Main Menu
User Menu
Reklama

Pracovná akcia na cintoríne vo Veľkrope (28.-29. 10. 2011)

Autor : 🕔31.10.2011 📕10.098
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

V roku 2011 pracovali dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny už niekoľkokrát. Zo sanačných prác sa nám podarilo postúpiť k prácam rekonštrukčným. Vďaka finančnej podpore z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa nám v spolupráci s obcou podarilo začať s výstavbou kamenných chodníkov na ploche cintorína. Taktiež sme začali upravovať hromadné hroby a obkladať ich kamenným lemom. Kombinácia dvoch rôznych typov kameňa na chodníku a hroboch vytvára skutočne skvelý efekt. Pretože sa na ploche cintorína stále zvyšoval nespracovaný kamenný materiál a hromady štrku, rozhodli sme sa naplánovať na posledný októbrový víkend, ďalšiu pracovnú akciu vo Veľkrope.

Tohtoročná jeseň naším aktivitám mimoriadne praje a aj tento víkend vládlo pekné počasie. Takmer dve desiatky dobrovoľníkov sa rozhodli zúčastniť tejto akcie. Prvá skupina dorazila už piatok v doobedňajších hodinách a začala s terénnymi úpravami na ďalšom úseku, kde sa plánovala výstavba ďalšieho chodníka.

ReklamaTieto práce trvali až do večera. V sobotu ráno dorazila ďalšia skupina, čím sa náš počet skompletizoval. Od rána sme hlavnú pozornosť venovali rozvozu štrku, potrebného pre vytvorenie štrkového lôžka. Lôžko bolo vytvorené na rozšírenej ploche medzi skupinou masových hrobov.

Po vytvorení potrebného štrkového podkladu sme začali s výstavbou chodníka Prácu komplikoval fakt, že kameň bolo potrebné dovážať z pomerne veľkej vzdialenosti, podobne, ako predtým štrk, čo značne odčerpávalo sily.

Reklama

Ďalšia skupina dobrovoľníkov medzitým pokračovala v úprave masových hrobov. Tejto skupine sa podarilo obložiť kamenným lemom viacero masových hrobov. V tejto činnosti pokračovali, pokiaľ nevyčerpali všetok fintický kameň, ktorý na tento účel používame.Čas poriadne pokročil a napriek snahe sa nám nepodarilo vyložiť celý priestor, ktorý sme si ráno stanovili. Ukázalo sa, že sme si ráno stanovili vysoké ciele a neuvážili sme koľko času a síl nám zaberie dovoz materiálu na miesto, kde ho bude potrebné použiť. Napriek tomu sa opäť urobil kus práce a ďalšia časť vojnového cintorína vo Veľkrope začína naberať krajšiu tvár

Na záver, nezostáva nič iné len povedať veľké ďakujem všetkým zúčastneným. Táto pracovná akcia by mala byť skutočne posledná v tomto kalendárnom roku. Netrúfam si ešte skutočne povedať, či to tak bude, pretože ak počasie ešte chvíľu vydrží, predsa by sa ešte čosi dalo spraviť. Ak to bola predsa len posledná brigáda v tomto roku dúfam, že sa všetci opäť stretneme na pracovných akciách KVH Beskydy v kalendárnom roku 2011.

Zdroj:
prevzaté z www.kvhbeskydy.sk
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔31.10.2011 📕10.098