Main Menu
User Menu

13. rota chemické ochrany [1991-1992]

13th Chemical Defence Company

     
Název:
Name:
13. rota chemické ochrany
Originální název:
Original Name:
13. rota chemické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1991
Předchůdce:
Predecessor:
3. prapor chemické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
13. rota chemické ochrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1991-31.12.1992 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
31.10.1991-31.12.1992 Topoľčany, Jaselské kasárna /

Velitel:
Commander:
31.10.1991-31.12.1992
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1991-31.12.1992 VÚ 2507
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/13-rota-chemicke-ochrany-1991-1992-t191988#553918Verze : 0
MOD