Main Menu
User Menu
Reklama

Cechy v Milevsku: Přílohy

Autor : 🕔04.02.2012 📕22.168
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět


Příloha č. 1 - Ševcovská dílna
Zdroj: Ševci ve Vyšším Brodě v 17. století. Schusser František. [online]. Dostupné z www: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_sevvb.xml. [cit. 2011-04-10].


Příloha č. 2 - Prapor hrnčířského cechu v Milevsku
Zdroj: PILNÝ, Jaromír. Hrnčířství v Milevsku. Příspěvek k dějinám hrnčířského cechu. Praha: nákladem spisovatelovým, 1939, 55 s. Foto: Jaromír Pilný.

Reklama


Příloha č. 3 - Pokladnice milevského hrnčířského cechu, odznak starosty cechu Zdroj: PILNÝ, Jaromír. Hrnčířství v Milevsku.
Příspěvek k dějinám hrnčířského cechu
. Praha: nákladem spisovatelovým, 1939, 55 s. Foto: Jaromír Pilný.


Příloha č. 4 - Perníkové formy z 18. a 19. století
Městské muzeum Milevsko, expozice. Foto: autorka.


Příloha č. 5 - Dveřní a visací zámky kovářských mistrů z 18. století
Městské muzeum Milevsko, expozice. Foto: autorka.


Příloha č. 6 - Modlitební kniha z roku 1829
Městské muzeum Milevsko, expozice. Foto: autorka.


Příloha č. 7 - Cechovní odznaky (ferule) tkalců, řezníků a zedníků z roku 1791
Městské muzeum Milevsko, expozice. Foto: autorka.


Příloha č. 8 - Tkalcovské artikule z roku 1781
SOkA Písek, fond CT Milevsko (1701-1859)-1862, karton č. 2, inv. č. 29. Foto: autorka

Reklama


Příloha č. 9 - Ukázka trestání řemeslníků
Zdroj: JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel. Řemesla našich předků. Praha: Svoboda, 1987, s. 196.


Příloha č. 10 - Kovář, hrnčíř, bednář, švec, tkadlec, zámečník, kolář
JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel. Zapomenutá řemesla. Praha: Svoboda, 1984, 192 s.


Příloha č. 11 - Ukázka mladšího a staršího vandrovního tovaryše
JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel. Zapomenutá řemesla. Praha: Svoboda, 1984, s. 146 – 147.


Příloha č. 12 – Pečeť kovářů, kolářů, bednářů, truhlářů
SOkA Písek, fond Cech kovářů, kolářů, bednářů, sklenářů, truhlářů a zámečníků Milevsko 1630-1859(1901), karton č. 2, inv. č. 29. Foto: autorka.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.02.2012 📕22.168