Main Menu
User Menu
Reklama

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Autor : 🕔06.12.2011 📕7.054
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy

Autor: Jiří Waldhauser
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jaroslav Šauer, CSc.
Praha 2011

Reklama


1 Úvod

2 Pojem energetická bezpečnost

3 Dimenze a komponenty energetické bezpečnosti

3.1 Velikost primární palivoenergetické bilance

3.2 Struktura primární palivoenergetické energetické bilance

3.2.1 Využití vlastních zásob energetických surovin

3.2.2 Podpora obnovitelných zdrojů energie

3.3 Energetická efektivnost

Reklama

3.4 Konzervace energie

3.5 Fiskální politika

3.6 Diversifikace dodavatelů a přepravních tras

3.6.1 Zemní plyn

3.6.2 Ropa

3.7 Energetická spolupráce na mezinárodní úrovni

4 Německo a jeho vliv na energetickou bezpečnost střední Evropy

4.1 Příležitosti a hrozby rozvoje obnovitelných zdrojů v SRN pro země V4

4.2 Dopady odstavení německých jaderných elektráren na V4

4.3 Příležitosti německého cíle multinacionalizace energetiky pro země V4

4.4 Energetická spolupráce SRN a Ruska (Nord Stream)

4.5 Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje

Závěr

Seznam zkratek, obrázků a literatury

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.12.2011 📕7.054