Main Menu
User Menu
Reklama

Geopolitické aspekty sovětské agrese vůči Československu v srpnu 1968

Autor : 🕔10.04.2018 📕6.812
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
 • ÚVOD
  • Úvod do problematiky, stanovení cíle práce
  • Struktura práce
  • Informační zdroje
 • KAPITOLA PRVNÍ - TEORETICKÉ ZÁKLADY SOVĚTSKÉHO VOJENSTVÍ
  • 1.1. Období 1945 – 1953
  • 1.2. Období 1953 – 1957
  • 1.3. Období 1957 – 1964
  • 1.4. Období po roce 1964
 • KAPITOLA DRUHÁ - SOVĚTSKÁ ARMÁDA V ŠEDESÁTÝCH LETECH
  • 2.1. Vývoj organizační struktury
   • 2.1.1 Pozemní vojsko
   • 2.1.2. Vojenské letectvo
   • 2.1.3. Válečné námořnictvo
   • 2.1.4. Vojsko protivzdušné obrany státu
   • 2.1.5. Raketové vojsko strategického určení
   • 2.1.6. Výsadkové vojsko
   • 2.1.7. Strategická jaderná triáda
  • 2.2. Proměny vyššího velitelského sboru
  • 2.3. Vyzbrojování Sovětské armády v šedesátých letech
   • 2.3.1. Pozemní vojsko
   • 2.3.2. Vojenské letectvo
   • 2.3.3. Válečné námořnictvo
   • 2.3.4. Vojsko protivzdušné obrany státu
   • 2.3.5. Raketové vojsko strategického určení
   • 2.3.6. Výsadkové vojsko
  • 2.4. Obecné závěry
 • KAPITOLA TŘETÍ - ORGANIZACE VARŠAVSKÉ SMLOUVY
  • 3.1. Teoretická východiska sovětského koaličního chování
  • 3.2. Vytvoření vojenské koalice socialistických států
   • 3.2.1. Diplomatická příprava
   • 3.2.2. Vznik koalice
   • 3.2.3. Atypičnost vojenské koalice socialistických států
  • 3.3. Spojenci ve středoevropském prostoru
   • 3.3.1. Národní lidová armáda NDR
   • 3.3.2. Lidové vojsko polské
   • 3.3.3. Mobilizační možnosti středoevropských spojenců
  • 3.4. Československá lidová armáda
   • 3.4.1. Stručný historický vývoj
   • 3.4.2. Reorganizace z roku 1958
   • 3.4.3. Nuklearizace československých vojenských jednotek
   • 3.4.4. Československé operační plánování
  • 3.5. Obecné závěry
 • KAPITOLA ČTVRTÁ - SOVĚTSKÉ ZÁJMY A GEOPOLITIKA
  • 4.1. Mackinderovy teorémy
  • 4.2. Diplomatické zájmy o Inner Crescent
  • 4.3. Vojenské akce proti oblastem Inner Crescent
 • ZÁVĚR
 • INFORMAČNÍ ZDROJE
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔10.04.2018 📕6.812