Main Menu
User Menu
Reklama

Římský tábor

Autor : 🕔23.09.2003 📕41.402
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Výstroj rímskeho legionára som sa pokúsil vymenovať v predchádzajúcom článku. Dnes skúsim v krátkosti opísať spôsob, akým Rimania budovali svoje vojenské tábory. Hneď na začiatku musím povedať, že opevnený tábor vybudovaný podľa presných pravidiel, vždy z rovnakým rozmiestnením ulíc a nádvorí mal niekoľko charakteristický iba pre rímske légie mal niekoľko významov. V prvom rade to bola pevnosť, ktorá sa dala veľmi dobre brániť a kam sa dalo po neúspešnej bitke ustúpiť, uľahčovala rýchly nástup a presun jednotiek z jedného konca tábora na druhý ak to bolo potrebné pri obrane či útoku a každodené budovanie a zasa rozoberanie tábora spolu z dlhým pochodom zvyšovalo fyzickú zdatnosť legionárov a zároveň sa tvrdým drilom utužovala disciplína.


Římský legionář ve zbroji zvané lorica segmentata, na hlavě je přilba galea s lícnicemi a týlním štítkem​
commons.wikimedia.org

Obdobie pred reformami Gaia Maria (začiatok 1 st. BC)

Reklama

Pred Mariom konzulská armáda pozostávala z dvoch rímskych a dvoch spojeneckých légii naverbovaných od Italských spojencov. Typický tábor je na obrázku.

Légie boli umiestnené v strede (Hastati, Principes, Triari), medzi nimi rímska jazda (Equites Romani). Na krajoch táborili spojenecké legie, pešiaci (Pedites Sociorum) a jazdci (Equites Sociorum).

V centre stáli stany veliteľa a dôstojníkov, niekoľko Pedites a Equites Declecti, pomocné jednotky (Auxilia) táborili v rohoch. Obrázok hore naznačuje rozdelenie a pomenovanie ulíc a výpadových brán . S takouto rekonštrukciou súhlasí väčšina historikov, i keď niekedy sa uvádzajú menšie rozdiely v dôstojníckej časti.


Detail umiestnenia veliteľa a dôstojníkov

Obdobie po Mariových reformách

Marius zreformoval vojenský systém a najvačšou zmenou bola premena légií na žoldnierske vojsko. Nákres Mariovho tábora pre 5 légii a pomocné jednotky (AUX) je na obrázku. V pravej časti je naznačené uloženie desiatich kohort každej légie.

Reklama

V tábore sa légie zoraďovali v priestore nazvanom Intervallium – priestorom medzi múrom a stanovou oblasťou. Tá bývala rôzna, od 20 do 60 metrov. V prípade že nebolo dosť miesta légie museli nastúpiť v zovretejšej zostave a zmenšili medzery medzi manipulmi, kohortami a légiami.

Tábor pred Mariom ubytoval 4 légie a pomocné zbory. Tábor po reformách 5 légií a pomocné zbory. Zaujímavé je, že ak si tieto tábory nakreslíme v rovnakej mierke zistíme, že ten novší je menší. Pretože zatiaľ neexistuje vysvetlenie a odborníci sa nevedia zhodnúť či ide o chybu pri kreslení, alebo to tak skutočne bolo, zdá sa, že armáda väčšia o 4000 mužov zaberie menej miesta.

Stany  Contubernium 

Stan pre 8 mužov, ktorý sprevádzal légiu celou jej históriou.  10 rímskych stôp dlhý, 5 stôp vysoký.

Dôstojnícky stan

Podľa väčšiny zdrojov mali centurioni vlastné stany. Pretože ich používali aj ako úrad, mali stany zvýšené steny aby sa v nich dalo stáť. Stan ponúkal 10 x 10 stôp ale pretože mal dlhšie laná zaberal viac miesta .

Veliteľov stan

Veliteľ (konzul, praetor, legát…) a aj niektorí vyšší dôstojníci  používali väčšie stany. Základňa bola 12 x 12 stôp a 12 stôp bol aj vysoký. 

Každému stanu bol priradený ťažný mul alebo muly (veliteľský stan), ktorý ho niesol spolu s inou batožinou (malý kamenný mlyn na múku, koly do palisády,  koše, jedlo naviac a i.), ktorú neniesli priamo vojaci. Muly viedli špeciálni sluhovia, ktorí zároveň poskytovali skupinke vojakov aj ďaľšie služby.   

Úplne vľavo je zbalené contubernium, s košmi, kôlmi a rozličnými nástrojmi. Nasleduje centurion a posledné štyri muly nesú veliteľov stan, dva kôly a dva kožennú stanovú plachtu.  

Reklama

Priestor v tábore vyhradený centúrii je na obrázku. Centurioni obývajú stany na okrajoch, pokračujú contubernia s vojakmi a medzi nimi sú priviazané ťažné zvieratá. Niektorí autori navrhujú iné umiestnenie. Obe rady stanov sú bližšie k sebe a zvieratá sú uviazané na stredovej línii, čím sa ušetrí miesto.

Opevnenie

Vzdialenosť od stanovej oblasti k múru bola od 20 do 60 metrov. Táto vzdialenost bola potrebná z dvoch dôvodov. Ako ochrana stanov a zvierat pred prilietavajúcimi strelami a ako priestor na preskupovanie a zoraďovanie armády, či už pri útoku či pri obrane. Tábor bol obohnaný múrom a priekopou, na vrchu bývala kolová palisáda a v prípade dlhodobejšieho tábora nechýbali ani strážne veže či kammenné múry. Výška valu záviselna na tom aká hlboká priekopa bola vykopaná.  Rimania používali tri typy priekop. Caesar uprednostňoval s kolmými stenami, štandardom bol s oboma stenami naklonenými, a tretí typ bola priekopa s jednou stenou kolmou.  Vykopaná hlina zväčší svoj objem o 1/6.  Výška valu teda záležala na hĺbke priekopy a aj na jej type.  Pri štandardnom pomer 9 stôp hĺbka a 12 stôp šírka bola čistá výška valu niečo nad 8 stopami.

Tábor bol strážený vojakmi hliadkujúcimi na palisádach a kohortou hliadkujúcou pred každou bránou. 

Tábor, ktorý som tu popisoval pozostával z 5 légii po 3600 mužoch teda 18000 mužov plus pomocné zbory.  Predpokladajme, že ¼  z nich bola vždy na stráži, čo robí  4500 mužov. Štyri kohorty - 1440 mužov strážili brány teda spolu  3060 mužov stálo na múroch. Obvod táborového múru je 6852 stôp  a to dáva medzeru medzi mužmi dve stopy a tri palce, teda obrazne povedané plece pri pleci. Keď zvážime, že necelá štvrtina mužov dokázala pokryť obranu celého tábora a s dostatočnou hustotou a dobre chránená odraziť aj pomerne silného nepriateľa pochopíme dôvody, pre ktoré rímski velitelia budovali tábor na každom kroku.

 
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.09.2003 📕41.402