Main Menu
User Menu
Reklama

7,62mm lehký kulomet vz. 52

Autor : 🕔17.01.2006 📕66.334
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vývoj kulometů vycházejících z původní konstrukce ZB 26 pokračoval i po válce. Václav Holek navázal na jeho konstrukci při návrhu nového lehkého kulometu určeného pro český náboj střední výkonnosti 7,62 x 45 mm, tehdy označovaného jako Z 50. (Tyto náboje dosloužily jako přívěsky na šňůrách dozorčích útvarů). Pro tento náboj, který byl vyvinut s cílem získat univerzální střelivo pro pěchotní zbraně, už byla do výzbroje armády přijata samonabíjecí puška, označená jako vzor 52. Kulomet s továrním označením ZB 501 prošel úspěšně testy a v květnu 1952 byl zaveden do výzbroje jako „7,62 mm lehký kulomet vz. 52“.

I když měl mnoho prvků i základní koncepci blízkou svým slavným předchůdcům, tedy kulometům ZB 26 a BREN, objevila se na něm řada nových konstrukčních prvků.

Reklama

Funkci automatiky zabezpečovaly prachové plyny odváděné z hlavně v cca dvou pětinách její délky od nábojové komory, vcházející do plynového válce pod hlavní přes čtyřstupňový regulátor, obdobně jako u kulometu BREN. Hladká hlaveň byla opatřena pevnou rukojetí pro přenášení zbraně i výměnu hlavně. Na ústí byl našroubován kuželový děrovaný tlumič plamene, s přední částí částečně uzavřenou pro zvýšení tlumení zákluzu.

S pouzdrem závěru, posuvně uloženým v pouzdru zbraně, byla hlaveň spojena otočnou hlavňovou spojkou, jejíž část tvořilo víko otvoru pro zásobník. Zatímco pouzdro závěru bylo i nadále obráběno třískově, pouzdro zbraně, k němuž byla připojena pažba a dvojnožka a dva úchyty pro případné připevnění trojnožky, bylo již lisované z plechu.

Závěr byl uzamčený, sklopný. Od kulometu ZB 26 se lišil tím, že na nosiči závorníku bylo osazení, které bránilo zvedání závorníku při vysouvání náboje ze zásobníku nebo pásu. Nadzvednutí závorníku bezprostředně před uzamčením zabezpečovaly drážky v pouzdru závěru, s nimiž byly v záběru odpovídající výstupky po stranách závorníku.

Podávání nábojů bylo buď ze segmentového zásobníku na 25 nábojů, zasouvaného do kulometu shora jako u kulometu BREN (proto jsou miřidla umístěna na levé straně) nebo z nábojového pásu přivedeného z pravé strany, jehož posuv byl odvozen od pohybu nosiče závorníku výkyvnou podávací pákou, na jejímž konci byl odpružený posouvač (obdobně jako u pozdějšího univerzálního kulometu vz.59). Pevný drápek vytahovače byl na závorníku doplněn přidržovačem nábojnice ve tvaru podkovy.

Iniciace zápalky úderníkem v závorníku i vyhození nábojnice dolů pod kulomet bylo řešeno jako u lehkého kulometu vz. 26.

Reklama

Předsuvná pružina uložená v pažbě působila na nosič závorníku přes předsuvnou tyčinku. Bylo ji možné vyjmout z pažby po pootočení uzávěry v botce.

Výkyvným spušťadlem spojeným s pažbičkou bylo možno bez přepínání vést palbu jednotlivými ranami či dávkami, i zajistit kulomet. Pro napínání kulometu bylo po jeho odblokování třeba posunout pažbičku se spušťadlem vpřed, zachytit nosič závorníku a stáhnout závěr do zadní polohy. Hledí na levé straně pouzdra zbraně bylo stavitelné pomocí objímky otočné kolem svislé osy.

Hlavní části kulometu byly:

1. Úplná hlaveň (vlastní hlaveň, tlumič plamene, základna mušky s muškou, plynový násadec s regulátorem, rukojeť).

2. Úplné pouzdro závěru (pouzdro závěru, hlavňová spojka s víkem, hledí, podávací mechanismus, vyhazovač).

3. Pouzdro zbraně s pažbou a nárazníkem závěru.

4. Předsuvná pružina s předsuvnou tyčinkou.

5. Závěrový mechanismus (závorník s úderníkem a přidržovačem náboje, nosič závorníku s pístem).

6. Spoušťový mechanismus s pažbičkou.

7. Dvojnožka.

8. Zásobník.

Reklama

Po vzniku Varšavské smlouvy v r. 1955 bylo rozhodnuto o zavedení sovětského střeliva ve státech sdružených v tomto paktu a tak snahy o unifikaci výzbroje čs. armády na základě vlastního náboje skončily.

Zavedením náboje vz. 43 (7,62x39 mm) do výzbroje čs. armády vyvstala nutnost překonstruovat kulomet na tento náboj. (Souběžně s tím proběhla i rekonstrukce pušky vz. 52 pro tento náboj – vznikla tak puška vz. 52/57.)

Protože v té době konstruktér kulometu vz. 52 Václav Holek již nežil (zemřel 13. 12. 1954), ujal se rekonstrukce vedoucí oddělení malorážových zbraní tehdejší Konstrukty Bmo Ing. Jaroslav Myslík. Přestavěno bylo 8 000 kulometů.

Tak se v dubnu 1959 do výzbroje čs. armády dostal „7,62mm lehký kulomet vz. 52/57“. Oproti vz. 52 měl navíc možnost zavěsit schránku s nábojovým pásem s padesáti náboji na pravou stranu zbraně. Balistický výkon byl samozřejmě nižší, než s původním nábojem vz.52

Dlouho ale ve výzbroji armády nevydržel, v letech 1963-4 byl nahrazen nově vyvinutým univerzálním kulometem UK vz. 59 na puškový náboj 7,62x54 mm Mosin, stejně jako puška vz. 52/57 byla nahrazena zbraní československé konstrukce - útočnou puškou Sa vz. 58 – byť šlo o zbraň na náboj vz.43, jako jediná nebyla naše armáda vyzbrojena AK 47, nebo některým z jeho klonů.

Prameny:
https://www.military.cz/czech/weapons/bren/bren.htm
https://www.volny.cz/weapon/cs/kulomet-52.htm
Popelínský Lubomír: Sága rodu kulometů, Deus, Praha 2002


7,62 mm lehký kulomet vz.52/57 se zavěšenou schránkou na nábojový pás

TTD kulometu vz 52 – za lomítkem změny pro vz.52/57

ráže: 7,62x45 mm / 7,62x39 mm
váha: 8,03 kg
celková délka: 045 mm
délka hlavně: 583 mm
zásobování náboji: 25 zásobník, nebo 100 ks pás/ dtto + 50 pás
kadence – ran za minutu: 950-1000 / 800-900
úsťová rychlost: 760 m/sec / 735 m/sec
max. dostřel: 2800 m
účinný dostřel: do 900/800 m


LK vz.52/57 se zásobníkem

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.01.2006 📕66.334