Main Menu
User Menu
Reklama

Americko-izraelské vztahy: 1 Úvod

Autor : 🕔01.06.2010 📕12.205
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

V roku 2008 niekoľko miliónov Židov a ich priaznivcov oslávilo šesťdesiate výročie založenia štátu Izrael. Za pár desiatok rokov prešiel Izrael takými ohromnými medzníkmi vo svojej histórii, ako máloktorý iný štát. Jeho existencia z pohľadu ostatných štátov v regióne bola od počiatku neželaná, ba až neprijateľná. Ako sa tomuto malinkému štátu (na niektorých miestach je široký len deväť kilometrov) podarilo pretrvať až do dnešných dní?

Ako sa ďalej v práci dočítame, USA boli prvou krajinou, ktorá novovzniknutý Izrael uznala. Spojené štáty sa spočiatku nestavali na stranu Izraela ako najdôležitejší spojenec no okolnosti sa vyvinuli tak, že sa USA stali najdôležitejším izraelským spojencom vo všetkých oblastiach života.

Reklama

V USA žije takmer 6 miliónov Židov[1], čo je ohromný nepomer s tým akú úlohu zastávajú v politike, vede a kultúre. Každý prezidentský kandidát (bez ohľadu na stranícku príslušnosť) si je vedomý toho, že bez podpory židovskej loby sa voľby prakticky vyhrať nedajú. Americká politika tak z dlhodobého hľadiska vždy viac vyhovovala Židom než Arabom.

Prečo sa ale Spojené štáty rozhodli ísť takouto cestou, keď si tým vo väčšine poškodili vzťahy s arabskými štátmi? Čo mohol (môže) Izrael ponúknuť USA za to, že sa tieto zaviazali k jeho ochrane? Stojí tento vzťah k Izraelu za to, že si až 40% Američanov myslí, že americká podpora Izraela je jednou z hlavných príčin tzv. „antiamerikanizmu“ vo svete[2]?

V tejto práci sa pokúšam nájsť vysvetlenie a odôvodnenie vzniku špeciálneho americko-izraelského vzťahu. Chcela by som čitateľovi objasniť jeho špecifiká a to už od jeho počiatkov v 19. storočí (keď židovský štát ešte vôbec neexistoval) až po dnešné dni. V rámci analýzy americko-izraelských vzťahov nemôžeme opomenúť izraelsko-palestínsky (a v širšom hľadisku izraelsko-arabský) konflikt vlečúci sa celými dejinami štátu Izrael, susedstvo arabských štátov a ich postoj k americkej politike smerovanej voči židovskému štátu.

Téma americko-izraelských vzťahov je pre súčasných autorov stále zaujímavá, ale je relatívne málo spracovaná do klasickej knižnej podoby. Preto značnú časť zdrojov v tejto práci tvoria elektronické zdroje (s ohľadom na ich aktuálnosť a dostupnosť). Literatúra zaoberajúca sa americko-izraelskými vzťahmi je naozaj veľmi rôznorodá a každý čitateľ zistí, že sa dá veľmi ľahko prispôsobiť na obhajobu strany či názoru, ktorý autor zastáva.[3] Preto môžeme vysvetlenie niektorých krokov vidieť z každej perspektívy inak. Vo svojej práci vychádzam hlavne z analýz inštitútov zaoberajúcich sa štúdiom vzťahu USA – Izrael (napr. The Washington Institute for Near East Policy), z memoárov a kníh od predných politických predstaviteľov (H. Kissinger, M. Albrightová) a zo správ renomovaných denníkov (The Washington Report on Middle East Affairs, The Wall Street Journal).

Prvú časť bakalárskej práce tvorí historický prehľad tohto výnimočného spojenectva, kde sa snažím zachytiť podstatné zmeny vo vzťahoch medzi krajinami, poukážem tu na najdôležitejšie medzníky v spoločnej histórii. Nasledujúce časti sú potom zamerané na ekonomickú, vojenskú a medzinárodnú podporu vo všeobecnosti, na angažovanosť týchto dvoch krajín v spoločnom boji proti terorizmu (teroru), ktoré pre pochopenie vzťahu USA – Izrael považujem za dôležité. Nakoniec prichádza niekoľko postrehov o výnimočnom spojenectve a jeho vplyve na USA a Izrael.

Poznámky

[1] Religious Composition of U.S. population: 2007 (online). Údaje sa značne líšia podľa použitého zdroja.

Reklama

[2] MEARSHEIMER, J. J. - WALT, S. M. The Israel lobby and US foreign policy. s. 10.

[3] Napríklad v MEARSHEIMER, J. J. - WALT, S. M. The Israel lobby and US foreign policy. je situácia vykladaná v značný neprospech Izraela a považuje ho za hrozné bremeno, ktoré si USA na seba zobrali. Za všetkým podľa autorov stojí silný vplyv židovskej loby a jej tlak na hlavných amerických predstaviteľov. Naproti tomu VELENSKÝ, J. Izrael - ukazovatel posledních časů: Izrael dnes - palestinská intifáda obraňuje právo Izraela na americkú podporu, jeho politiku, priateľský a štedrý postoj USA k nemu.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔01.06.2010 📕12.205