Main Menu
User Menu

Ing. Jaroslav Holeček - samopaly vz. 23/25 a 24/26

Autor : 🕔23.02.2013 📕39.979
Rozpočet valka.cz 2020 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 21.597,- Kč
♡ Chci přispět

Technický popis samopalu vz.24 a vz.26

Samopaly vz. 24 a vz. 26 jsou plně automatické zbraně, určené k boji na blízké vzdálenosti: střílí krátkými dávkami (3 až 4 rány) do 200 m, dlouhými (20 až 30 ran) do 100 m nebo jednotlivými ranami. Auto­matika zbraně pracuje s neuzamčeným dynamickým závěrem, zbraň střílí z otevřeného závěru (závěr je tedy před výstřelem v zadní poloze) nábojem 7,62 x 25 mm Tokarev (TT vz. 30), společným pro samopal a pistoli vz. 52. Hledí je konstruováno do 400 m, smrtící účinek střely je do 800 m, maximální dostřel do 1 800 m. Teoretická kadence zbraně dosahuje 650 ran/min, praktická při střelbě jednotlivými ranami do 30, krátkými dávkami do 70 a dlouhými do 100 ran/min. Samopal vz. 24 s pevnou pažbou je určen hlavně pro střelecké jednotky (pěchotu), se sklopnou ramenní opěrkou pro speciální jednotky (a výsadkáře, řidiče techniky apod.) Hmotnost samopalu vz. 24 bez zásobníku činí 3,3 kg, samopalu vz. 26 3,1 kg, prázdného zásobníku 0,23 kg a plného 0,52 kg.

Hlavni částí samopalu

Hlaveň válcového tvaru je ve dvou třetinách délky od ústí zesílena a opatřena nákružkem k jejímu upevnění v pouzdře závěru. Vývrt má ráži 7,62 mm se čtyřmi drážkami a čtyřmi poli.


Samopal vz. 26 s ramenní opěrkou odklopenou

Pouzdro závěru je svařeno z válcové trubky se šesti krátkými vodicími lištami pro vedení závěru, vylisovanými uvnitř. Nahoře vlevo má drážku pro táhlo závěru, vpravo výhozní okénko, vespod pak otvor pro spušťadlo s příslušnými výstupky k jeho upevnění a otvor pro zásobník s přrvařeným plechovým výliskem pažbičky pistolové rukojeti. Přední část pouzdra uzavírá nalisované a přivařené čelo pouzdra se závitovým otvorem pro hlaveň a šroub hlavně s opěrnou plochou pro její nákružek, rybinovou drážkou pro mušku a vybráním pro přední poutko. Vespod přední části je přivařena patka se závitem pro šroub předpažbí, pod zadní částí je zase lůžko držáku pažby. Pažbičku kryjí bakelitové střenky, připevněné šroubem se spojovací podložkou. Zadní konec pouzdra s vnějším bajonetem tvoří uzávěra pouzdra ve tvaru misky, uvnitř s bajonetovými žebry, zvenku s rýhováním a uprostřed dna s otvorem pro tlačítko spojovací destičky vratného ústrojí závěru.


Střelba ze samopalu vz. 24 vkleče.

Závěr tvoří vlastni závorník (blok masivního, dynamického závěru) a vratné ústrojí. Závorník má válcovitý tvar a uvnitř podélný válcový otvor pro hlaveň. Na jeho čele jsou dvě vybrání pro obsluhu šroubu hlavně, vpředu ve spodní části po obou stranách drážky, přecházející v hrany k vedení závorníku v lištách pouzdra. Vpředu vespod je spoušťový ozub, za který zadržuje závorník v zadní poloze spoušťová páka. Po celé délce levé vrchní části závorníku je vybrání pro vratnou pružinu a její vodicí tyčinku, nad ním ještě vybrání pro napínací táhlo. Na pravé straně závorníku je výhozné okénko, zadní plná část závorníku tvoří lůžko pro dno nábojnice, uprostřed s pevným zápalníkem. Do levé strany lůžka ústí drážka vyhazovače, na pravé straně je vybrání pro vytahovač s příčným fixačním kolíkem. Vyhazovač je upevněn ve spojovací destičce.

Vratné ústrojí tvoří zmíněná vratná pružina na vodicí tyčince, jejíž přední konec je roznýtován, aby se nevysunul ze závorníku, a zadní konec pevně spojen se spojovací destičkou. Destička má vzadu uprostřed tlačítko umožňující při demontáži závěru sejmutí víka pouzdra, a dva nýty, které zajišťují uzávěru proti pootočení. Dva ozuby na obvodu zajišťují správnou polohu destičky v pouzdře závěru. Destička pevně nese tyčku vyhazovače.

Spušťadlo tvoří pouzdro spušťadla, spoušť, spoušťová páka, přerušovač a pojistka. Přední část pouzdra drží v pouzdře závěru kolík spušťadla, zadní pak v pažbičce čep pouzdra spušťadla. Přední horní část spouště tvoří dvě ramena, z nichž kratší působí na přerušovač, delší na spoušťovou páku. Spoušťová páka drží závorník v zadní poloze a také ho uvolňuje. V zadní čelní ploše páky je otvor s pružinou páky a opěrným čepem a přerušovačem s pružinou přerušovače. Přerušovač, který přerušuje spojení spouště se spoušťovou pákou při střelbě jednotlivými ranami, vzadu ze spoušťové páky vyčnívá. Pojistka bráni neúmyslnému výstřelu a zajišťuje závorník v přední nebo zadní poloze. Otáčí se kolem nýtu pojistky před spouští. Výstupek vpředu zajišťuje jednotlivé polohy pojistky, stupňovitý výřez vzadu brání v zajištěné poloze pohybu spouště. Výstupek lučíku vzadu omezuje stranový pohyb pojistky. Předpažbí z umělé hmoty usnadňuje držení zbraně levou rukou. Vpředu ho drží šroub, vzadu vybrání pro pažbičku a spuštadlo. Na jeho pravé straně je plnička zásobníku s lůžkem pro páskový zásobník s náboji a vedením pro plněný schránkový zásobník.

Pažba je dřevěná, vpředu s držákem pažby, vzadu s plechovou botkou. Na levé straně zadní části je vybrání a zářez pro zadní poutko řemenu.

Ramenní opěra nahrazuje pažbu u samopalu vz. 26. Tvoří ji prutové rameno s rozšířenými hlavicemi na obou koncích. Přední hlavicí je rameno zasazeno do lůžka držáku pažby (ramenni opěry) na pouzdru závěru, odklopenou opěru zajišťuje v poloze pružina v hlavici. V zadní hlavici je na čepu rukojeť ramenní opěry se zářezem pro záchyt předního poutka při uvolňování opěry ze sklopené polohy, a s probráním pro čtyř hran čepu, zajišťující rukojeť v jednotlivých polohách.

Mlřidla tvoří muška s chránítkem mušky a hledí.

Hranolová muška je naražena v rybinovité drážce čela pouzdra závěru. Po nastřelení je zajištěna vpředu zásekem a vzadu důlčíkem. Chránítko mušky tvaru U zapadá do drážek na čele pouzdra závěru.


Střelba ze samopalu vz. 24 za chodu.

Hledí tvoří miska s ve dnu vnýtováným čepem, opatřeným zápichem pro pružinu hledí. Miska hledí je čtyřhranná se zaoblenými rohy, otočná do čtyř poloh označených číslicemi 1 až 4 (označujícími stovky metrů), a se zářezem hledí v každé straně. Výstupky na spodní části misky fixují hledí v jednotlivých polohách zapadnutím do zářezů pouzdra.

Zásobník je přímý, schránkový, pro 32 nábojů. Tvoří ho pouzdro zásobníku, podavač s pružinou a dno s pojistkou proti jeho vypadnutí.

Příslušenství samopalu tvoří:

Brašna na zásobníky z impregnované plachtoviny, která pojme pět zásobníků a jeden díl vytěráku s hlavičkou. (K čištění se musejí sešroubovat dva díly vytěráku.)

Nosný řemen se všitým rámečkem na jednom a koženou zápinkou se spojovacím knoflíkem na druhém konci.

Hlaveň s hladkým vývrtem o menším průměru pro střelbu cvičnými náboji. K odlišení od hlavně ostré má na povrchu u ústí dvě drážky.

Střelivo, předepsané pro samopal vz. 24 a vz. 24:

7,62mm náboj do samopalu a pistole.
7,62mm cvičný náboj do samopalu,
7.62mm školní náboj do samopalu a pistole

Činnost ústroji zbraně při nabíjení

K nabití samopalu je třeba:

- zasunout do pažbičky plný zásobník,

- posunout pojistku doleva,

- malíkovou hranou levé dlaně stáhnout táhlem závěru závorník do zadní polohy při střelbě

Ke střelbě je třeba stisknout spoušť, a to:

- ke střelbě jednotlivými ranami asi do dvou třetin celkového výkyvu spouště,

- ke střelbě dávkami plynule až do zadní polohy spouště.

Při stisknutí spouště tlačí její horní kratší rameno na přerušovač a s ním se snižuje i spoušťová páka, která vyjde ze záběru se spoušťovým ozubem závorníku a uvolní závorník. Při dalším pohybu spouště po uvolnění závorníku se vysmekne přerušovač ze záběru se spouští a spoustová páka vyskočí nahoru. Závorník hnaný vratnou pružinou vysune náboj ze zásobníku a zasune ho do nábojové komory, drápek vytahovače zaskočí do drážky nábojnice a dno náboje se zasune do lůžka pro dno. Přitom narazí závorník svým pevným zápalníkem na zápalku náboje a dojde k výstřelu. Závorník tak úplně nedojede do přední krajní polohy. Střela opustí hlaveň dříve, než se začne hmotný závorník pohybovat dozadu, len se pak pohybuje setrvačností dál. vytahovač vytáhne nábojnici z komory a vyhazovač ji odhodí výhozním okénkem ze zbraně. Podavač zásobníku zdvihne další náboj závorníku do cesty.

Neni-li stisknuta spoušť až do zadní polohy, narazí spoušťový ozub závorníku při jeho pohybu vzad na zvednutou spoušťovou páku a stlačí ji. Po přejetí ozubem závorníku páka znovu vyskočí a postaví se mu znovu do cesty. Závorník narazí vzadu na spojovací destičku vratného ústrojí a spoušťovým ozubem se zachytí na spoušťové páce. Tak vyjde jen jedna rána a závorník zůstane v otevřené poloze.


Samopal ČZ 25 (1949), rekonstruovaný na náboj 7,62 mm Tokarev

K vystřelení další rány je třeba uvolnit spoušť a znovu ji stlačit do zmíněných dvou třetin výkyvu. Přerušovač, opřený o čelní plochu kratšího ramene spouště, zaskočí při uvolnění spouště pod ně a při jejím dalším stisknutí se činnost mechanismu opakuje.

Při střelbě dávkami je činnost spouště stejná, jen s tím rozdílem, že po vysmeknutí se přerušovače ze záběru se spouští zachytí delší rameno spouště během jejího pohybu do zadní krajní polohy spoušťovou páku a stlačí ji dolů tak, že se nemůže postavit do cesty spoušťovému ozubu závorníku. Závěr se po nárazu vzadu hned zase pohybuje vpřed, zasune do komory další náboj a přivede ho k výstřelu. Střelba pokračuje, dokud je v zásobníku náboj nebo dokud je stisknuta spoušť. Při uvolnění spouště se spoušťová páka zvedne a postaví se do cesty závorníku v zadní poloze - zbraň je připravena k dalšímu výstřelu.


Samopaly vz.25 (vlevo s krátkým zásobníkem) a vz.26

Pojistka posunutím vpravo zajišťuje spoušť a brání jejímu pohybu vzad. Pak se ovšem nemůže snižovat ani spoušťová páka dosedající na pravé straně na její delší rameno. Pojistka tak zajišťuje závorník jak v zadní, tak i v přední poloze.


Samopal vz. 23 s dlouhým zásobníkem

Částečné zajištění zbraně obstarává také napínací táhlo, zapadající svým zajišťovacím ozubem do vybrání v drážce pouzdra závěru a zajišťující tak samočinné závorník v přední poloze (zabezpečení proti samovolnému nabití například při seskoku z vozidla nebo pádu zbraně na zem). Při napínání závorníku je proto třeba nejdříve nadzvednout (vytáhnout) táhlo (ozub táhla) z vybrání v drážce a teprve pak táhnout závorník táhlem do zadní polohy.

Polohy ramenni opěry samopalu vz. 26

Ramenni opěra se odklápí takto: palcem levé ruky se stiskne matice čepu rukojeti a rukojeť se vytočí asi o 40° kupředu, až se uvolní ze záchytu předního poutka. Pak se opěra odklopí o 180° dozadu a rukojeť se sklopí do svislé polohy, až čtyřhran rukojeti zaskočí do vybrání a zajistí tak její polohu.

Při sklápění se opěra stáhne levou rukou dozadu a sklopí se vpřed, její rukojeť se pak otočí asi o 40° dopředu tak, aby zaskočila za záchyt předního poutka, a zase se sklopí do svislé nebo vodorovné polohy

Obsluha plničky zásobníků

Na pravé straně předpažbí je přišroubována kovová lišta plničky zásobníků (nabíječky). Do nabíječky samopalu, ležícího na levém boku, se nasadil plný páskový zásobník s osmi náboji, pak se podélně přiložil schránkový zásobník zbraně a „nasunul" se na náboje. Tím se touto velmi jednoduchou pomůckou, pevně spojenou se zbraní, velmi zrychlilo a usnadnilo plnění zásobníků.

Údržba samopalu

Rozkládání zbraně k čištění a zpětná montáž se provádí v tomto pořadí:

- vyjmutí zásobníku: po stisknutí záchytky zásobníku se vyjme zásobník z pažbičky

- sejmutí uzávěry pouzdra: tlačítko se zatlačí do otvoru uzávěry, ta se pak pootočí o 45° a sejme z pouzdra

- vyjmutí závěru: napínací páka se povytáhne z pouzdra, závěr se stáhne do zadní polohy a za vratné ústrojí se vyjme z pouzdra závěru

- sejmutí vratného ústrojí: závěr se uchopí podhmatem, vratné ústrojí se poněkud stlačí, přední konec vodicí tyčinky vratné pružiny se vysune z drážky a celé ústrojí se sejme ze závorníku

- vyjmutí hlavně: na hlaveň se nasune závorník výstupky ke šroubu hlavně, pootočením doleva se šroub uvolní a pak se rukou vyšroubuje; po sejmutí předního poutka se vyjme hlaveň z pouzdra

- opětné zasunutí hlavně: hlaveň se nasune do pouzdra tak, aby zapadl stavěcí čep na čele pouzdra do zářezu v nákružku hlavně, pak se nasune přední poutko a zašroubuje šroub hlavně, který se dotáhne závorníkem.

Ostatní úkony montáže se provádějí opačně než demontáž.

Porovnání TTD všech čtyř zbraní:

model/vzor

23

25

24

26

ráže (mm):

9

9

7,62

7.62

náboj:

9 x 19 Para

9 x 19 Para

7,62 x 25 TT

7,62 x 25 TT

délka zbraně (mm):

686

686/445

686

686/445

délka hlavně (mm):

282

282

284

284

hmotnost (g):

3290

 

3300

3100

počet drážek vývrtu (vpravo):

co

6

4

4

kadence (ran/min):

     

- teoretická

600

600

650

650

- praktická

-

-

70-100

70-100

obsah zásobníku (nábojů):

24/40

24/40

32

32

hledí (m):

100, 200,300, 400

100, 200,300, 400

100, 200,300, 400

100, 200,300, 400

vo (m/s):

381

381

548

548

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 2/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.02.2013 📕39.979