Main Menu
User Menu
Reklama

Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Autor : 🕔19.11.2012 📕11.667
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila v daném rozsahu popsat příběh historického soužití Čechů a českých Němců ve společném státě a vyústění tohoto soužití do tragické kolize v průběhu a po skončení 2. svět. války. Celá staletí budovaný vztah obou etnik nepřežil dramatické zkřížení územní expanze sjednoceného Německa a znovuhledání resp. hledání státně suverénní identity Čechů a Slováků tak, jak ho zrežírovalo pro středoevropský prostor 20. stol.

Odsun sudetských Němců byl, a jak se ukazuje, stále zůstává sporným tématem moderních českých i německých dějin. Jako takový je min. ve volebních periodách jednotlivci na jedné i druhé straně připomínán a podsouván přítomnosti. Procesy kvalitativních změn soužití národních států Evropy tak, jak je přináší přes všechny problémy pokračující proces integrace v rámci EU, směřují naštěstí proti těmto snahám. Jakkoli bolestivou, přesto epizodu v rámci složitého vývoje státních a etnických vztahů v prostoru „mezi Německem a Ruskem“ koncept EU vrací tam, kam patří, tedy do dějin.

Reklama

Často démonizované dekrety prezidenta republiky, resp. pět z nich, které poskytly odsunu sudetských Němců právní rámec, stály při zpracování daného tématu ve středu mého zájmu. Ve druhé kapitole své práce jsem se pokusila vedle popisu obsahu těchto právních norem také nastínit proces jejich vzniku.

V úvodní kapitole jsem ve zkratce popsala některé více i méně známé příklady historické koexistence Čechů i Němců ve společném státě, ať už to byl vrcholně středověký stát Přemyslovců a Lucemburků, přip. novověký stát postupně včleňovaný do politických i ekonomických kontextů středoevropské říše Habsburků.

Třetí kapitolu jsem věnovala bezprostřednímu důsledku odsunu, tedy osídlení území Sudet československým obyvatelstvem, čtvrtou potom střednědobým důsledkům pro ekonomiku nejen daných oblastí, ale i celé Československé republiky.

Ve studiu vysídlování českého a moravského pohraničí před i po 2. svět. válce bych samozřejmě chtěla pokračovat. Myslím si, že právě toto téma je jedním z těch, o kterých by si měli obyvatelé Česka i Evropy udělat vlastní názor a to jinak než studiem není možné.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.11.2012 📕11.667