Main Menu
User Menu

Návrat náhradního praporu c. a k. pěšího pluku č. 98 ze Světové války

Autor : 🕔28.01.2010 📕18.886
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 1.1.2023 : 28.009,- Kč
♡ Chci přispět

Náhradní prapor (Ersatzbataillon) c. a k. pěšího pluku č. 98 byl v době říjnové spojenecké ofenzívy (započala 24. října 1918) na řece Piavě dislokován západně od Mariboru v Bad Radkersburgu (Mickl-Kaserne) ve Štýrsku. Velitelem praporu byl obstlt. Abrahamovicz, zástupcem mjr. Čenský a adjutantem hptm. Erlebach.

Spojenecký průlom frontové linie na řece Piavě a nejasné zprávy o revolucích probíhajících v jednotlivých částech monarchie vedly k myšlence odchodu náhradního praporu do Čech. Národně cítící důstojníci a poddůstojníci přestali akceptovat velení obstlt. Abrahamovicze a zvolili mjr. Jaroslava Čenského jeho nástupcem. Ten se obrátil na prozatímní jihoslovanskou vládu v Lublani a s její pomocí se vytvořily podmínky odjezdu náhradního praporu z Bad Radkersburgu. Dohoda mezi zástupci města, německým důstojnickým sborem a velitelem náhradního praporu byla z větší části přijatelná pro obě strany. Část výzbroje vysokomýtského náhradního praporu byla předána Jihoslovanům (6 strojních pušek a 1000 pušek), 4 strojní pušky a 200 pušek zůstalo k dispozici ve městě. Náhradní prapor si ke své ochraně ponechal 50 pušek a jednu strojní pušku.

Dne 7. listopadu roku 1918 odjel náhradní prapor ve dvou transportech přes Graz (Štýrský Hradec) do vlasti. Celkový počet mužstva obou transportů čítal na cca 800 mužů a 23 důstojníků (z toho 13 německé národnosti). Převážná část mužstva náhradního praporu byla české národnosti. Stravu zajišťovaly tři polní kuchyně. Odjezdu praporu předcházel incident ,při kterém se oddělilo v noci od náhradního praporu na cca 50 vojínů včetně oblt. Turečka a odebralo se svévolně na cestu k domovu.

Po příjezdu obou transportů do Grazu byl vysokomýtský náhradní prapor odzbrojen (odevzdal též 4 kusy dobytka). Takto oslabený transport odjížděl bez dalších nucených zastávek směrem k moravským hranicím. Po příjezdu na hranice byl prapor přinucen odevzdat polní kuchyně včetně hojných zásob potravin a poté byl propuštěn dál. Náhradní prapor c. a k. pěšího pluku č. 98 dorazil dne 9. listopadu roku 1918 do kasáren ve Vysokém Mýtě v počtu 150 mužů, ostatní mužstvo cestou postupně opustilo transport a odešlo k rodinám domů.

Náhradní prapor se po příjezdu ubytoval v části komplexu budov bývalého vysokomýtského pluku, který byl během války využit pro účely záložní nemocnice. Zbylému mužstvu byla krátce po příjezdu z důvodů absence rozkazů a chaosu poválečného období udělena několikadenní dovolená. Tímto skončila éra služby v rakousko-uherské armádě a nastalo období formování pluku v nově budované armádě ČSR.

Použitá a doporučená literatura:
Kolektiv autorů: Třicátníci, Vysoké Mýto r. 1929
Jiří Junek: Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918 - 1919, Vysoké Mýto r. 2002
Jan Hnát: Vysoké Mýto v boji za národní samostatnost, r. 1934
Josef Fučík: Piava 1918, Litomyšl r. 2002

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔28.01.2010 📕18.886