Main Menu
User Menu
Reklama

EU v mírovém procesu na Blízkém východě: Seznam zkratek

Autor : 🕔06.02.2010 📕11.376
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam použitých zkratek

EHS – Evropské hospodářské společenství

EP – Evropský parlament

Reklama

EPS – Evropská politická spolupráce

EU – Evropská unie

ES – Evropské společenství

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli

GCC – Rada pro spolupráci v Perském zálivu (Gulf Cooperation Council)

JLA – Jiholibanonská armáda

LAS – Liga arabských států

 

Reklama

MSD – Mezinárodní soudní dvůr

OOP – Organizace pro osvobození Palestiny

OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

OSN – Organizace spojených národů

 

PLR – Palestinská legislativní rada

PSS – Palestinská samospráva

RB OSN – Rada bezpečnosti Organizace spojených národů

 

RF – Ruská federace

Reklama

SZBP – Společná zahraniční a bezpečnostní politika

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

USA – Spojené státy americké

VS OSN – Valné shromáždění Organizace spojených národů

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔06.02.2010 📕11.376