Main Menu
User Menu
Reklama

Vývoj Somálska po roce 1990: Obsah

Autor : 🕔16.05.2010 📕11.018
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Vývoj Somálska po roce 1990 a problém pirátství

Vypracoval: Ondřej Šimon
Vedoucí diplomové práce: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Praha 2009

Reklama

 

1. Úvod

2. Failed states

2.1 Obecné pojetí rozpadlých států a vymezení failed state

2.2 Teoretické přístupy k failed states

2.2.1 Peacebuilding

2.2.2 Liberální imperialismus

2.2.3 Realismus

Reklama

2.2.4 Kritické teorie

3. Politický vývoj předcházející rozpadu Somálské republiky

3.1 Pád režimu Maxameda Siyaada Barreho

3.2 Neúspěch procesu národního usmíření

3.3 Občanská válka a zahraniční intervence

4. Post-intervenční vývoj Somálska a pokusy o obnovení státu

4.1 Somálci a liberálně-demokratický stát

4.2 První post-intervenční pokusy

4.3 Vyrovnání se s neexistencí národního státu

4.4 Prozatímní národní vláda

4.5 Prozatímní federální vláda

4.6 Od Unie islámských soudů po Vládu jednoty

Reklama

4.7 Shrnutí a specifika budování somálského národního státu

5. Problém moderního pirátství u Somálska

6. Závěr

Použité zdroje

Seznam použitých zkratek

Mapy

Seznam vlastních jmen a názvů

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.05.2010 📕11.018