostali k moci noví prezidenti. Prezident Aníbal Pinto Garmendia z Chile byl inteligentní muž, jehož zahraniční politika byla silně ovlivněna důlní lobby. Peruánský prezident Mariano Ignacio Prado Ochoa byl zvolen po dlouhé řadě krvavých vnitřních střetů mezi dvěma hlavními politickými křídly, vojenským a civilním. Prado byl generál, jeho zvolení bylo kompromisem mezi oběma křídly a jeho politická linie byla méně tvrdá než u jeho vojenských předchůdců. Prezident Hilarión Daza Groselle z Bolívie byl typický jihoamerický caudillo té doby. Postupoval hodnostmi v armádě až k velení praporu pěchoty Colorados, který se stal jeho mocenskou základnou. Když byl povýšen na generála v roce 1876, povstal proti prezidentu Fríasovi s podporou svých Colorados a získal absolutní moc jako vojenský diktátor. Prvním jeho činem jako prezidenta bylo použití zbytku národního pokladu k výplatě svých jednotek a povraždění politické opozice. Dazova vláda byla ve znamení zvýšení bolivijského nacionalismu, zejména proti Chilanům, kteří loupili bolivijskému lidu jeho zdroje. V únoru 1878 byla ustavena nová cena na těžbu nitrátů Národním kongresem na Dazův rozkaz, což bylo jasně proti smlouvě z roku 1874. Chilské společnosti odmítly platit tuto novou cenu a apelovaly na svoji vládu. Daza odpověděl rozkazem prodat všechny nitrátové doly, které byly v chilských rukou, počítal s podporou Peru díky tajné smlouvě z roku 1873 a také věřil, že se ke spojenectví připojí Argentina, díky napětí na hranicích mezi Argentinou a Chile v Patagonii. Ale Argentina zůstala neutrální a podepsala smlouvu s Chile v roce 1881.

Reklama

12. 2. 1879 přerušilo Chile diplomatické vztahy s Bolívií. O dva dny později, v den, kdy měly být prodány chilské doly, se chilské jednotky, které vedl plukovník Emilio Sotomayor Baeza, vylodily v Antofagastě, s cílem obsadit tento strategický přístav a zabránit Bolivijcům v obsazení chilských dolů. 1. 3. vyhlásila Bolívie válku Chile a 23. 3. byli Bolivijci, postupující na Antofagastu, odraženi u Calamy. 1. 4., po selhání peruánského pokusu o zprostředkování, Chile vyhlásilo válku Bolívii a Peru.

Vojenské operace

Námořní tažení

V oblasti pouště Atacama bylo jen málo cest, a tak bylo obtížné obsadit tento region. Od vypuknutí války bylo jasné, že dosažení námořní převahy bude rozhodujícím faktorem při pozemních operacích. Co dávalo chilskému námořnictvu převahu nad jeho peruánským soupeřem, byla vysoká úroveň disciplíny a výcviku důstojníků a námořníků. Teoreticky zde nebyl velký rozdíl mezi námořnictvy v množství a kvalitě jejich lodí. Ve skutečnosti měly chilské obrněnce dvakrát tak silné pancéřování než peruánské, děla měla větší dostřel a průraznost, použití britské protipancéřové munice Palliser bylo rozhodující v bitvě u Angamosu. Peruánská flotila byla na počátku války ve špatném stavu, s výjimkou monitoru Huáscar. Některé lodě měly vážně problémy s pevností a výcvik posádek byl nedostačující, mnoho námořníků byli chilští dezertéři, kteří ve velkém počtu utekli po zahájení války. Navíc nemělo Peru námořní arsenál pro opravu poškozených lodí. Bolívie neměla žádné námořnictvo. 26. 3. 1879 nabídl prezident Daza korzárský list každé lodi, která by chtěla bojovat za Bolívii, což byla v Jižní Americe obvyklá praktika, ale to mělo jen malý efekt a peruánské námořnictvo bojovalo samo. 5. 4. zahájilo chilské námořnictvo blokádu důležitého peruánského přístavu Iquique, což vedlo k prvnímu námořnímu střetu 12. 4., tohoto nedůležitého boje u Chipany se na chilské straně zúčastnila loď Magallanes a na peruánské Unión a Pilcomayo. Následující bitva u Iquique, vybojovaná 21. 5., také nebyla rozhodující. Zde získalo Peru taktické vítězství, kdy byla prolomena chilská blokáda přístavu, ale za vysokou cenu ztráty peruánského obrněnce Independencia. Ale v následujících měsících admirál Miguel Grau s obrněným monitorem Huáscar zvedl peruánskou morálku. Grau provedl výpad do chilských vod, napadal přístavy, ukořistil dopravní lodě a diktoval Chilanům námořní nasazení po šest měsíců. Chile potřebovalo dosáhnout námořní převahy, aby získalo logistickou výhodu potřebnou pro pozemní tažení.


Andrés Avelino Cáceres (1833-1923). Během první pozemní kampaně byl velitelem divize v peruánské armádě na jihu, zúčastnil se bitev u Pisaguy, Dolores/San Francisco a Tarapacá. Během druhého tažení bojoval u Alto de la Alianza/Tacny, byli pod ním zabiti dva koně. Během tažení u Limy vedl IV. sbor v bitvě u Chorrillos, u Miraflores velel 5. divizi, zahájil překvapivý útok a byl těžce zraněn. Po chilské okupaci Limy vypukla občanská válka mezi stoupenci Cácerese a Chilany podporovaného prezidenta Iglesiase. Cáceres zaútočil na Limu neúspěšně v roce 1884, poté ustoupil do Sierry, kde v roce 1885 porazil Iglesiase, který odstoupil krátce poté. Cáceres byl zvolen prezidentem Peru v roce 1886 a opět v roce 1894


Miguel Grau Seminario (1834–79) byl peruánským největším hrdinou během pacifické války. Jako kapitán korvety Unión bojoval v námořní bitvě u Abtaa během války o ostrovy Chincha. V roce 1867 převzal velení monitoru Huáscar a v roce 1877 velení peruánské flotily. Zatímco Chile zahájilo blokádu peruánských přístavů v roce 1879, Grau převzal iniciativu. Výpad Huáscaru pozdržel chilskou pozemní invazi o šest měsíců a přinutil Chilany změnit taktiku z blokády přístavů na hon na Huascár. O své smrti v boji u Angamos v říjnu 1879 je Grau považován za nejslavnějšího peruánského námořníka


Prezident of Chile 1876–81, Aníbal Pinto Garmendia (1825–84), vedl svoji zemi během rozhodujících prvních tří let války. Jeho vedení bylo pozitivní v mnoha směrech a jeho úsilí o zdokonalení armády a námořnictva bylo úspěšné. Pintovým největším vojenským úspěchem byla okupace Limy, jeho politickým úspěchem vyřešení pohraničního napětí s Argentinou smlouvou z roku 1881. Špatné zdraví mu zabránilo zúčastnit se voleb v roce 1881, zemřel v roce 1884


Mariano Ignacio Prado Ochoa (1826–1901) se stal diktátorem v Peru v roce 1865 a vedl svoji zemi během války o ostrovy Chincha proti Španělsku. Na několik let ztratil moc, vrátil se do Peru v roce 1872 a byl zvolen prezidentem v roce 1876, kdy byl konfrontován s ekonomickou krizí a začátkem pacifické války. V prosinci 1879 odjel do USA na nákupní misi pro novou výzbroj, to bylo považováno za dezerci a moc převzal převratem Nicolás de Piérola. Prado se vrátil do Peru až v roce 1887 a politiky se již nezúčastnil


Bolivijský diktátor Hilarión Daza Groselle (1840–94) převzal moc v roce 1876 díky podpoře armády, ukázal se být špatným vojenským velitelem během pacifické války, v listopadu 1879 odmítl posily peruánského generála Buendía před katastrofální porážku u Dolores/San Francisca. O měsíc později byl Daza svržen, když se konečně vrátil do Bolívie v roce 1894 po 15 letech exilu ve Francii, byl zavražděn

Reklama


Chilské námořnictvo na začátku války bylo založeno na dvou obrněncích, Cochrane a Blanco Encalada, převzatých od Británie v letech 1874 a 1875. Chile mělo také moderní korvety Chacabuco a O’Higgins, starší korvety Esmeralda a Abtao, dělový člun Magallanes (také postavený v Británii v roce 1874) a škuner Covadonga (ukořistěn Španělům během války o ostrovy Chincha). Byly podporovány mnoha pomocnými plavidly, což dělalo z chilského námořnictva jedno z nejlepších na světě


Nicolás de Piérola Villena (1839-1913), diktátor Peru 1879–81 a prezident 1895–99. Byl poražen při revoluci v roce 1874, v letech 1876 a 1877 to zkoušel znovu, proti prezidentovi Pradovi. Jeho stoupenci obsadili válečnou loď Huáscar a používali ji jako pirátskou proti obchodním lodím u peruánského pobřeží. Protože byly některé britské, poslal admirál Algernon de Horsey fregaty HMS Shah a HMS Amethyst proti Huáscaru, ale ty byly v boji u Pacochy neúspěšné. Piérola přijal čestný mír, ale svrhnul prezidenta Prada v roce 1878


Dnešní fotka Huáscaru v chilském přístavu Talcahuano. V roce 1879 používalo peruánské loďstvo zejména obrněnou loď Independencia (zařazena v roce 1860) a monitor Huáscar. Huáscar byl jedinou moderní válečnou lodí flotily, dodanou z Británie v roce 1866 pro válku proti Španělsku. Původní výzbroj byla dvojice kanónů ráže 10 palců Armstrong v otočné věži. Peruánské námořnictvo mělo také korvetu Unión (nejrychlejší loď v Pacifiku), dělový člun Pilcomayo a pobřežní monitory Atahualpa a Manco Cápac (lodě třídy Canonicus z přebytků americké občanské války, původně USS Catawba a USS Oneota). Poté, co byl Huáscar obsazen u Angamos, byl zařazen do služby chilského námořnictva a zúčastnil se občanské války v roce 1891


Bitva u Angamos 8. 10. 1879, u mysu severně od Antofagasty, byla rozhodující pro další vývoj války. Během této akce se chilské lodě Cochrane, Blanco Encalada, O’ Higgins a Covadonga střetly s peruánským monitorem Huáscar a korvetou Unión. Zásahy z Huáscaru (vpravo) neprorazily pancéřování chilských lodí, zatímco asi 20 chilských protipancéřových 250liberních nábojů zasáhl Grauovu loď a zabránily jí manévrovat. Po několika hodinách tvrdého boje, kdy byl zabit Grau a 35 členů jeho posádky, Chilané obsadili Huáscar, navzdory pokusu jeho posádky ho potopit


Bitva u Iquique 21. 5. 1879 mezi chilskými loděmi Esmeralda a Covadonga a peruánskými Huáscar a Independencia. Na obrázku Grauův Huáscar taranuje a potápí Esmeraldu, mezitím Independencia kapitána Moreho stíhala Covadongu, ale najela na skálu a potopila se na mělčinách u Punta Gruesa. Bitva byla technicky peruánským vítězstvím, ale zatímco Chile ztratilo jednu ze svých nejstarších dřevěných lodí, Peru ztratilo nenahraditelný obrněnec

Toho bylo dosaženo 8. 10. 1879 v bitvě u Angamos, kde byl Huáscar po poškození ukořistěn. Navzdory této ztrátě dosáhlo peruánské námořnictvo několika úspěchů, částečně ve dvou námořních bitvách u Aricy v roce 1880, ale nakonec byly všechny zbývající válečné lodě zablokovány Chilany v přístavu Callao. Když padla Lima, flotila byla potopena, aby nebyla ukořistěna Chilany.

První pozemní tažení

Pisagua

2. 11. 1879 vylodila flotila 16 chilských válečných a dopravních lodí 10 000 vojáků na peruánském pobřeží jižně od Pisaguy. Pobřeží bránilo 1 200 spojeneckých vojáků, z toho 250 Peruánců a 950 Bolivijců. Spojenecké obranné pozice byly poměrně silné, dvě dělostřelecké pevnosti byly připraveny k obraně zátoky Pisagua, ale chilské válečné lodě je utišily. Poté přistála první vlna chilských vojáků a po dvou hodinách bojů opustilo peruánské vleení Pisaguu. Někteří spojenečtí vojáci stále drželi výšiny u Hospicia, ale po dalších třech hodinách bojů je Chilanů obsadili. Chilané tak získali předmostí a zásobovací přístav pro další operace. 6. 11. 180 chilských kavaleristů z Cazadores a Caballo, pod velením podplukovníka José Francisco Vergary téměř zničilo 90 spojeneckých husarů podplukovníka Sepúlvedy ve střetu u Pampa Germania.

Dolores / San Francisco

Reklama

O několik dnů později kolona 6 000 Chilanů vyrazila z Pisaguy, pod velením plukovníka Sotomayora. Ten věděl, že se blíží spojenecké jednotky o síle 9 000 mužů, kterým velel generál Buendía. Sotomayor obsadil dva pahorky u San Francisca nedaleko vesnice Dolores s 34 kanóny, dvěma kulomety Gatling a pěchotou, zahrnující 3. a 4. řadový, Atacama a Coquimbo prapor. Odpoledne 19.11. provedli spojenci několik útoků na chilské pozice, zpočátku v některých místech úspěšné, ale nakonec je odrazili dělostřelci na pahorcích v boji muže proti muži. Chilské pozice byly posíleny záložními jednotkami a byl zastaven další spojenecký útok, v této fázi byla rozhodující chilská dělostřelecká převaha, která zničila spojenecké prapory. Brzy poté zahájily dva chilské prapory protiútok a vytlačily spojence z pahorků. Spojenecká jízda opustila z bitevního pole bez toho, aby kryla ústup, který se stal útěkem. Spojenci ztratili 300 padlých a 3 000 pohřešovaných, velké množství zbraní a munice, zatímco Chilané 200 mrtvých a zraněných. Porážka byla vážným zásahem peruánské Jižní armády a bolivijská armáda upadla zcela do chaosu.

Tarapacá

Generál Buendía mohl přeskupit jen malý počet svých mužů, které vedl ke spojení s dalšími peruánskými silami ve městě Tarapacá. Mezitím tam přišly posily z Iquique a počet jeho mužů se zvýšil na 4 500. Chilané podcenili síly Peruánců ve městě a poslali tam generála Luise Arteagu s 2 000 muži. Následující bitva byla vybojována 27. 11. 1879 v údolí San Lorenzo de Tarapacá. Arteaga rozdělil postupující vojáky do tří kolon, doufal, že překvapí nepřítele, ale Peruánci ho brzy spatřili a zaútočili první. Boje byly tvrdé a údolí několikrát změnilo majitele. Nakonec útok chilské jízdy donutil útočící Peruánce, aby se přeskupili, ale během dočasného příměří je generál Buendía přeskupil. Brzy opět zaútočili na Chilany a donutili je opustit jejich pozice, jejich rozbité jednotky ustupovaly na Dibujo a bitevní pole zůstalo v peruánských rukou. Peruánci dosáhli svého prvního vítězství války, za cenu asi 500 obětí, Chilané ztratili 700 mužů a 10 děl. Během následující noci však Peruánci odpochodovali do Arica a přenechali Tarapacá Chilanům, zahodili tak všechny výsledky svého vítězství. Poslední měsíce roku 1879 se měly ukázat jako rozhodující pro vnitřní politiku Bolívie a Peru. V Bolívii Státní rada s podporou lidu sesadila diktátora Dazu a jmenovala liberálního generála Narcisa Campera prezidentem a vrchním velitelem. V Peru převrat nahradil nepřítomného prezidenta Prada Nicolásem de Piérolou.

Druhé pozemní tažení

Tacna

V únoru 1880 byla chilská armáda připravena provést další vyloďovací akci. 24. 2. vyplulo 13 000 mužů z Pisaguy na palubě 19 transportních lodí, které eskortovaly Blanco Encalada, Magallanes a dva torpédové čluny. K vylodění u Punta Coles, nedaleko Ila, bylo potřeba několik dnů, ale Chilané nenarazili na žádný odpor.


Chilský voják z 4. řadového pěšího praporu, který bojoval u Dolores/San Francisco


I když nebyl žádný velký taktický génius, byl chilský generál Manuel Baquedano (1823–97) bezpochyby nejlepším armádním velitelem války, který efektivně koordinoval pohyby svých jednotek. Vrcholy jeho vojenské kariéry byla vítězství u San Juan/Chorrillos a Miraflores, která měla za výsledek okupaci Limy. V roce 1881 ho politické machinace přinutily rezignovat na nejvyšší velení, ale jeho popularita v zemi zůstala nedotčena. Během revoluce v Chile roku 1891 sloužil Baquedano krátce jako dočasný prezident

Spojenecká armáda 15 000 mužů, pod velením peruánského admirála Lizarda Montera, byla seskupena kolem města Tacna, ale admirál odmítl útok na chilské předmostí. 22. 3. chilská jednotka 4 400 mužů, kterým velel generál Manuel Baquedano, zaútočila na peruánský opěrný bod na pahorku Los Ángeles, bráněném 1 400 muži. Tento útok měl chránit chilské levé křídlo během postupu na Tacnu. Po těžkých bojích vytlačili Chilané obránce z jejich pozic, Chilané ztratili 50 mužů, Peruánci 145. Toto malé vítězství bylo nicméně důležité, nejenže zvedlo chilskou morálku, ale výsledkem bylo povýšení Baquedana na velitele celé armády, hlavní faktor chilského vítězství. 26. 5. 1880 byla vybojována rozhodující bitva u Alto de la Alianza, východně od Tacny, kde byli spojenci zakopáni v obranných pozicích. Útok 10 000 Chilanů byl úspěšný, ale ztráty byly těžké na obou stranách. Baquedano ztratil 2 000 mužů a spojenci 5 000. Politické důsledky bitvy byly také významné, definitivně se rozpadlo peruánsko-bolivijské spojenectví. Bolivijské jednotky se stáhly do And a více se války nezúčastnily. Mír mezi Bolívií a Chile byl formálně uzavřen až v roce 1884, ale Bolívie byla prakticky vyřazena z boje. Po této porážce ustoupili Peruánci do Arequipy, zatímco Chilané zajišťovali své pozice u Tacny.

Arica

Peruánská posádka 2 000 mužů v opevněném městě Arica byla odříznuta od zbytku ustupující armády a ponechána vlastnímu osudu. Tato poslední peruánská pevnost v oblasti byla po tvrdých bojích obsazena 7. 6. 1880, do boje se zapojilo 4 000 Chilanů. Po této spojenecké porážce začala mírová jednání 22. 10., dohlížená Spojenými státy. Rozhovory, známé jako „konference Lackawanna“, podle jména americké válečné lodi, kde se konala, nepřinesla během pěti dnů nic. Chilský požadavek, aby Peru odevzdalo provincii Tarapacá, jako náhradu válečných nákladů, byl odmítnut a nepřátelství pokračovalo.

Třetí pozemní tažení

Vylodění jižně od Limy

Chilská vláda byla s praktickým územním ziskem celkem spokojena, chilské jednotky obsadily jižní oblasti Peru, Tarapacá, Tacna a Arica. Kromě toho byly armády Peru a Bolívie v tak špatném stavu, že už nepředstavovaly hrozbu pro tato nově dobytá území. Nicméně, silný tlak veřejného mínění a expanzivní ambice politických stran v Kongresu zavázaly prezidenta Pinta pokračovat ve válce až do „úplného vyhlazení nepřítele“ a prezident nařídil tažení k dobytí peruánského hlavního města Limy.


Chilská baterie 2. dělostřeleckého pluku, dislokovaného ve městě Arica v roce 1880 s 7,5cm M1879 polními děly Krupp

19. 11. 1880 prvních 8 800 vojáků generála Baquedana, kteří vypluli z Aricy, přistáli v Piscu, asi 320 km jižně od hlavního města. Byli posíleni 2. 12. a 14. 12., kdy z Aricy připlulo dalších 14 000 vojáků. Baquedano postupoval jen se svojí 1. divizí, zbytek vojáků se znovu nalodil, aby se vylodil na pláži blízko Chilcy, 45 km jižně od Limy, kde přistáli 22. 12. Armáda nenarazila na žádný vážný odpor a zastavila se údolí Lurín jen 15 km od hlavního města.

San Juan / Chorrillos a Miraflores

Mezitím peruánský prezident Piérola zmobilizoval nejméně 20 000 mužů a více než 100 (často zastaralých) děl. Rozhodující bitva o San Juan/Chorrillos se konala 13. 1. 1881 na peruánské vnější obranné linii, která se táhla v délce 16 km podél pahorků od výšin Marcavilca k pobřeží. Drželo ji 10 000 vojáků I.–IV. sboru, kterým veleli plukovníci Miguel Iglesias, Andrés Cáceres, Justo Pastor Dávila a Belisario Suárez. Generál Baquedano měl pod sebou asi 23 000 chilských vojáků z 1.–3. divize, kterým veleli komandér Patricio Lynch a plukovníci Emilio Sotomayor a Pedro Lagos.

Baquedano se rozhodl zaútočit po celé obranné linii, aby zabránil přesouvání bránících se jednotek mezi sektory a v tvrdém v boji jeho jednotky dosáhly tří průlomů, vedoucích nakonec k úplnému vítězství. Město Chorrillos bylo vydrancováno a zapáleno, zodpovědní za zabíjení a ničení byli většinou Číňané a otroci, osvobození porážkou svých pánů. Tato porážka stála Peruánce více než 4 000 zabitých a zraněných a asi stejný počet zajatých (včetně plukovníka Iglesiase a veškerého dělostřelectva), proti chilským 3 100 obětím, většinou z 1. divize. Mnoho peruánských praporů bylo zničeno a jiné značně zredukovány, ale ti, kteří přežili, posílili milici, držící vnitřní obrannou linii Limy. Během jednání bylo vyhlášeno příměří, Chilané si přáli předejít další bitvě před vstupem do Limy, ale rozhovory rychle skončily neúspěchem.

Druhá obranná linie Piérola, asi 12,5 km dlouhá, se táhla do vnitrozemí z pláže mezi Barrancem a Miraflores, rozdělena do tří hlavních sektorů, vybudovaných kolem celkem deseti redut. Jen asi 3 000 vojáků a 2 500 milicionářů bylo vpravo a uprostřed, mezi pevnostmi č. 1 a 6, kteří byli skutečně zapojeni do boje. Bitva u Miraflores byla zahájena asi ve 14 hodin 15. 1. překvapivým útokem Cáceresových vojáků proti nebezpečně předsunutému chilskému levému křídlu. Zde byla Lagosova 3. divize nasazena jen částečně, 2. prapor byl severně od Barranca, zatímco jednotky z 1. a 2. divize postupovaly jen pomalu a blížily se po jeho pravé straně. Po počátečním peruánském úspěchu poslaly obě strany posily. Chilané dosáhli několika průlomů a kolem 17:15 prezident Piérola uprchl z bojiště a obrana se zhroutila. Stejně jako Chorrillos bylo město Miraflores vypleněno a vypáleno chilskými vojáky a peruánskými otroky. Peruánci ztratili asi 3 200 mužů, ale chilské ztráty činily 2 500 mužů, z toho 3. divize ztratila 1 130.

Peruánská pravidelná armáda už neexistovala, protože jen několik slabých a špatně organizovaných skupin přežilo tyto dvě bitvy. Lima sama padla za oběť nepokojům a rabování a starosta si brzy vyžádal, aby generál Baquedano vstoupil do města a obnovil pořádek. Dne 17. 1. 1881 Lima otevřela své brány a chilské jednotky obsadily město a strategické pevnosti Santa Catalina a San Cristóbal. Konvenční válka skončila – ale nyní vstoupil konflikt do své nejdelší fáze.

Čtvrté pozemní tažení

Sierra

Tažení „La Breńa“ nebo „Sierra“ odvozovalo svůj název od velkého peruánské pohoří. Od dubna 1881 do července 1883 bojovaly chilské prapory v trestném tažení uprostřed horských plošin peruánských And proti zbývajícím silám odporu. Chilské obsazení Peru bylo řízeno z Limy nedávno jmenovaným admirálem Patricio Lynchem. Po lednových porážkách 1881 a obsazení hlavního města mnoho peruánských důstojníků uteklo do hor, kde organizovali odpor. Mezi nimi byl plukovník (později generál) Andrés Cáceres, který záhy získal sympatie místních farmářů a kečuánských indiánů, žijících v centrálních Andách. Cáceres, který mluvil plynule jazykem kečua, získal respekt a dokonce i náklonnost od indiánů, jejichž podpora měla být zásadní pro jeho pokračující odpor.

V únoru 1881 se admirál Lynch rozhodl zahájit první tažení proti partyzánům, působícím v provincii Junín. Tato 700členná výprava, v čele s plukovníkem Ambrosio Letelierem, se brzy zvrhla v divoké drancování vesnic a rozsáhlé represe proti civilistům. To přirozeně roznítilo nepřátelství horských indiánů, podnikajících časté útoky během ústupu chilské kolony směrem k Limě. V jednom boji 26. 6. ve vesnici Sangra, přežilo pouhých 15 z 80 mužů kapitána José Aranedy, oddělených od 1. řadového praporu „Buín“, mnoho hodin útoků stovky Peruánců. Po návratu do hlavního města na začátku července byli Letelier a jeho důstojníci postaveni před vojenský soud (i když spíše za zpronevěru než za páchání zvěrstev). Neúspěch této výpravy dal Cáceresovi více času na shromáždění a organizaci sil odporu.


Chilský 1. řadový prapor „Buín“ na přehlídce v Limě, 1881

Politické zmatky

Mezitím, 12 .3. 1881, vytvořili Chilané novou peruánskou vládu, vedenou Franciscem Garcíou-Calderónem, která měla spravovat všechna území pod chilskou okupací. V praxi byla její autorita však velmi omezená, protože muži prezidenta Piéroly stále ještě ovládali velké oblasti země. 28. 9. 1881 se Chilané rozhodli odstranit Garcíu-Calderóna kvůli jeho neschopnosti spolupracovat, ale před svým zatčením jmenoval svým nástupcem admirála Lizarda Montera. Ve stejné době prezident Piérola odstoupil a po nějakých zmatcích se jeho stoupenci a stoupenci generála Cácerese spojili na podporu Lizarda Montera. Ten se pak přesunul do Arequipy, kde převzal velení místní posádky.

Tažení 1882

K eliminaci Cácerese a jeho sil odporu 1882 zahájil admirál Lynch ofenzívu s 5 000 chilskými vojáky, nejprve směrem na Tarmu a pak na jihovýchod směrem na Huancayo. Operace byla pod vedením plukovníka Estanislaa del Canto, s rozkazem udržet kontrolu v oblast Junín a najít a zlikvidovat Cáceresovy síly. Del Cantova divize byla roztroušena po jižních peruánských Andách, rozdělena do malých skupinek, rozmístěných v různých městech a vesnicích. Těžké ztráty jim působily nedostatek zásob a horská nemoc, omrzliny a tyfus. Když se situace stala zoufalou, plukovník del Canto odcestoval do Limy, aby požádal o povolení ustoupit, ale získání povolení bylo jen začátkem obtížného ústupu. V plánu bylo evakuovat divizi postupným shromážděním posádek, jak kolona opouštěla ​​hory. Jedna z nich, čítající pouhých 77 mužů, ve městě La Concepción, byl 9. 7. 1882 zcela zničena. 1. 4. 1882 Miguel Iglesias, ministr obrany za Piéroly, který byl přesvědčen, že válka musí být ukončena před tím, než bude Peru zcela zničeno, vydal manifest vyzývající k míru. V prosinci 1882 sjezd zástupců ze sedmi peruánských severních departementů zvolil Iglesiase jako „ozdravného prezidenta“ Peru. Brzy získal uznání Chilanů jako hlava spolupracující vlády.

Tažení 1883

Pod tlakem mírových jednání se rozhodl admirál Lynch poslat větší sílu proti Cáceresovi. Ta zahrnovala tři dobře vyzbrojené a vybavené divize pod velením plukovníků Garcíi, del Canta a Arriagada. Chilané se poučili z předchozích výprav do vysokých And a tentokrát plánovali udržet své kolony soustředěné, aby obklíčily a přinutily Peruánce ke konvenční bitvě. 30. 5. 1883 peruánská armáda dorazila k Cerro de Pasco, s chilskými divizemi pod velením plukovníků del Canta a Garcíi v těsném závěsu. Peruánci pokračovali v ústupu do vysokých hor, ale ve třetím červnovém týdnu už byli skoro zahnáni do kouta. 22. 6. nařídil generál Cáceres nový ústup přes průsmyk Llankanuku v nadmořské výšce přes 6 000 m, a tímto riskantním manévrem se mu podařilo znovu uniknout hlavním chilským silám.

Huamachuco

Po mnoha dalších útrapách dorazila 5. 7. peruánská armáda k Tulpu poblíž Huamachuca. Tam se generál Cáceres dozvěděl, že chilský plukovník Alejandro Gorostiaga, okupující toto město, je izolován od hlavních sil, ale další nepřátelské síly postupovaly, aby Gorostiagu posílily a zatlačily Peruánce směrem na Cajamarcu. Cáceres se rozhodl pokusit se zničit tuto kolonu, než dosáhne Gorostiagu, ale chilští zvědové byli ve střehu a překvapení se nezdařilo. V tu chvíli peruánský generál svolal válečnou radu a bylo přijato rozhodnutí zastavit ústup a pokusit se zničit chilské síly, okupující Huamachuco. Jakmile uviděl Peruánce na okolních kopcích, Gorostiaga okamžitě shromáždil všechny své jednotky a evakuoval město, aby zaujal pozice na vrchu Sazón, což byl dobrý obranný terén s několika inckými ruinami, které by mohly být použity jako opevnění. Peruánský útok proběhl během ranních hodinách 10. 7. a po čtyřech hodinách boje měl Cáceres vítězství na dosah ruky, protože Chilané byli donuceni ustoupit na samý vrchol kopce. Jenže v tu chvíli začalo Peruáncům docházet střelivo a generál Cáceres udělal osudovou chybu, nařídil svému dělostřelectvu, aby se přemístilo do údolí směrem ke kopci, aby se vypořádalo s chilskými pozicemi mezi ruinami. Gorostiaga uviděl tuto taktickou chybu a nařídil jezdecký útok, který zničil peruánské dělostřelectvo, sedm děl bylo ztraceno a všichni dělostřelci byli buď rozprášeni, nebo zabiti. Mezitím se Chilané rychle reorganizovali a zahájili protiútok. Chilanů bylo méně, ale peruánským vojákům téměř došla munice, a protože mnohým chyběly bajonety, mohli se bránit jen pažbami pušek. Peruánské linie byly prolomeny a vojáci se dali na útěk, bylo ztraceno asi 800 mužů, včetně mnoha důstojníků. Zraněnému generálu Cáceresovi se sice podařilo uniknout zajetí, ale bitva fakticky ukončila peruánský odpor v Andách. Iglesiasova vláda podepsala Ancónskou smlouvu s Chile 20. 10. 1883, den poté, co chilští okupanti opustili Limu. Lizardo Montero se pokusil vzdorovat v Arequipě se svou posádkou 4 000 mužů, ale když dorazilo 3 000 chilských vojáků, posádka a civilní obyvatelé se vzbouřili a dovolil jim obsadit město 24. 10. Montero uprchl do azylu v Bolívii a všechny vojenské operace skončily.

Po válce

Podle podmínek Ancónské smlouvy Peru postoupilo Chile provincii Tarapacá a Chilané mohli také obsadit provincie Tacna a Arica na následujících 10 let, po kterých měl být vyhlášen plebiscit k určení státní příslušnosti obou provincií. Desetiletí poté se obě země nedokázaly dohodnout na podmínkách plebiscitu. Nakonec v roce 1929 vedlo zprostředkování USA ke smlouvě z Limy, kterou Chile obdrželo Aricu a Peru znovu získal Tacnu, ale až v roce 1999 Chile a Peru konečně souhlasily s provedením smlouvy v plném rozsahu, čímž byl Peru poskytnut přístup k přístavu v Arice.

V roce 1884 Bolívie podepsala příměří, kterým se vzdala celého bolívijského pobřeží a provincie Antofagasta s dusičnany, mědí a dalšími nerostnými zdroji. Smlouva o míru a přátelství, kterou obě země podepsaly v roce 1904, učinila toto uspořádání trvalým. Na oplátku Chile souhlasilo s výstavbou železnice, spojující bolivijské hlavní město La Paz s přístavem Arica a zaručila Bolívii svobodný tranzit zboží přes chilské území a přístavy. Pro Bolivijce zůstala ztráta pobřeží hlubokou psychologickou a praktickou ranou, a mínění lidu připisuje mnoho problémů země právě jejímu vnitrozemskému stavu. V průběhu let tak četní bolivijští prezidenti tlačili na Chile, aby získali suverénní přístup k moři, ale bez úspěchu a protichilské nálady v Peru a Bolívii přetrvávají dodnes.

Z vojenského hlediska přineslo vítězství Chile hegemonii na tichomořském pobřeží Jižní Ameriky. V roce 1885 byl kapitán Emil Körner a 36 dalších pruských důstojníků a poddůstojníků pozváno k výcviku důstojnických kadetů v Chilské vojenská koleji, v důsledku toho v následujících letech přijala chilská armáda uniformy (s pravidly z roku 1898), výcvik a disciplínu v pruském stylu. Chilská armáda a námořnictvo se tak staly nejlepšími v Latinské Americe a všichni ostatní je považovali za vzor ozbrojených sil na kontinentu. Během těchto let mnoho dalších latinskoamerických armád vstupovalo do nové fáze profesionality, a chilské vojenské mise byly vyslány k výcviku a reformě armád Salvadoru (1901), Ekvádoru (1903), Kolumbie (1907) a Venezuely (1910). Prostřednictvím chilského vlivu všechny tyto země přijaly uniformy a vojenskou doktrínu v pruském stylu. Až za druhé světové války převládl v regionu americký vojenský vliv.

Zdroje:
Gabriele Esposito: Armies of the War of the Pacific 1879-83
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔19.01.2022 📕6.253