Main Menu
User Menu
Reklama

Area 51 dodatky

Autor : 🕔12.02.2007 📕28.348
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

A

Havárie UFO u Roswellu je spolu s pozorováním civilního pilota Kennetha Arnolda považována za základní kámen moderní ufologie. Zatímco v případě Kennetha Arnolda, který 24.června 1947 ohlásil pozorování skupiny 9 neznámých diskovitých objektů (K. Arnold je také autorem dnes velmi populárního označení UFO za létající talíře když objekty nazval „talířky poskakujícími po vodě), šlo o takzvané blízké setkání prvního druhu, byla událost z Rosvellu, která se odehrála o 9 dní později podstatně závažnější.

Poznámka:

Oficiálně se dnes rozlišují čtyři základní třídy setkání s UFO:

Reklama

Blízké setkání prvního druhu – UFO je pozorováno zdálky bez přímé interakce s pozorovatelem. Mimo zážitku pozorovatele a případných fotografií neexistuje žádný fyzický důkaz události.

Blízké setkání druhého druhu – UFO je pozorováno zdálky přičemž mimo zážitku pozorovatele a fotografií jsou zaznamenány prokazatelné fyzické stopy na okolním prostředí (například stopy po přistání,spálená okolní vegetace,radiační pozadí)

Blízké setkání třetího druhu – UFO je pozorováno v malé výšce nebo přímo na zemi. Jsou zaznamenány členové posádky pohybující se kolem lodi (tato podmínka není nutná, stačí pozorování samostatných členů posádky bez přítomnosti UFO). Může dojít k přímé interakci mezi posádkou UFO a pozorovatelem.

Blízké setkání čtvrtého druhu – Vždy dochází k přímé interakci mezi pozorovatelem a posádkou UFO. Pozorovatel je v tomto případě transportován do UFO a je podroben testům (psychologickým nebo chirurgickým) nebo jsou činěny pokusy o komunikaci s ním. V některých případech u žen dochází k umělému oplodnění (v tomto případě je setkání následně několikrát opakováno), odběru pohlavních buněk (u žen i u mužů) či pokusům o pohlavní styk u mužů. Pozorovatel si na tyto události obvykle přímo nevzpomíná (vzpomínky lze později obnovit například pomocí regresní hypnozy) a často (zejména u chirurgických vyšetření) jsou v jeho těle nalezeny cizí implantáty.

2.července 1947 večer pozoroval nedaleko Roswellu farmář William Brazel spolu se svým synem podivný kruhovitý objekt, který se zřítil na pozemku jeho farmy. Pod dojmem, že jde o tajný zkušební letoun, se oba vydali objekt hledat, ale protože se už příliš setmělo a trosky nebyly ozářeny ohněm, rozhodli se pátrání přerušit a pokračovat ráno

3. července 1947 ráno našel farmář William Brazel, doprovázený svým sousedem Dee Proctorem při pátrání po havarovaném objektu rozptýlené vrakové pole trosek neznámého původu. O tři dny později Brazel donesl část trosek na místní policejní stanici, kde je ukázal místnímu šerifovi Georgi Wilcoxovi.Wilcox, již dříve upozorněný na povinnost hlásit jakékoli nálezy a pozorování neznámých objektů armádě, kontaktoval nedalekou leteckou základnu USAF Roswell Army Airfield. Její bezpečnostní důstojník Major Jesse Marcel se s Wilcoxem setkal a po návštěvě vrakového pole a dlouhém výslechu Wilcoxe, Brazela a Prostora sepsal obšírné hlášení svému nadřízenému plukovníku Williamu Blanchardovi. Ten následně vydal Marcelovi rozkaz, aby se spolu s důstojníkem CIC Sheridanem Cavittem vrátil na Brazelovu farmu a začali shromažďovat trosky. Vzorky spolu s troskami z šerifovi kanceláře byly mezitím odeslány na velení 8.letecké divize (Forth Wolth) a odtud následně putovaly do Langley a Pentagonu.

Reklama

Marcel s Cavittem se na Brazelovu farmu vrátili 7.července se dvěma nákladními auty, oblast uzavřeli a 8.července brzy ráno zahájili sběr trosek (za povšimnutí stojí, že největší části trosek sebrali pouze tito dva lidé, což dokazuje velmi nízkou hmotnost trosek). Po naložení prvního auta se s ním Cavitt vrátil na letiště zatímco Marcel pokračoval samostatně ve sběru.

Poznámka:

Prameny okolo Roswelleské havárie se v tomto bodě poněkud rozcházejí. Část zdrojů udává, že v této fázi narazil Marcel na hlavní vrakové pole, kde byla rozhozena hlavní část UFO a kde byly nalezeny čtyři EBE (extraterrestrial biological entity – mimozemská biologická entita) z nichž jedna byla stále naživu a v hlubokém bezvědomí (řeč o ní bude v Dodatku B).Podporou této verze je fakt, že ještě ten den se spolu s Cavittem na místo dostala i početná vojenská jednotka zahrnující i sanitní vůz, který se po krátkém pobytu v uzavřené oblasti s houkajícími sirénami urychleně vzdálil neznámo kam (spekuluje se, že zanedlouho dorazil na Roswell Army Airfield a odtud pokračoval neznámo kam). Navíc na korbě jednoho z nákladních aut byly pozorovány tři objekty připomínající rakve, které z místa zmizely spolu se sanitním vozem.

Druhou verzí je, že trosky byly sbírány pouze v oblasti prvotního nálezu, přičemž nebyly nalezeny žádné EBE ani žádné specificky znepokojující materiály či trosky.

Po návratu Cavitta, který byl doprovázen vojenským oddílem majícím za úkol oblast pečlivě vysbírat, se Marcel s naloženým nákladním autem samostatně vrátil na Roswell Army Airfield, přičemž se cestou zastavil doma a svému synovi část trosek ukázal.

O den později (9.července 1947) byla uspořádána tisková konference na níž tiskový mluvčí Roswell Army Airfield, nadporučík Warren Haught potvrdil nález trosek UFO (několik úlomků bylo na konferenci také předvedeno) a jasně jej označil za mimozemskou loď. Velení základny také umožnilo několika fotografům fotografování vrakového pole ovšem z poměrně velké vzdálenosti, takže nebylo možné přesně určit původ trosek. Do celé záležitosti se ale náhle vrhnul brigádní generál Roger Ramey a na jím svolané tiskové konferenci (10.července 1947) se pokusil případ bagatelizovat, obvinil nadporučíka Haughta a plukovníka Blancharda z nekompetentnosti a vykonstruování nepravdivého příběhu a prohlásil, že nalezené trosky byly pouze troskami meteorologického balonu, přičemž jejich vzorek přítomným novinářům ochotně předvedl. Na první pohled bylo zřejmé, že jde o úplně jiné trosky než trosky z předešlého dne. Ramey následně na celou událost uvalil informační embargo a po vyklizení pole armádou se tato k ní již nevracela. Trosky UFO (spolu s případnými pozůstatky EBE) potom měly být v roce 1960 z Langley, kde pravděpodobně skončily, převezeny do Area 51 a uloženy v komplexu S-4, kde se podrobily podrobnému zkoumání.

Na celou událost v Roswellu by se pravděpodobně zapomnělo, ale nový impuls pro její zkoumání dal Ray Santilly, který zveřejnil za nejasných okolností získanou kopii záznamu pitvy EBE nalezené ve vraku Roswellského UFO. Na pravosti tohoto záznamu se dodnes experti na film ani vědci nedokázali dohodnout, takže důkaz, že v Roswellu skutečně havarovalo UFO s inteligentními bytostmi na palubě, dodnes chybí.

B

Projekt Galileo představuje název projektu majícího za cíl technický výzkum a technologický rozbor UFO získaných Američany. Navíc měl zahrnovat lékařská vyšetření EBE a jejich výslechy (dle 9)). Základem pro vznik projektu bylo založení výzkumné skupiny Majestic 12 (12 špičkových vědců a předních představitelů USAF-mimochodem všech citovaných ve Who is Who), kterou založil v roce 1947 prezident USA Harry S.Truman. Činnost skupiny Majestic 12 podléhala přísnému utajení a kompletní materiály popisující její činnost dosud nebyly zveřejněny. Z dostupných informací lze vyčíst, že prvním úkolem skupiny byl rozbor vraku a EBE získaných u Roswellu. Následovala první zatěžkávací zkouška, když se podařilo navázat přímý kontakt s představiteli mimozemské civilizace jíž patřila Roswellská loď (kontakty byly údajně nabízeny už od roku 1948, ale čekalo se na dobu, kdy živý Roswellský EBE zemře přirozenou smrtí). Majestic 12 působila v té době jako přímý poradní tým prezidenta Eisenhowera a s její pomocí se podařilo uzavřít dohodu o umožnění únosů lidí (vždy muselo být oznámeno jméno osoby, její bydliště a nesmělo jí být nijak ublíženo) a výměnou zisk mimozemských technologií. Součástí dohody bylo vybudování několika základen v nichž měla výměna technologií probíhat a které měly sloužit jako dočasné ubytovací prostory mimozemských výzkumníků. Tyto základny byly vystavěny nejen v Area 51 (základna S-4), ale i v jiných odlehlých a uzavřených prostorech (Yellowstoneský národní park, Aljaška,…). Po uzavření této dohody byl spuštěn projekt Galileo do nějž byla skupina Majestic 12 včleněna.Jako centrum projektu Galileo byla vybrána základna S-4 v Area 51 a výměna technologií zde probíhala až do roku 1979 (mimo lodí dodaných mimozemšťany byly do projektu zařazeny i dvě lodě jiné civilizace nalezené u města Aztek) (dle 10)). Po roce 1979 byl projekt Galileo udržován v pomalejším tempu a dle některých pramenů byl zastaven v roce 1998, kdy došel materiál k výzkumům.

Jak bylo zmíněno v předchozím dodatku, existovala dohoda mezi vládou USA a mimozemskou civilizací. Tato dohoda byla v platnosti až do roku 1979, kdy mělo dojít k eskalaci napětí mezi jejími signatáři. Zatímco vláda USA podmínky dohody plnila, druhá strana si s jejím dodržováním příliš starostí nedělala a v podstatě provozovala své výzkumy a únosy lidí bez jakéhokoli omezení. Když se v roce 1979 začaly šířit nálezy zmrzačených a zohavených lidských těl, bylo rozhodnuto, že mimozemšťané budou na základně S-4 upozorněni na podmínky smlouvy a bude učiněn pokus donutit je k jejímu dodržování. Za tímto účelem byl do S-4 přesunut vojenský oddíl, který měl pokus zabezpečit silou (dle 10)).

Reklama

V srpnu 1979 (přesné datum je prozatím neznámé) došlo mezi signatáři dohody v areálu S-4 k ostré roztržce vedoucí ze strany mimozemšťanů k bojové potyčce. Zahynulo při ní 11 zaměstnanců základny a členů vojenského oddílu, zatímco mimozemšťanům se podařilo uniknout beze ztrát. Tím byly oficiální kontakty zpřetrhány a mimozemšťané urychleně vyklidili své základny známé představitelům USA. Tak byl přerušen tok technologických informací a zastavily se také výzkumy biologie mimozemšťanů. Vzhledem k tomu, že únosy a mrzačení lidí a zvířat v následujících letech nepřestaly (v roce 1986 se objevila sovětskou vládou nepotvrzená zpráva, že nad Sibiří bylo protiletadlovým kompletem SA-13 (dle 5)) sestřeleno UFO těchto návštěvníků,kteří při následné obraně na zemi pozabíjely posádku kompletu), je jasné, že aktivity mimozemšťanů na zemi pokračovaly až do roku 1995, kdy únosy lidí klesly na velmi nízkou úroveň (od roku 1996 nebyl nalezen jediný neznámým způsobem zmrzačený a zohavený člověk) a drží se na ní dodnes. Zda se v současnosti tato mimozemská civilizace stáhla nebo je dohoda mezi nimi a lidmi znovu obnovena a jejich aktivity jsou dobře utajeny zůstává záhadou.

Podklady

Knihy:
Philips Taubman: Tajné impérium
Jay Miller: Lockheed Martin’s Skunk Works
Kevin D.Randle,Donald Schmitt:Havárie UFO u Roswellu
Michael Heseman: UFO:Důkazy
Michael Heseman: UFO:Kontakty
Michael Heseman: UFO:…A přece létají
John Spencer Encyklopedie UFO
Archivy časopisu Science
Záznam z panelové diskuse z konference „Blízká setkání“ uspořádané v období 13.-17.6.1992 na MIT a zaštítěné Davidem E. Pritchardem, atomovým a molekulárním fyzikem z MIT, a Johnem E. Mackem, psychiatrem z Harvardské univerzity
Filmové a textové záznamy výpovědí Roberta Lazara
Články Radka "ICE" Panchartka na www.valka.cz:
Legendární špion U-2
A-12 Blackbird - vysoko a rychle
SR-71 Vysoké požadavky
SR-71 Blackbird - Mimo dosah PVO
Internet:
https://www.fas.org
https://www.globalsecurity.org/military/facility/nellis-range.htm
https://www.ufomind.com/area51/orgs/nellis/nellis_guide.txt
https://www.dreamlandresort.com/
https://www.blackbirds.net
https://www.matrix-2001.cz
https://www.ufo.cz
https://www.prirodnileciva.cz
https://area51specialprojects.com
https://www.ufomind.com
Fotografie:
https://www.air-and-space.com
https://www.fas.org
https://www.koscielec.pl

Poděkování

Děkuji paní Věře Maříkové za trpělivost u jazykové korektury článku.

Děkuji Radku Panchartkovi za poskytnutí informací v jím autorizovaných článcích

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔12.02.2007 📕28.348