Main Menu
User Menu
Reklama

Vybrané trendy globální bezpečnosti

Autor : 🕔13.12.2011 📕12.091
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vybrané trendy globální bezpečnosti

Autor: Jana Strouhalová
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.
Praha 2011

Reklama


Úvod

1. Bezpečnost a její dimenze

1.1 Pojem bezpečnost

1.2 Pojmy hrozba a riziko.

1.3 Koncept bezpečnosti kodaňské školy

1.3.1 Sekuritizace a referenční objekt

1.3.2 Dimenze bezpečnosti

2. Vojenská bezpečnost

Reklama

2.1 Výdaje na zbrojení

2.2 Význam nestátních aktérů

2.3 Informace a vojenské technologie

2.4 Jaderné odzbrojení

2.5 Ideologie

3. Energetická bezpečnost

3.1 Zdroje energie

3.2 Klíčové regiony

3.2.1 Význam Arktidy

3.3 Environmentální aspekty

Závěr

Seznam použité literatury

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.12.2011 📕12.091