Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů

Autor: Bc. Lukáš Hána 🕔︎︎ 👁︎ 11.684

Seznam literatury

Bercovitch, Jacob a Lamare, James W. 1993. The process of international mediation: An analysis of the determinants of successful and unsuccessful outcomes. Australian Journal of Political Science. 1993, Sv. 28, 2, stránky 290-305.

Bercovitch, Jacob. 2002. Studies in International Mediation. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2002. ISBN 0-333-69301-9.

Centre for Humanitarian Dialogue. 2007. Mediation Data Trends Report 2007. [PDF] Lausanne : Centre for Humanitarian Dialogue, 2007.

Čejka, Marek. 2004. Ženevská konference o palestinských uprchlících. Rozvojovky. UNRWA, 23. 6 2004. [Citace: 10. 5 2011.] http://www.rozvojovka.cz/zenevska-konference-o-palestinskych-uprchlicich_221_103.htm.

Dayan, Moshe. 1981. Break-through : a personal account of the Egypt-Israel peace negotiations. Lonydýn : Weidenfeld and Nicolson, 1981. ISBN 0-297-77916-8.

du Toit, Pierre. 2008. Rules and Procedures for Negotiated Peacemaking. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contemporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 78-93.

Fisher, Roger, Ury, William a Patton, Bruce. 1994. Dohoda jistá - zásady úspěšného vyjednávání. Praha : Management Press, 1994. ISBN 80-85603-48-9.

Guelke, Adrian. 2008. Negotiations and Peace Processes. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contermporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 63-77.

Hanieh, Akram. 2001. The Camp David Papers. Journal of Palestine Studies. Zima, 2001, Sv. 30, 2, stránky 75-97.

Hindlsová, Lucie. 2004. Dlouhá cesta k míru (Bill Clinton a Blízký východ). Praha : Kamil Mařík - PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004. ISBN 80-86419-72-X.

Hladík, Petr. 2006. Seznámení s mediací. Písek : Phare, 2006. Mediace - zkušenosti z Písecka. stránky 9 - 13. ISBN 80-239-7496-3.

Honigová, Sylva. 2006. Proces mediace. Písek : Phare, 2006. Mediace - Zkušenosti z Písecka. stránky 14 - 19. ISBN 80-239-7496-3.

Israel Ministry of Foreign Affairs. Guide to the Mideast Peace Process. Israel Ministry of Foreign Affairs. Israel Ministry of Foreign Affairs. [Citace: 14. 4 2011.] http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/guide%20to%20the%20peace%20process/.

—. The Middle East Peace Summit at Camp David-July 2000. Israel Ministry of Foreign Affairs. Israel Ministry of Foreign Affairs. [Citace: 28. 4 2011.] http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/The+Middle+East+Peace+Summit+at+Camp+David-+July+2.htm.

Kolářová, Tereza. 2006. Efektivita peacemakingu OSN. Masarykova univerzita. 2006. [Citace: 11. 3 2011.] http://is.muni.cz/th/103072/fss_m/Diplomova_prace.pdf.

Kolb, Deborah M. 1985. To Be a Mediator: Expressive Tactics in Mediation. Journal of Social Issues. Léto, 1985, Sv. 41, 2, stránky 11-26.

Mahmood, Zahid. 1985. Sadat and Camp David Reappraised. Journal of Palestine Studies. Podzim, 1985, Sv. 15, 1, stránky 62-87.

Miall, Hugh; Ramsbotham, Oliver a Woodhouse, Tom. 1999. Contemporary Conflict Resolution. Malden : Polity Press, 1999. ISBN 0-7456-2035-3.

Mitchel, Christopher. 2008. Mediation and the Ending of Conflicts. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contemporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 94-104.

Organizace spojených národů. Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora. Organizace spojených národů. [Citace: 2. 5 2011.] http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf.

Peclová, Kateřina. 2006. Mediace - indikace, výhody a limity; srovnání mediace a jiných možností řešení konfliktů. Písek : Phare, 2006. Mediace - Zkušenosti z Písecka. stránky 20 - 25. ISBN 80-239-7496-3.

Princen, Tom. 1991. Camp David: Problem-Solving or Power Politics as Usual? Journal of Peace Research. Únor, 1991, Sv. 28, 1, stránky 57-69.

Pruitt, Dean .G a Carnevale, Peter J. 1993. Negotiation in social conflict. Buckingham : Open University Press, 1993. ISBN 0335098665.

Quandt, William. 1986. Camp David and Peacemaking in the Middle-East. Political Science Quarterly. 1986, Sv. 101, 3, stránky 357-377.

—. 2005. Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict Since 1967. Washington D.C. : Brookings Institution Press, 2005. ISBN 0-8157-9765-6.

Riskin, Leonard L., Arnold, Tom a Keating, Michael J. Jr. 1997. Mediace aneb Jak řešit konflikty. Praha : PALLATA, 1997. ISBN 80-901710-6-0.

Rubin, Jeffrey Z., Pruitt, Dean G. a Sung, Hee Kim. 1986. Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. New York : Random House, 1986. 978-0070542112.

Slim, Hugo. 2007. A guide to mediation: Enabling peace processes in violent conflicts. Centre for Humanitarian Dialogue. 2007. [Citace: 2. 5 2011.] http://www.hdcentre.org/publications/guide-mediation-enabling-peace-processes-violent-conflicts.

Smith, Amy L. a Smock, David R. Managing a Mediation Process: Web Handbook. United States Institute of Peace. BR. United States Institute of Peace. [Citace: 18. 03 2011.] http://www.usip.org/programs/projects/managing-mediation-process.

Stein, Janice Gross a Marantz, Paul. 1985. Peace-making in the Middle East: problems and prospects. Beckenham : Croom Helm, 1985. 0-7099-3522-6.

The Palestinian-Israeli Camp David Negotiations and Beyond. 2001. Journal of Palestine Studies. Podzim, 2001, Sv. 31, 1, stránky 62-75.

United Nations. 1967. Resolution 242. United Nations. United Nations, 22. 11 1967. [Citace: 20. 4 2011.] http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/94/IMG/NR024094.pdf?OpenElement.

United Nations. 1973. Resolution 338. United Nations. United Nations, 15. 8 1973. [Citace: 20. 4 2011.] http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/288/65/IMG/NR028865.pdf?OpenElement.

Veselý, Zdeněk. 2007. Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , 2007. ISBN 978-80-7380-018-5.

Wage, Jan L. 1999. Vyjednávání - strategie a taktika. Ostrava : Monatex a.s., 1999. ISBN 80-7225-034-5.

Zartman, I. William. 2008. The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments. [autor knihy] John Darby a Roger Mac Ginty. Contemporary Peacemaking - Conflict, Peace Processes and Post-War Reonstruction. Hampshire : PALGRAVE MACMILLAN, 2008, stránky 22-35.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více