Main Menu
User Menu
Reklama

Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Autor : 🕔19.11.2012 📕12.094
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta

Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Autor: Tereza Lukášová
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Daniel Váňa
Praha 2011

Úvod

1. Společná historie Čechů a Němců v Čechách a na Moravě

2. Vysídlení Sudet na základě dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše

Reklama

2.1 Vysídlení Čechů po Mnichovské dohodě

2.2 Odsun sudetských Němců po druhé světové válce

2.3 Dekrety prezidenta republiky

2.3.1 1945, 19. květen, Praha - Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

2.3.2 1945, 21. červen, Praha - Dekret presidenta republiky č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

2.3.3 1945, 19. červen, Praha - Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Reklama

2.3.4 1945, 17. července, Praha – Dekret presidenta republiky č. 27/1945 Sb. o jednotném řízení vnitřního osídlení

2.3.5 em>1945, 26. července, Praha – Dekret presidenta republiky č. 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel sátu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci

2.4 Příklady uplatnění dekretů prezidenta republiky

3. Osídlování Sudet

4. Hospodářské důsledky odsunu sudetských Němců na ekonomiku daných oblastí

4.1 Zemědělství

4.2 Průmysl

4.3 Ostatní

Závěr

Seznam použitých zdrojů

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.11.2012 📕12.094