Main Menu
User Menu
Reklama

Šavle Čestné jednotky prezidenta SR

Autor : 🕔18.02.2021 📕3.986
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Elitní jednotky sloužící jako osobní stráž panovníků existují již od nepaměti. Posvátnou osobu egyptských faraonů chránili zvlášť vybíraní lukostřelci, později Šardani vyzbrojení dlouhým mečem. Na dvorech římských imperátorů drželi čestnou stráž pretoriáni v naleštěných bronzových přilbách, své drabanty a harcíře si vydržovali evropští monarchové od středověku až do nedávných dob. A s obdobím napoleonských válek jsou nerozlučně spjata přinejmenším dvě gardová tělesa – císařské gardy francouzská a ruská.

Ve vojscích tělesných stráží neboli gard odjakživa sloužil výkvět společnosti, nebo mimořádně zdatní a osvědčení vojáci, oddaní svému vrchnímu veliteli – hlavě státu. Jejich prvořadým úkolem byla ochrana panovníka a členů jeho rodiny v rezidencích, na cestách, případně i na bojišti. V neposlední řadě přispívali ke zvýšení lesku a prestiže hlavy státu při dvorních slavnostech, audiencích, vojenských parádách apod. Pro všechny tyto příležitosti byli gardisté vybaveni skvostnou uniformou a výstrojí.

Reklama

Dnes, v souvislosti s politickými změnami v mnoha zemích světa, byla původní gardová vojska zredukována na malé jednotky, jejichž určení je takřka výhradně reprezentativní. Jako takové vykonávají službu i v evropských státech, k nimž patří od roku 1993 Slovenská republika.

Zde bylo krátce po vyhlášení samostatnosti zamýšleno, že jednotka strážící osobu prezidenta bude – zejména v jeho sídle (od r. 1996 v Grasalkovičově paláci v Bratislavě) – vystrojena do uniforem, připomínajících tradici Slovenského dobrovolnického sboru, vytvořeného vlasteneckými aktivisty v revolučním roce 1848.

Uniformu slovenských dobrovolníků tehdy tvořil kulatý klobouček s perem (v jihomoravském nářečí nazývaný guláč), modrá halena tehdy populárního „dělnického“ střihu a žluté nebo červené kalhoty, případně dlouhé plátěné gatě z lidového kroje.

Ovšem, dnešní kostýmové návrhářky daly průchod své fantazii (a ženské logice), takže pro slovenskou prezidentskou stráž vytvořily jakýsi hybrid, který by v soutěži „o nejhorší uniformu“ dozajista získal jedno z čelných umístění. Z nepochopitelných důvodů zde původní halenu nahradila napodobenina maďarského šňůrovaného kabátce (navíc střiženého tak, že nositelům na první pohled neseděl), za pokrývku hlavy posloužil goralský klobouk (součást kroje Goralů – svérázného etnika, žijícího podél hranic Slovenska a Slezska s Polskem), obuv tvořily divadelní holínky …

Před několika lety však tento paskvil naštěstí vystřídal zdařilejší typ uniformy, v jaké můžeme slovenské prezidentské „gardisty“ vídat dodnes. Nicméně mužstvo této elitní jednotky je nadále „vyzbrojeno“ znehodnocenými karabinami vz. 52/57 bývalé ČSLA, a důstojníci vzdávají čest šavlí, jejíž vzhled byl v padesátých letech minulého století inspirován ruským, potažmo sovětským modelem.

Reklama

Ten byl označen jako „generálská šavle vzor 1952“ – v podstatě kopie sovětské šavle, která vycházela z několika dalších modelů, zaváděných (od 80. let 19. stol.) v ruské carské armádě. Zřejmě proto, že šavle tohoto typu se objevovaly ještě za druhé světové války ve výzbroji donských kozáků, vysloužila si populární přezdívku „donka“.

Československá šavle vz. 52 se od té sovětské lišila jen několika detaily, z nichž nejnápadnější je žlutohnědá rukojeť.

Zatímco v České republice záhy po změně režimu došlo k vyřazení „komunistického“ modelu šavle, a projevila se návaznost na tradice první republiky v podobě inovace vzoru 1924 (za zmínku jistě stojí, že původně tyto zbraně vyráběla firma Wlaszowits-Štós na Slovensku), důstojníci slovenské prezidentské stráže dodnes vítají zahraniční delegace, držíce v ruce  zastaralý typ šavle z dob „budování socialismu“, na níž je pouze „přepilován“ státní znak.

Ovšem, je to s podivem, zejména když si uvědomíme, že politická orientace stávajícího prezidenta našich východních sousedů je – až výrazně – prozápadní, potažmo proamerická …

Dle zahraničních pramenů

Obrazový doprovod


Důstojník Slovenského dobrovolnického sboru, 1848/49 (kapitán Ján Francisci). Uniforma je poměrně jednoduchá, ale praktická a elegantní


Příslušníci Čestné stráže prezidenta Slovenské republiky ve službě, před vchodem do paláce


Slovenská prezidentská stráž ve společnosti Švýcarů papežské gardy.


Vojáci Prezidentské stráže SR v uniformách staršího (vlevo) a nového (vpravo) vzoru. Zcela vpravo průzkumník/odstřelovač v maskovací uniformě (u nás známé jako „hejkal“)


Československá šavle vz. 52 pro generály


Ruská šavle vzor 1909 v důstojnickém provedení


Československá šavle vz. 24 pro strážmistry četnictva. Na základě vzoru z roku 1924 byly zhotoveny šavle pro důstojníky čestné stráže prezidenta České republiky

Reklama

Další články autora

Autor : 🕔18.02.2021 📕3.986