Main Menu
User Menu
Reklama

Islam v politike arabských zemí: Obsah

Autor : 🕔15.05.2010 📕12.725
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Islam v politike arabských zemí, kultúrne historické súvislosti.
Prípadová štúdia: Saudská Arábia

 

Reklama

Vypracovala: Simona Lackovičová
Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Praha 2009


Úvod

1 Historický kontext islamu

1.1 Obdobie pred vznikom islamu

1.1.1 Formovanie islamu

1.1.2 Oblasť Arábie

1.2 Arabský Prorok Mohamed a jeho učenie

1.3 Formovanie islamu a politiky po smrti Proroka Mohameda

1.3.1 Volení kalifovia

Reklama

1.4 Dynastia Umajjovcov

1.5 Dynastia Abbásovcov

1.6 Ďalšie dynastie

1.7 Mamlúcka ríša

1.8 Osmanská ríša

1.9 Európska expanzia

2 Islam v kultúre a politike

2.1 Islamská kultúra

2.1.1 Päť pilierov islamského náboženstva

Reklama

2.1.2 Boží zákon „šaría“

2.1.3 Vykladači systému islamského práva -u lamovia

2.2 Klasická islamská politická a právna teória

2.2.1 Hlavné zásady ideálneho islamského štátu

2.3 Islamský reformizmus9

2.4 Hofstedeho hodnotová orientácia islamskej kultúry

2.4.1 Index vzdialenosti moci

2.4.2 Individualizmus a kolektivizmus

2.4.3 Maskulinita a feminita

2.4.4 Index vyhýbania sa neistote

2.4.5 Index dlhodobej a krátkodobej orientácie

3 Saudská Arábia

3.1 História jednotného kráľovstva

3.1.1 Prvý saudský štát (1744 - 1818)

3.1.2 Druhý saudský štát (1824 - 1891)

3.1.3 Tretí saudský štát (1902 - súčasnosť)

3.2 Vývoj po vytvorení Kráľovstva Saudskej Arábie

3.3 Politické usporiadanie Saudskej Arábie

3.3.1 Štátne zriadenie

3.3.2 Výkonná moc

3.3.3 Poradné zhromaždenie

3.3.4 Súdna moc

3.3.5 Postavenie ulamov

3.4 Wahhábizmus v politike Saudskej Arábie

3.4.1 Občianske práva

3.5 Opozícia v Saudskej Arábii

Záver

Zdroje

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Mapa rozsahu kalifátu v rokoch počas pôsobenia Proroka Mohameda (612 - 632), Volených kalifov (635 - 661) a dynastie Umajjovcov (661 - 750)

Príloha č. 2: Mapa územia kalifátu Abbásovcov v rokoch 750 až 1258

Príloha č. 3: Mapa územia Osmanskej ríše v rokoch 1300 až 1683

Príloha č. 4: Päť kultúrnych dimenzií Geerta Hofstedeho

Príloha č. 5: Mapa územia Kráľovstva Saudskej Arábie

Príloha č. 6: Panovníci 3. saudského štátu

Príloha č. 7: Zoznam ministerstiev Kráľovstva Saudskej Arábie

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.05.2010 📕12.725