Main Menu
User Menu
Reklama

Československé četnictvo na Chebsku ve třicátých letech 20. století

Autor : 🕔06.02.2012 📕41.608
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Příloha č. I: Tabule velitelství četnického oddělení (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)

Reklama

Příloha č. II: Stejnokroje četnictva z 30. let (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


1. Strážmistr ve služebním stejnokroji


2. Vrchní strážmistr ve vy cházkovém stejnokroji


3. Major ve vycházkovém stejnokroji a plášti

Příloha č. III: Výstroj četnictva ve 30. letech (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)

Reklama


1. Polní čepice (čapka) četníka na zkoušku v hodnosti četaře


2. Hodnostní označení četníka na zkoušku v hodnosti četaře


3. Hodnostní označení majora


4. Stříbrné stejnokrojové knoflíky pro četníky na zkoušku, strážmistry a vrchní strážmistry (důstojníci a generálové měli zlaté).


5. Zlatý límcový odznak pro důstojníky s číslem zemského velitelství.


6. Vycházkový opasek četnictva 1930


7. Pokrývky hlavy četnictva 1930 (odznak na brigadýrce a přilbě, štítek na brigadýrce generála, lodička- ofic. ,,čapka")


8. Límcové výložky četnictva 1930 (trojúhelníková bez pololemu pro zbraně, s pololemem pro služby, podélná pro správní důstojníky, lipová ratolest se 3 listy pro generály zbraní, 1 list pro generály služeb)

Reklama

Příloha č. IV: Stejnokroje státní policie z 30. let (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


1. Obvodní inspektor I.třídy


2. Strážník jízdní policie


3. Důstojník v plášti ve služebním stejnokroji


4.Odznak na čepici


5. Hodnostní označení velitele sboru


6. Hodnostní označení obvodního inspektora I.třídy

Příloha č. V: Stejnokroje finanční stráže z 30. let (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


1. Zřízenec ve vycházkovém stejnokroji


2. Úředník ve služebním stejnokroji s pláštěm


3. Dozorce ve služebním stejnokroji


4. Čepicový odznak pro zřízence


5. Hodnostní označ. inspektora II.třídy


6. Hodnostní označení vrchního respicienta


7. Hodnostní označení dozorce

Příloha č. VI: Přilby (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


1. Přilba četnictva 30. léta


2. Přilba státní policie 30. léta


3. Přilba městské policie Hradec Králové 30. léta

Příloha č. VII: Četnictvo ve 30. letech (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


1. Skupina četníků na zkoušku (hodnosti desátníků a četařů)


2. Četničtí strážmistři ve vycházkových stejnokrojích (1931)


3. Četník ve vycházkové unif. s pláštěm


4. Čet. strážmistr ve uniformě


5. Čet. vrchní strážmistr (1937- 1939)


6. Čet. strážmistři se služebním psem


7. Výstroj a výzbroj četnictva, vlevo pro službu v osadách (pistole, šavle), vpravo pro službu v terénu (karabina, bodák, šavle)


8. Četníci v zimním stejnokroji s pláštěm

Příloha č. VIII: Četnictvo při službě ve 30. letech (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)1. Automobilní hlídky četnických pátracích stanic se služebními psy (30. léta)


2. Četnická silniční hlídka s automobilem Tatra 773. Vyšší četnický důstojník na inspekci


4. Pohřeb četníka

Příloha č. IX: Četnické letecké hlídky (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


1. Avia B-534.195 OK-PAR


2. Škoda D1, Cheb 1936


3. Šest pozorovacích letounů Letov Š-528 (nebyly v praktické službě)

Příloha č. X: Četnictvo na dobových pohlednicích (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


Hlídka v podvečer


Číhající četníci


Padlý četník

Příloha č. XI: Policejní ředitelství v Praze, roh Národní třídy a ulice Karoliny Světlé (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)

Příloha č. XII: Československá policie ve 30. letech (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1.vvydání, Police History, Praha 1999.)


Pohotovostní úderná četa státní policie v Liberci


Vycházková uniforma z 30. let


Motorizovaná hlídka Sboru z uniformované stráže bezpečnosti


Skupina státních policistů na strážnici 30. léta

Příloha č. XIII: Československá jízdní a dopravní policie ve 30. letech (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


Jízdní policista 30. léta


Výcvik dopravní stráže na motocyklovém trenažéru


Motorizovaný oddíl policie v Praze 1933


Policejní autokar 1928

Příloha č. XIV: Finanční stráž ve 30. letech (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1.vydání, Libri, Praha 2002.)


Fin. stráž u hraničního zátarasu na Česko- německé hranici v Krušných Horách 1938


Finanční stráž při lyžařském výcviku Na Benecku v lednu 1928


Finanční stráž s atrapou kanonu, Horní Adršpach 1938

Příloha č. XV: Schéma organizační struktury četnictva v letech 1918- 1939 (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)


1) v Čechách, na Moravě a na Slovensku

2) dislokované v sídlech velitelství četnického oddělení

3) v Praze

4) v Čechách

5) v Čechách (celkem 3)

6) dislokované mimo sídla velitelství četnických oddělení

Příloha č. XVI: Četnická oddělení v roce 1924 (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)

Příloha č. XVII: Četnické pohotovostní oddíly (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)


1. V letech 1935- 1936


2. V roce 1937

Příloha č. XVIII: Četnické letecké hlídky (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)


1. Četnické letecké hlídky v roce 1937


2. Přehled typů letadel ČLH v letech 1935- 1939

Příloha č. XIX: Přehled praporů Stráže obrany státu 1936- 1938. 1. část (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)

Příloha č. XX: Přehled praporů Stráže obrany státu 1936- 1938. 2. část (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)

Příloha č. XXI: Četnická přísaha- formulář (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)

Příloha č. XXII: Výtisk pátrací instrukce (Dlouhý, M.: Humoresky vážně. 1. vydání, Pragoline, Praha 2007)

Příloha č. XXIII: Ukázky návodu k popisování osob (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)

Příloha č. XXIV: Zvláštní výplaty ((Dlouhý, M.: Páté přikázání. 1. vydání, Pragoline, Praha 2008)


1. Výplata podpor rodinám četníků padlých ve službě


2. Pochvala a odměna udělená četníkům za vyřešený případ

Příloha č. XXV: Četnické služební tiskoviny (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)


1. Pátrací oběžník z roku 1930


2. Četnická služební legitimace


3. Sborový rozkaz

Příloha č. XXVI: Podklady četníků k romské menšině (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)


1. První strana legitimace


2. Kočovný list


3. Evidenční list z roku 1938


4. Výkaz potulné tlupy 1938

Příloha č. XXVII: Pochod Sudetendeutsch Partei na oslavu vítězství v parlamentních volbách, uspořádaný v Chebu. V čele Konrád Henlein, po jeho pravici K. H. Frank (Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918- 1938). 1. vydání, Libri, Praha 2002.)

Příloha č. XXVIII: Vlna hitlerovské agitace zasáhla Cheb už v roce 1923. Řeční nacistický předák Hans Krebs (Beneš, Z. a spol.: Rozumět dějinám. Vývoj česko- německých vztahů na našem území v letech 1848- 1948. 2. vydání, Gallery, Praha 2002.)

Příloha č. XXIX: Konrad Henlein na tribuně pod znakem Sudetoněmecké strany je roku 1936 nadšeně pozdravován davy v Kraslicích (Beneš, Z. a spol.: Rozumět dějinám. Vývoj česko- německých vztahů na našem území v letech 1848- 1948. 2.vydání, Gallery, Praha 2002.)

Příloha č. XXX: Pochod oddílu sudetoněmeckého freikorpsu v československém pohraničí (Beneš, Z. a spol.: Rozumět dějinám. Vývoj česko- německých vztahů na našem území v letech 1848- 1948. 2. vydání, Gallery, Praha 2002.)


Příloha č. XXXI: Nepokoje v Chebu v roce 1938 (Macek, P., Uhlíř, L.: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939). 1. vydání, Police History, Praha 1999.)


Potyčka čs. policie a četnictva s obyvatelstvem v Chebu 1938


Čs. policie střežící hotel Victoria v Chebu, dobytý v boji s ordnery v září 1938

Příloha č. XXXII: Zákon o četnictvu

(http://www.inoboediens.estranky.cz/clanky/pravni-predpisy/zakon-o-cetnictvu. ze dne

16. 02. 2011)

Zákon č. 299/1920 Sb. ze dne 14. dubna 1920 o četnictvu.

Poslední znění po novele předpisem č. 28/1928 Sb.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Četnictvo republiky Československé jest vojensky organisovaný sbor strážný, jenž určen jest k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.

§ 2

Četnictvo jest orgánem politické správy státní a jest tudíž v příčině vykonávání služby bezpečnostní podřízeno politickým úřadům státním. V příčině výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby, pak ve věcech správních a hospodářských podřízeno jest

četnictvo četnickým důstojníkům. V obojím směru podléhá četnictvo v poslední instanci

ministerstvu vnitra. K udržení vojenského pořádku a kázně v četnictvu přidělen jest ministerstvu vnitra generální velitel četnictva.

§ 3

O podrobné organisaci a počtu četnictva, pak o tom, jak jest konati službu četnictvu, jak má býti četnictvo vycvičeno, vystrojeno a vyzbrojeno, rozhoduje ministerstvo vnitra, dohodnuvši se o výzbroji s ministerstvem národní obrany.

Organisace četnictva musí se shodovati s organisací ostatních úřadů potud, že se zřídí v sídlech politických a soudních úřadů také přiměřená četnická velitelství.

§ 4

Ministerstvo vnitra zabezpečí v dohodě s ministerstvem národní obrany vše, čím četnictvo k odvrácení vnějšího nebezpečí pro stát může přispěti. Za tím účelem je přidělen jeden štábní důstojník československého vojska k četnictvu. Ve věcech výzbroje má důstojník vojska ministerstvem národní obrany určený právo, aby občasnou inspekcí provedl potřebná zjištění. Důstojník ten nemá práva nařizovacího, nýbrž podává pouze ministerstvu národní obrany zprávy o závadách, jež za své přehlídky shledá. Ministerstvo národní obrany projedná pak věc s ministerstvem vnitra.

§ 5

Za účelem výcviku v polní službě bezpečnostní a spolučinnosti s vojenskými velitelstvími budou příslušníci četnictva do onoho roku svého věku, do kterého by jinak podle ustanovení branného zákona byli k vojenským cvičením povinni, ministerstvem národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra, pokud to služba bezpečnostní

připouští, povoláváni v určitých lhůtách k vojenským cvičením, zejména do manévrů, a

budou po dobu cvičení podléhati vojenským zákonům a předpisům.

§ 6

V případě válečného stavu přechází část četnictva, dohodou mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany k polní službě bezpečnostní určená, pod přímé velení vojska.

§ 7

Politický úřad prvé stolice je představeným úřadem pro četnictvo v obvodu jeho službu konající; jemu přísluší bezprostřední řízení služby četnické a dohled na její vykonávání. Pokud je třeba užíti četnictva v městech s vlastním statutem nebo právem municipálním, učiní příslušný politický úřad druhé stolice potřebná opatření.

Je-li veřejný pořádek povážlivou měrou ohrožen, mohou politické úřady po předchozím vyrozumění příslušných četnických představených soustřediti četnictvo svého obvodu

na ohrožené místo a upraviti službu četnickou v mezích ustanovení zákona tak, jak toho

místní poměry vyžadují.

§ 8

Ostatním státním civilním a vojenským úřadům, jakož i úřadům samosprávným

četnictvo není podřízeno.

§ 9

Soudy a státní zastupitelství jsou, pokud jde o výkon trestní pravomoci soudní, oprávněny požadovati přímo služeb četnictva. V jiných oborech působnosti mohou se soudy činností četnictva dožadovati jen prostřednictvím příslušných úřadů politických; tímtéž způsobem dožadují se činnosti četnictva ostatní civilní a vojenské úřady státní, jakož i úřady samosprávné.

Toliko, kdyby bylo nebezpečí v prodlení, je četnictvo povinno na přímé dožádání těchto úřadů pomoci poskytnouti.

§ 10

Politické úřady státní určují, pokud má četnictvo spolupůsobiti v záležitostech místní policie, pečují však o to, aby tím bezpečnostní služba četnictva netrpěla.

§ 11

Četnictvo má obdržené příkazy bezpodmínečně a bez průtahu vykonati a do jejich posuzování se nepouštěti. Jen tehdy, kdyby se příkaz zjevně příčil buď povinnostem, jež četnictvo přísahou četnickou na se vzalo, nebo zájmu státnímu, dále kdyby příkazem nařízeno bylo vykonání činu, jenž zapovězen je trestním zákonem , má četnictvo, uváživši všechny okolnosti, od výkonu příkazu upustiti, avšak případ tento bezodkladně četnickým představeným ohlásiti.

Za obsah příkazu jest odpověden úřad, který ho dal; četnictvo jest odpovědno jen za přesné provádění služby podle platných zákonů a nařízení. Četnictvo má právo žádati písemný rozkaz i tehdy, když to zákonem není předepsáno.

§ 12

Četnictvo podléhá vojenským trestním zákonům a soudům a platí pro ně vojenský služební řád. Disciplinární předpisy stanoví pro ně ministerstvo vnitra.

§ 13

Četník službu konající má zákonem stanovená práva stráže civilní i vojenské, ale smí, šetře předepsané opatrnosti podle okolností případu potřebné, užíti zbraně jen v těchto případech:

1. v případě nutné obrany, aby odvrátil násilný útok, jenž na něho byl učiněn aneb který mu bezprostředně hrozí nebo jímž se život jiné osoby ohrožuje;

2. jestliže nebezpečný zločinec, proti kterému četník zakročuje, na vyzvání četníkovo se nevzdá nebo se zdráhá opustiti svůj úkryt;

3. nelze-li jinak překonati odpor, směřující k zmaření jeho služebního výkonu;

4. aby zamezil útěk nebezpečného zločince, jehož nemůže jiným způsobem zadržeti. Zakročuje-li četnictvo semknuté pod jednotným vedením a velením při shluknutích a

sroceních lidu, platí o použití zbraní předpisy platné v tomto směru pro vojsko.

§ 14

Četnictvo má právo při výkonu svých služebních povinností žádati součinnost každého orgánu služby veřejné, zvláště úřadů civilních, jiných sborů strážných a jich členů, starostů obecních a velitelstev i úřadů vojenských.

§ 15

Četník, kdykoli ve své službě proti někomu zakročí, má užíti slov "ve jménu zákona" v jazyce v místě obvyklém; v takovém případě je každý, i osoby vojenské, povinen jeho vyzvání uposlechnouti, může si však potom do jednání četníkova stěžovati.

§ 16

Příslušníci četnictva mají býti jen z důležitých služebních příčin na jiné místo překládáni.

§ 17

Mužstvo četnické doplňuje se přijímáním uchazečů dobrovolně k četnictvu se hlásících. Uchazeč přijímá se nejprve jako četník na zkoušku. Za četníka na zkoušku může býti přijat jen ten, kdo

a) jest státním občanem republiky Československé, b) jest bezúhonný, svéprávný a duševně způsobilý, c) překročil 21. a nedosáhl ještě 35. roku věku,

d) jest svobodný neb bezdětný vdovec,

e) má silné, zdravé tělo a přiměřenou výšku,

f) je znalý v slově i písmě jazyka československého,

g) prokáže se vzděláním, jakého se nabývá na obecné škole,

h) má výcvik vojenský, konav službu vojenskou se zbraní nejméně po tu dobu, kterou branný zákon pro normální presenční službu vojenskou stanoví.

Ministerstvo vnitra může prominouti požadavek pod písmeny c) a d) uvedený vůbec, pak požadavek pod písmenem f) uvedený, tento však jen s podmínkou, že mu žadatel nejdéle do dvou let vyhoví.

Dočasně na dobu potřeby, zejména v případě mobilisace, může ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany doplnit četnictvo osobami vojenskými bez ohledu na to, zda hořejším požadavkům plně vyhovují čili nic.

§ 18

Důstojnictvo četnické se doplňuje:

1. postupným povyšováním v četnictvu,

2. přestupem aktivních neb neaktivních důstojníků vojska, kteří mají nejvýše hodnost kapitána.

Důstojníky do četnictva přijímá a až do IX. třídy hodnostní jmenuje ministr vnitra; kdo jmenuje důstojníky od VIII. třídy hodnostní počínajíc, je určeno ústavní listinou. Generálního velitele četnictva jmenuje president republiky ze sboru důstojníků četnických.

§ 19

Každý příslušník četnictva musí se při vstupu zavázati k čtyřleté povinné službě a musí krom toho jednak sloužiti jeden rok na zkoušku, kteráž doba se mu do četnické služby počítá, jednak vykonati odbornou zkoušku před komisí, složenou z důstojníků četnických a úředníků politické zprávy.

§ 20

Příslušníci četnictva, vstupujíce do sboru, jsou povinni vykonati četnickou služební přísahu, kterou se zavazují, že budou republice Československé a její vládě podle zákonů a podle nařízení představených úřadů věrně sloužiti.

§ 21

Pokud se týče vzájemného poměru mezi četnictvem a vojskem, jsou příslušníci

četnictva na roveň postaveni osobám vojenským stejné hodnosti.

§ 22

Příslušníci četnictva se propouštějí ze sboru:

1. když se během služby na zkoušku ukáže, že nejsou způsobilí k četnické službě;

2. když, obdrževše lhůtu k průkazu způsobilosti jazykové (§ 17), průkazu toho včas nepodají;

3. když vyslouživše dobu, na kterou se k službě zavázali (§ 19), déle sloužiti si nepřejí;

4. když stanou se tělesně ke službě nezpůsobilými, aniž nabyli nároku na výslužné;

5. když soud, odsoudiv je pro zločin nebo přečin, uznal při tom na ztrátu hodnosti;

6. cestou disciplinární, když spáchali takový čin, pro který sice nebylo soudním rozsudkem uznáno na propuštění, pro který by však vzhledem k dobrému jménu četnictva ve sboru trpěni býti neměli;

7. když o to žádají z rodinných důvodů a ministerstvo vnitra k tomu přivolí.

§ 23

Služební čas v četnictvu ztrávený čítá se příslušníkům četnictva do služební povinnosti ve vojště; příslušníci četnictva jsou s výhradou ustanovení §§ 5 a 6 po dobu činné služby četnické zproštěni služby vojenské.

§ 24

Příslušníci četnictva se smějí ženiti jen, když jsou definitivní a obdrželi k tomu povolení příslušného velitelství, po případě ministerstva vnitra. Povolení lze zpravidla uděliti jen tomu, kdo dovršil čtyřletou službu u četnictva nebo 30. rok věku. Ministerstvo vnitra může v případech zvláštního zřetele hodných dovoliti výjimky. Podrobnější předpisy vydá ministerstvo vnitra.

Zvláštními předpisy upravují se

§ 25

a) služební platy příslušníků četnictva v činné službě, jakož i platy odpočivné a zaopatřovací;

b) stálé ubytování četnictva.

Pro přechodné ubytování četnictva v případě jeho soustředění platí předpisy vztahující se na přechodné ubytování vojska.

§ 26

Až do zákonné úpravy v předešlém paragrafu uvedené zůstávají v platnosti předpisy obsažené v §§ 28, 29, 32, 33 (druhý odstavec), 36 a 40 zákona ze dne 25. prosince 1894, č. 1 ř. z. z r. 1895, dále předpisy zákonů ze dne 14. května 1896, č. 74 ř. z., a ze dne 29. ledna 1897, č. 42 ř. z.

V ostatních směrech se zákon ze dne 25. prosince 1894, č. 1 ř. z. z r. 1895, zrušuje. Dále se zrušují uherské zákonné články II. a III. z r. 1881, čl. X. z r. 1882, čl. XXXVI. z r.

1893 a čl. VII. z r. 1903, a konečně ostatní ustanovení uherských zákonů a nařízení,

která tomuto zákonu odporují.

§ 27

Provedením zákona se pověřuje ministr vnitra a ministr národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r. Švehla v. r. Klofáč v. r.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.02.2012 📕41.608