Protiizraelská obsese

Autor: Hana Lukešová / Kopretina 🕔︎︎ 👁︎ 14.047

Svatá země. O žádnou jinou oblast se nevede tak zuřivý konflikt, žádnému jinému státu jako Izraeli není tolik odpíráno právo na život a existenci. Žádná jiná země nečelí tak zuřivé a nesmiřitelné nenávisti ze strany levice. Lze vůbec chápat tuto nenávist? Její jádro můžeme nalézt v OSN a v jejích různých podorganizacích, na univerzitách a v muslimských a komunistických zemích.

Je smutné, že se ke kritice Izraele velmi často připojuje i EU, zejména její ministryně zahraničí, baronka Ashtonová. K izraelské zemi a lidu, které jsou nám, Evropanům, velmi blízké. Svět zděšeně reagoval na strašlivou vraždu židovských dětí v Toulouse. Ale nabízí se OTÁZKA - nejsou do jisté míry odpovědna za protižidovské násilí i média? Francouzská televize France 2 vydala rozhodné memorandum odsuzující tuto strašlivou vraždu, nicméně byla to tato televize, která odvysílala lživý záznam o vraždě Mohameda Al Doury, kterého měli zabít izraelští vojáci - a nakonec se ukázalo, že za jeho smrt mohou samotní Palestinci. Protiizraelských lží v médiích můžeme nalézt přehršel, v tomto článku se jimi ale nebudu zabývat, poněvadž jde o téma natolik rozsáhlé, že by se sem nevešlo. Nyní se pokusím o rozbor.

Reklama

Prvním centrem nenávisti vůči Židům a Izraeli můžeme nalézt na různých univerzitách, například na univerzitě Berkeley v Kalifornii, Harvardově univerzitě v Massachusetts, na univerzitě v Torontu, Johanesburgu, Bostonu, Washingtonu, Miami, Los Angeles, San Francisku, Montrealu, Dublinu, Londýně, Madridu. Izrael je obviňován, že provádí politiku aparteidu a genocidy palestinského obyvatelstva, zkrátka ze všeho špatného.

Tyto univerzity dávají velký prostor palestinským a propalestinsky orientovaným studentům, aniž by poskytly stejné právo vyjádřit se studentům židovským, kteří mnohdy kvůli strašlivé nenávisti na obranu Izraele již rezignovali. Na těchto univerzitách arabští studenti hlásají otevřenou antisemitskou nenávist, která kolikrát vyústila i k útokům proti židovským studentům jako potencionálním Izraelcům. Izrael je zde přirovnáván k nacistickému státu, židovská Davidova hvězda je kladena naroveň hákovému kříži, Každoročně se koná AKCE „den aparteidu“. Samozřejmě, je to strašlivé a lživé obvinění, aparteid v JAR zbavoval černochy veškerých práv, přikazoval jim žít ve slumech, zakazoval vykonávat kvalifikovanou práci, studovat, uzavírat smíšené sňatky, omezoval přístup ke vzdělání, ke vstupu do dopravních prostředků, sezení na lavičkách s bělochy atd. Nic takového přece v Izraeli neplatí, arabské obyvatelstvo se těší stejné právům jako obyvatelstvo židovské, což mohou dosvědčit všichni, kteří v Izraeli delší dobu žili či tuto zemi navštívili. Přesto se pod záštitou mnohých zahraničních univerzit konají konference, demonstrace, promítají se filmy a jsou organizovány pracovní semináře s jediným cílem: očernit Izrael v co nejširším záběru.

Stejnou nesmiřitelnou nenávist vůči židovskému státu hlásá Organizace spojených národů. I po strašlivé tragédii v Toulouse využila bezdůvodné možnosti zemi dehonestovat. Osmnáctičlenný výbor při OSN se sídlem v Ženevě si vzal ve své nejnovější zprávě na mušku právě Izrael. Ve své zprávě se tento Committee on the Elimination of Racial Discrimination dopouští řady hloupých a nepodložených útoků proti politice Izraele. Že Židé i Arabové patří ke stejné semitské rase, tito pánové bezdůvodně přehlížejí. Téměř každé bezpečnostní opatření izraelských úřadů označují za rasistické. K odhalení antisemitské povahy celé zprávy postačí, doufám, dvě věty: - Výbor požaduje po Izraeli odškodnění všech obětí operace Lité olovo. Výbor požaduje odstranění blokády Gazy.

O téměř každodenním ostřelování Izraele islámskými teroristy z Gazy výbor pokrytecky mlčí. Z toho lze vyvodit, že se ztotožňuje s teroristy, které bere „pod ochranu“, ale rozčilují jej izraelská bezpečnostní opatření proti nim. Komise OSN pro „lidská práva“ - sponzorovaná Saúdskou Arábií - zahájila své jednání rituálním vyloučením, vyčleněním Izraele, líčila ho jako černý bod planety. Izrael byl odsouzen ještě dříve, než vůbec bylo zahájeno jednání. Na Komisi navazuje Rada OSN pro „lidská práva“, která ve více než 80% svých rezolucí odsuzuje Stát Izrael, zatímco u zemí, kde jsou lidská práva porušována nejvíce - Saúdské Arábii, Íránu, Sýrii, Afghánistánu, Ugandě, Číně, KLDR a Rusku - blahosklonně mnohem větší prohřešky přehlíží, nevěnuje jim pozornost. Kde jsou rezoluce OSN odsuzující zločiny Hamasu, Islámského džihádu v Palestině, zločiny Tálibánu v Afghánistánu a Pákistánu? Kde je odsudky ze strany OSN kritizující severokorejské koncentrační tábory, čínské zločiny vůči vlastním obyvatelům? Odpovědět si můžeme sami. Nikde. Židovské organizaci Bnei Brith bylo odepřeno právo vůbec vystoupit a říci své stanovisko.

Nenávist, takřka v duchu nacismu, můžeme nalézt v různých nevládních organizacích.

Během vánočního období 2011 organizace Sabeel, War on Want, Amost Trust, Abdalah-NY pilně přispívaly k protiizraelské nenávisti až nechutnými prostředky. Zneužily motivů vánočních koled a vánočních pohlednic k jedovatému antisemitismu. V motivu vánočních koled se objevoval námět k bojkotu Izraele a co ještě horšího - vyjadřovaly touhu po zničení Izraele jako židovského státu. Organizace Abdalah NY uspořádala 17. prosince 2011 před zlatnictvím, jehož majitelem je izraelský obchodník Lev Leviev, „Vánoční zpívání proti aparteidu“. Protest byl zaměřen proti Levieovi. Organizace Amon Trust, Holy Land Trust inzeruje svůj výroční „Bethlem Pack“, spojující křesťanské motivy s „utrpením“ Palestinců. Na pohlednici lze vidět mapu Státu Izrael jako „palestinské území“, izraelské osadníky s ústy od krve, vrahy palestinských dětí . A co nejhůř - ZNOVU oživuje starověkou nenávist zachycující motiv bohovraždy, krvavé pomluvy. Palestinští Arabové jsou znázorňováni jako Ježíš, kterého Izraelité křižují, přičemž tyto organizace vycházejí z dokumentu Kairos Palestine, obviňující Izrael z páchání etnických čistek. Zásadně popírá historické vazby Židů a jejich práva na Zemi Izraelskou.

Mnohé z těchto činů a proklamací připomínají záběry z historie našeho nevelkého státu, a samozřejmě by se našla i jiná srovnání. Není tomu tak dávno, co podobnou rétoriku, ale hlavně činy, zvolila proti Československu nacistická propaganda a později i totalitní okupační moc sovětská ve snaze pohřbít zbytky demokratického zřízení a smýšlení. Proto by naše sympatie měly patřit malému státu, který jako David čelí Goliášovi. Goliáše v tomto případě nehledejme jen v militantním arabském světě, ale i uprostřed států, které vystupují jako ochránci demokracie na celém světě, a také někdy dokonce i v nás, v těch, kteří trpí iracionálními předsudky vůči Židům.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více