Main Menu
User Menu
Reklama

Rekonštrukčne práce na vojnových cintorínoch Becherov a Chmeľová

Autor : 🕔20.07.2011 📕11.943
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Dobrovoľníckych prác sa zúčastnili nadšenci z Českej republiky z organizácie Signum Belli 1914 a taktiež dobrovoľníci z Poľska z organizácie Crux Galiciae. Aktívne sa do rekonštrukčných prác zapojili tiež príslušníci Zväzu vojakov SR z Klubu Humenné.

Práce začali 09. júna 2011 na vojnovom cintoríne v Chmeľovej. V 32 hroboch tu bolo pochovaných 54 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Dnes už existuje len časť tohto vojnového cintorína. Zachovalo sa len 19 vojnových hrobov, zvyšok cintorína zanikol z dôvodu rozširovania civilných hrobov na cintoríne. Hlavným zámerom tak bolo vyčleniť zachovanú plochu vojnového cintorína, aby v budúcnosti už nedochádzalo k ničeniu vojnových hrobov. Plochu zvyšku vojnového cintorína sme vymedzili kamenným lemom. Nenásilnou a vkusnou formou sa tak podarilo oddeliť ešte zachované vojnové hroby od civilných. Na zachované vojnové hroby boli umiestnené kamene.

Reklama


Plocha vojnového cintorína v Chmeľovej


Náčrt vojnového cintorína v Chmeľovej. Zelenou farbou je vyznačená zachovalá časť. Zvyšok cintorína bol zničený civilným pochovávaním.

Práce na tomto vojnovom cintoríne budú pokračovať aj v ďalšom období. Na vojnovom cintoríne pribudne centrálny monument. Na kamenné náhrobky budú inštalované štítky s údajmi o pochovaných vojakoch. Plánuje sa vybudovanie vstupnej bránky s oplotením. Prebehnú ešte záhradnícke a sadové úpravy. Pribudne tiež informačný panel, na ktorom návštevník nájde informácie o vojnovom cintoríne, ako aj o osude zaniknutých vojnových hrobov na tomto vojnovom cintoríne.


Vojnový cintorín Chmeľová

Po zvyšné dva dni zamerali dobrovoľníci svoju pozornosť na na vojnový cintorín v Becherove. Projekt rekonštrukcie tohto vojnového cintorína sa zrodil minulého roku. Architektonický návrh rekonštrukcie vypracoval Ing. Arch. Ľubomír Gramata. Vďaka podpore zo strany Ministerstva vnútra SR a rakúskeho Čierneho kríža sa v júni 2011 mohli začať práce na tomto vojnovom cintoríne. Počas dvoch dní dobrovoľníci začali s vykladaním centrálneho chodníka na vojnovom cintoríne. Použitý bol masívny prírodný kameň červeno-hnedej farby. Tvar chodníka bol zvolený podľa zachovaných historických nákresov a kameň sa tak vykladal do tvaru kríža. Aj na tomto vojnovom cintoríne ešte budú prebiehať ďalšie práce.


Výstavba chodníka na cintoríne v Becherove.

Reklama

V najbližšej dobe pristúpime k vybudovaniu centrálneho monumentu. Centrálny monument bude mať 2,5 metra a pôjde o drevené kríže vsadené do kamennej mohyly v tvare kvádra. Jedná sa o jedinečné vyhotovenie, ktoré bude raritou na vojnových cintorínoch na Slovensku. Nasledovať budú ďalšie práce, a to úprava hrobových polí, osadenie krížov na hroby a ďalšie. Aj na tomto vojnovom cintoríne bude osadená informačná tabuľa.

Na vojnovom cintoríne v Becherove je pochovaných 111 vojakov v 72 jednotlivých a spoločných hroboch. Ide o príslušníkov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Väčšina vojakov pochovaných na tomto cintoríne sú neznámi vojaci. Známe sú mena niekoľkých vojakov z rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47), ktorý mal svoju odvodovú oblasť v Maribore v dnešnom Slovinsku. Časť vojakov pochovaných na tomto vojnovom cintoríne tak pochádzala z územia dnešného Slovinska.


Výsledok dvojdňovej práce. Kamenný chodník v tvare kríža. Uprostred bude v ďalšej etape vybudovaný centrálny monument.


Spoločné foto na záver akcie. Cintorín začal meniť svju podobu vďaka dobrovoľníkom zo štyroch občianských združení - KVH Beskydy (Slovensko), Zväz vojakov Slovenska - Klub Humenné (Slovensko), Crux Galiciae (Poľsko) a Signum Belli (Česká republika)

Klub vojenskej histórie Beskydy chápe vojnové cintoríny ako súčasť kultúrneho a historického dedičstva regiónu, ako aj lokality s možným potenciálom rozvoja turizmu a cestovného ruchu. Tak pristupujeme aj k obnove týchto pietným miest. Pokiaľ je to možné držíme sa historických podkladov a snažíme sa vojnové cintoríny rekonštruovať tak aby boli dominantami obcí v ktorých sa nachádzajú a zároveň dôstojným pietným miestom pre padlých vojakov.

Článok bol publikovaný na: www.kvhbeskydy.sk [17.06.2011]

http://www.kvhbeskydy.sk/index.php/2011/06/17/dobrovolnicky-camp-na-vojnovych-cintorinoch-v-becherove-a-chmelovej/

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.07.2011 📕11.943