Main Menu
User Menu
Reklama

Akce StB Polom

Autor : 🕔02.11.2016 📕13.745
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Když skautský oddíl z Janovic nad Úhlavou tábořil v létě 1948 poblíž Železné Rudy, doslechli jsme se, že někteří starší skauti odjinud převádějí lidi přes hranice do západního Německa. Po únorovém puči zahájili komunisté hon na své politické protivníky – a mnozí z nich viděli spásu za hranicemi.Tohle převádění i další protikomunistické akce skautů z Klatovska se pokusili zachytit Jiří Kafka a Miroslav Kopt v publikaci AKCE STB POLOM. Vydala ji Dokumentační skupina Velena Fanderlika v roce 2008 – a já se o tom dověděl nedávno. Když jsem před dvaceti lety chystal seriál a knihu Československo ve zvláštních službách, trochu jsem se toho dotkl. Zástupce vůdce mého oddílu Jarka Švenek, který pracoval po maturitě jako pomocný geolog v Jáchymově, totiž poslal přes svého přítele Josefa Anderleho Američanům do západního Německa vzorek uranové rudy, která se tam těžila pro Sověty.

Neměl jsem tehdy sílu a možnosti, abych se protikomunistické činnosti klatovských skautů víc věnoval. Ostatně to nebylo cílem mého snažení. Tenhle velký úkol na sebe vzali bratři Kafka a Kopt. Prostudovali archivy StB a sepsali svědectví o činnosti desítek obětavých skautů, ale i o působení několika zrádců. Pokud se účastníkům tohoto úsilí nepodařilo utéct, byli zatčeni a v několika procesech odsouzeni k vysokým trestům vězení. Důležitou součástí této knihy jsou rovněž kopie protokolů StB a stížností vězňů i jejich blízkých na poměry ve vězení. Je to další svědectví o snaze komunistů zlomit charakter tohoto národa i o tom, jak se jim to až na výjimky nepodařilo.

Reklama

Se svolením autora převzato z www.karelpacner.cz

Reklama

Další články autora

Autor : 🕔02.11.2016 📕13.745