Main Menu
User Menu
Reklama

Pán historik - Ivo Pejčoch

Autor : 🕔10.01.2021 📕3.883
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Jedna z najvýraznejších osobností medzi českými a slovenskými historikmi za posledné desaťročia, autor veľkého množstva kníh a článkov z odboru vojenskej histórie.

Ivo Pejčoch sa narodil 18. marca 1962 v hlavnom meste vtedajšej Československej socialistickej republiky - Prahe.  Záujem o históriu dostal do vienka zrejme po svojom otcovi Slavomírovi Pejčochovi, píšucom pod pseudonymom Slavomír Ravik, ktorý bol vo svojom období známym historikom. Vzhľadom na jeho nekonvenčné názory a skutočnosť, že v roku 1968 bol tlačovým tajomníkom reformných ministrov Václava Valeše a Ota Šika, skončil Slavomír Pejčoch po okupácií Československa vojskami Varšavskej zmluvy ako cenový referent v podniku invalidov META. Pracovná pozícia vskutku zodpovedajúca jeho vzdelaniu a vedomostiam. Napriek tomu sa dodnes nájdu jedinci, ktorí sú schopný prehlasovať, že normalizácia neničila ľudské osudy.

Reklama

 


PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

 

Otcov osud mal zrejme vplyv aj na skutočnosť, že napriek záujmu o históriu vyštudoval dospievajúci Ivo v rokoch 1977-1981 Strednú priemyslovú školu spojovacej techniky v Prahe. Po maturite a absolvovaní dvojročnej základnej vojenskej služby pracoval najskôr ako technik v Konstruktivě Praha a neskôr ako spojovací technik v SPT Telecom. Možnosť naplno a profesionálne sa venovať vojenskej histórii mu umožnilo až uvoľnenie po roku 1989. Vtedy sa jeho otcovi opätovne otvorila možnosť nielen pracovať pre československú vládu, ale vybralo si ho aj NATO ako konzultanta v oblasti médií. Jeho vtedy dvadsaťosem ročný syn Ivo Pejčoch využil porevolučné obdobie na nesmierne záslužný počin. Bol spoluzakladateľom a dlhoročným šéfredaktorom časopisu Historie a plastikové modelářství, ktorý zrejme nielen autora tohto článku privádzal do úžasu dovtedy neznámymi informáciami, množstvom kvalitných článkov, péroviek a farebných bokorysov.

 


Prvý diel kultového časopisu Historie a plastikové modelářství vyšiel v roku 1990

Reklama

 

Ivo Pejčoch napriek nespornému množstvu naštudovaných informácií a stovkám publikovaných časopiseckých článkov „nezaspal na vavrínoch“ a intenzívne pracoval na zvyšovaní svojej odbornej kvalifikácie. Napriek svojmu „neštudentskému veku“ ukončil v období r. 2001-2005 štúdium v Ústave českých dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a v roku 2009 obhájil dizertačnú prácu s názvom „Československá těžká vojenská technika. Vývoj, výroba, nasazení a export československých tanků, obrněných automobilů a pásových dělostřeleckých tahačů 1918-1956“. Vďaka kvalite práce a komplexnému uchopeniu tematiky sa táto dočkala neskoršieho vydania v knižnej podobe.

Vďaka získanému vzdelaniu a dlhoročnému renomé rešpektovanej autority v oblasti histórie vojenstva sa mu podarilo v roku 2007 nastúpiť do Vojenského historického ústavu v Prahe na pozíciu samostatného vedeckého pracovníka. Vďaka tomu sa mohol na profesionálnej úrovni a s plnohodnotným archívnym zázemím venovať neobvykle rozsiahlemu diapazónu spracovávaných tém. Jeho záber bol naozaj nesmierne široký – od tematiky českého fašizmu a krajnej pravice počas prvorepublikového obdobia  až po otázky týkajúce sa tretieho odboja, obetí stalinizmu či výcviku príslušníkov ozbrojených síl rodiaceho sa štátu Izrael na území Československa.

Asi najväčšiu popularitu si však u širokej verejnosti získal knihami zaoberajúcimi sa vojenskou technikou. Pre suchozemca netradične začal už v 90-tych rokoch minulého storočia ako spoluautor participovať na vydaní niekoľkodielneho knižného projektu Vojnové lode (Válečné lodě), aj keď asi najväčší záujem vyvolala jeho mnohodielna séria Obrnená technika.

 


Prvý diel populárnej série kníh Obrnená technika

 

Reklama

Okrem histórie bola jeho veľkou vášňou aj cyklistika, ktorá sa mu paradoxne stala osudnou. V júli roku 2018 pri výlete na bicykli dostal infarkt, ktorý ho na celý rok upútal na lôžko. Z ochorenia sa už nevystrábil a v sobotu 20. júla 2019 zomrel vo veku 57 rokov. Česť jeho pamiatke!

Zdroje:
cs.wikipedia.org
www.lidovky.cz/lide/zemrel-historik-ivo-pejcoch
 
Reklama

Další články autora

Autor : 🕔10.01.2021 📕3.883