Omyl učitele národů (díl 22.)

Autor: Karel Oktábec 🕔︎︎ 👁︎ 32.022

Poslední bitva třicetileté války


Půdorysný plán Prahy z roku 1650
Martin Zeiller - Tophographia Bohemiae et Silesiae
Frankfurt nad Mohanem (1650)

Literatura
Balbín, Bohuslav: Krásy a bohatství české země (Praha 1986)
Beránek, Karel: Zprávy o bojích se Švédy po dobytí Malé Strany a Pražského hradu roku 1648 v diáři koleje sv. Klimenta (Praha 2002)
Balcar, Luboš; Cvekl, Vladislav: Historia magistra 2 (Praha 1974)
Bílek, Tomáš Václav: Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 (Praha 1882)
Bílý, Jiří: Jezuita Koniáš, osobnost a doba (Praha 1996)
Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo, Jezuité v Čechách (Praha 2002)
Cremona, Florio: Zpráva o útoku na Nové a staré Město pražské falckrabětem a o obléhání roku 1648 (Praha 2002)
Dačický z Heslova, Mikuláš: Paměti (Praha 1955)
Denis, Ernest: Konec samostatnosti české (Praha 1911)
Denis, Ernest: Čechy po Bílé hoře (Praha 1911)
Dobiáš, Josef: Dějiny Pelhřimova V (Pelhřimov 1970)
Duffy, Christopher: Kámen a oheň (Praha 1998)
Englund, Peter: Nepokojná léta – Historie třicetileté války (Praha 2000)
Englund, Peter: Nepřemožitelný – Historie první severní války (Praha 2004)
Grimmelshausen, Hans Jacob Christoph von: Simplicius Simplicissimus (Praha 1959)
Hora (Hořejš), Petr: Toulky českou minulostí III (Praha 1998)
Hora (Hořejš), Petr: Toulky českou minulostí IV (Praha 1995)
Husa, Václav: Naše národní minulost v dokumentech I. (Praha 1954)
Janáček, Josef: Valdštejnova smrt (Praha 1970)
Kalista Zdeněk: Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic (Praha1941)
Klučina, Petr: Třicetiletá válka (Praha 2000)
Kocmánek, Václav František: Skutečná zpráva o zrádném vzetí Malé Strany jakož i o následující obležení švédském Starého i Nového Měst pražských (Praha 1975)
Kolektiv autorů: Pod císařským praporem (Praha 2003)
Komenský, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české (Praha 1922)
Komenský, Jan Amos: Hlubina bezpečnosti (Praha 1878)
Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce (Litomyšl a Praha 1862)
Komenský, Jan Amos: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (Brno 1935)
Kupka, Vladimír a kolektiv: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 2001)
Líva, Václav: Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou a v Praze (Praha 1948)
Líva, Václav: Prameny k dějinám třicetileté války (Praha 1951 – 1957)
Machiavelli, Niccolò: Vladař (Praha 1987)
Pekař, Josef: Bílá hora (Praha 1990)
Petráčková, Věra; Vogeltanz, Jan: Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů (Praha 1979)
Polišenský, Josef: Třicetiletá válka a evropská krize XVII. století (Praha 1970)
Šmíd, Zdeněk: Jak jsme se nedali aneb Kapitoly z dějin národního úpění (Praha 2002)
Thir, Karel: Hradiště hory Tábor jako pevnost v minulosti (Praha 1895)
Thir, Karel: Staré domy a rodiny táborské  (Praha 1920)
Tischer, František: Heřman hrabě Černín z Chudenic (Praha 1903)
Tomek, Vácslav Vladivoj: Děje království českého
Tondi, Alighiero: Jesuité (Praha 1962)
Uhlíř, Dušan: Černý den na Bílé hoře (Praha 1998)
Wintringham, Tom: Zbraně a taktika (Praha 1946)
Zatočil, Jan Norbert: Leto a dennopis celého královského Starého i Nového Měst pražských léta Páně 1648 patnácte neděl, dnem i nocí trvajícího obležení švédského (Praha 1913)
Županič, Jan; Fiala, Michal: Praha 1648 – Nobilitační listiny pro obránce Pražských měst roku 1648 (Praha 2001)

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více