Main Menu
User Menu
Reklama

ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ GENERALITA

Autor : 🕔26.08.2012 📕15.671
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Priatelia vojenskej histórie a priaznivci histórie čs. armády obzvlášť sa môžu túto jeseň tešiť na vydanie publikácie ELITA ARMÁDY. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Encyklopédia vedeckého charakteru o rozsahu tisíc strán bude na spoločnom čs. knižnom trhu prvá svojho druhu. Je kombináciou vedeckej monografie a odbornej slovníkovej príručky a je výsledkom dlhoročného bádania, zhromažďovania a spracovávania nepreberného množstva archívnych prameňov. Prezentuje krátke biografické profily 1 059 osôb, ktoré nosili v období rokov 1918 – 1992 v činnej službe vojenskú hodnosť čs. generála. Kniha je doplnená o rekonštrukciu výstavby čs. armádnej elity, analyzovanú v konkrétnych historických etapách spoločnej čs. štátnosti s maximálnym prihliadnutím na jej základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Súčasťou encyklopedického slovníka sú početné prílohy (zoznamy, schematizmy, grafy a skeny vybraných archiválií), nápomocné pri celkovej orientácii a plasticky dokresľujúce mnohé z naznačovaných skutočností. Bližšie informácie o publikácii získate na webovej stránke www.elitaarmady.sk

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔26.08.2012 📕15.671