Main Menu
User Menu
Reklama

Mírová smlouva ČSR a Itálie

Autor : 🕔04.01.2006 📕8.427
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Příl. XI.

Společné prohlášení vlády Sovětského svazu, Spojeného království, Spojených států amerických a Francie o italských územních državách v Africe.

Reklama

(Viz článek 23.)

 

1. Vlády svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska, Spojených států amerických a Francie se shodují, že do roka ode dne, kdy tato mírová smlouva s Itálií, datovaná dnem 10. února 1947, nabude účinnosti, určí společně, jak bude s konečnou platností naloženo s italskými územními državami v Africe, k nimž se Itálie vzdává podle článku 23 smlouvy všech práv a nároků.

 

2. Konečné rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s těmito územími a jak budou vhodně upraveny jejich hranice, učiní čtyři mocnosti se zřetelem k přání a prospěchu obyvatelů a k zájmům míru a bezpečnosti, při čemž vezmou v úvahu názory ostatních zúčastněných vlád.

Reklama

 

3. Nebudou-li čtyři mocnosti s to do jednoho roku ode dne, kdy mírová smlouva s Itálií nabude účinnosti, se dohodnouti o tom, jak má býti s těmito územími naloženo, bude věc předložena valnému shromáždění Spojených národů k doporučení a čtyři mocnosti souhlasí, že přijmou toto doporučení a učiní vhodná opatření, aby je provedly.

 

4. Zástupci zahraničních ministrů budou pokračovati v úvahách o otázce, jak naložiti s bývalými italskými koloniemi s tím, že předloží svá doporučení v této věci Radě zahraničních ministrů. Vyšlou také vyšetřovací komise do kterékoliv z bývalých italských kolonií za tím účelem, aby opatřily pro zástupce potřebná data o této otázce a zjistily názory místního obyvatelstva.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příl. XII.

(Viz článek 56.)

 

Názvy uvedené v této příloze jsou názvy, jichž se užívalo v italském válečném loďstvu 1. června 1946.

 

Reklama

A. Seznam válečných plavidel, která Itálie podrží.

 

Větší válečná plavidla.

 

Bitevní lodi:

Andrea Doria

Caio Duilio

 

Křižníky:

Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi

Giuseppe Garibaldi

Raimondo Montecuccoli

Luigi Cadorna

 

Torpedoborce:

Carabiniere

Granatiere

Grecale

Nicoloso da Recco

 

Torpedové čluny:

Giuseppe Cesare Abba

Aretusa

Calliope

Giacinto Carini

Cassiopea

Clio

Nicola Fabrizi

Ernesto Giovannini

Libra

Monzambano

Antonio Mosto

Orione

Orsa

Rosalino Pilo

Sagittario

Sirio

 

Korvety:

Ape

Baionetta

Chimera

Cormorano

Danaide

Driade

Fenice

Flora

Folaga

Gabbiano

Gru

Ibis

Minerva

Pellicano

Pomona

Scimittara

Sfinge

Sibilla

Urania

 

Spolu s jednou korvetou, která bude vyzvednuta, dokončena nebo zbudována.

 

 

Menší válečná plavidla.

 

Minolovky:

R. 0D. číslo 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, spolu s šestnácti minolovkami typu YMS nabytými od Spojených států amerických.

 

Vedety:

VAS číslo 201, 204, 211, 218, 222, 224, 233, 235.

 

 

Pomocná válečná plavidla.

 

Cisternové lodi pro válečné loďstvo:

Nettuno

Lete

 

Lodi pro dopravu vody:

Arno

Frigido

Mincio

Ofanto

Oristano

Pescara

Po

Sesia

Simeto

Stura

Tronto

Vipacco

 

Tažné lodi (velké):

Abbazia

Absinara

Atlante

Capraia

Chioggia

Emilio

Gagliardo

Gorgona

Licosa

Lilibeo

Linosa

Mestre

Piombino

Porto Empedocle

Porto Fossone

Porto Pisano

Porto Rose

Porto Recanati

San Pietro

San Vito

Ventimiglia

 

Tažné lodi (malé):

Argentario

Astico

Cordevole

Generale Pozzi

Irene

Passero

Porto Rosso

Porto Vecchio

San Bartolomeo

San Benedetto

Tagliamento

N 1

N 4

N 5

N 9

N 22

N 26

N 27

N 32

N 47

N 52

N 53

N 78

N 96

N 104

RLN 1

RLN 3

RLN 9

RLN 10

 

Výcviková loď:

Amerigo Vespucci

 

Dopravní lodi:

Amalia Messina

Montegrappa

Tarantola

 

Zásobovací loď:

Giuseppe Miraglia

 

Správková loď:

Antonio Pacinotti (po přeměně ze zásobovací lodi pro ponorky)

 

Měřičské lodi:

Azio (po přeměně z minové lodi)

Cherso

 

Služební loď majáky:

Buffoluto

Kabelová loď:

Rampino

 

B. Seznam válečných plavidel, jež budou dána k disposici vládě Sovětského svazu, Spojeného království, Spojených států amerických a Francie.

 

Větší válečná plavidla.

Bitevní lodi:

Giulio Cesare

Italia

Vittorio Veneto

 

Křižníky:

Emanuele Filiberto Duca dAosta

Pompeo Magno

Attilio Regolo

Eugenio di Savoia

Scipione Africano

 

Šalupa:

Eritrea

 

Torpédoborce:

Artiglliere

Fuciliere

Legionario

Mitragliere

Alfredo Oriani

Augusto Riboty

Velite

 

Torpédové čluny:

Aliseo

Animoso

Ardimentoso

Ariete

Fortunale

Indomito

 

Ponorky:

Alagi

Atropo

Dandolo

Giada

Marea

Nichelio

Platino

Vortice

 

 

Menší válečná plavidla.

 

Motorové torpedové čluny:

MS čís. 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75.

MAS čís. 433, 434, 510, 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562.

ME čís. 38, 40, 41.

 

Minolovky:

RD čís. 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29.

 

Dělový člun:

Illyria

 

Vedety:

VAS čís. 237, 240, 241, 245, 246, 248.

 

Vyloďovací plavidla:

MZ čís. 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.

 

 

Pomocná válečná plavidla.

 

Cisternové lodi:

Prometeo

Stige

Tarvisio

Urano

 

Lodi pro dopravu vody:

Anapo

Aterno

Basento

Bisagno

Dalmazia

Idria

Isarco

Istria

Liri

Metauro

Polcevera

Sprugola

Timavo

Tirso

 

Tažné lodi (velké):

Arsachena

Basiluzzo

Capo dIstria

Arbonara

Cefalu

Ercole

Gaeta

Lampedusa

Lipari

Liscanera

Marechiaro

Mesco

Molara

Nereo

Porto Adriano

Porto Conte

Porto Quieto

Porto Torres

Porto Tricase

Procida

Promontore

Rapallo

Salvore

San Angelo

San Antioco

San Remo

Talamone

Taormina

Teulada

Tifeo

Vado

Vigoroso

 

Tažné lodi (malé):

Generale Valfre

Licata

Noli

Volosca

N 2

N 3

N 23

N 24

N 28

N 35

N 36

N 37

N 80

N 94

 

Zásobovací loď:

Anteo

 

Výcviková loď:

Cristoforo Colombo

 

Pomocná minová loď:

Fasana

 

Dopravní lodi:

Giuseppe Messina

Montecucco

Panigaglia

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příl. XIII.

Vymezení pojmů.

 

A. Ve válečném loďstvu.

(Viz článek 59.)

 

Stálý výtlak.

 

Stálý výtlak hladinového plavidla je výtlak úplného plavidla s celou posádkou, vybaveného stroji a vyzbrojeného pohotově pro plavbu na moři, čítajíc v to veškerou výzbroj a střelivo, výstroj, výbavu, zásoby a pitnou vodu pro posádku, různé zásoby a přístroje všeho druhu, jimiž plavidlo má býti vybaveno ve válce, avšak bez pohonných hmot a záložní vody.

 

Stálý výtlak se udává v tunách o 2240 librách (1116 kg).

 

 

Válečné plavidlo.

 

Válečným plavidlem bez ohledu na jeho výtlak jest:

 

1. plavidlo zvláště stavěno nebo uzpůsobené jako bojová jednotka pro námořní, obojživelnou nebo námořní leteckou válku; nebo

 

2. plavidlo, jež má jednu z těchto vlastností:

a) jest vyzbrojeno dělem o ráži přes 4.7 palce (120 mm);

b) jest vyzbrojeno více než 4 děly o ráži přes 3 palce (76 mm);

c) jest určeno nebo uzpůsobeno vrhati torpéda nebo klásti miny;

d) jest určeno nebo uzpůsobeno vrhati samohybné nebo řízené střely;

e) jest určeno k tomu, aby bylo chráněno pancéřováním o tlouštce přes 1 palec (25 mm);

f) jest určeno nebo uzpůsobeno hlavně pro užití letounů na moři;

g) jest vyzbrojeno více než dvěma přístroji k vypouštění letounů;

h) jest určeno pro rychlost větší než 20 uzlů, je-li vybaveno dělem o ráži přes 3 palce (76 mm).

 

Válečné plavidlo, spadající do podskupiny 1, se již nepovažuje za válečné, uplynulo-li od jeho dobudování dvacet let a jsou-li všechny zbraně s něho odstraněny.

 

 

Bitevní loď.

 

Bitevní loď jest válečné plavidlo jiné než jest mateřská letadlová loď, jehož stálý výtlak převyšuje 10 000 tun, nebo které jest ozbrojeno dělem o ráži více než 8 palců (203 mm).

 

 

Mateřská letadlová loď.

 

Mateřská letadlová loď jest válečné plavidlo bez ohledu na výtlak, určené nebo uzpůsobené hlavně pro dopravu letounů a operování s nimi.

 

 

Ponorka.

 

Ponorka jest plavidlo,určené k operování pod mořskou hladinou.

 

 

Zvláštní typy ztečných plavidel.

 

1. Všechny typy plavidel zvlášť určených nebo uzpůsobených pro obojživelné operace.

 

2. Všechny typy malých plavidel zvlášť určených nebo uzpůsobených pro dopravu výbušné nebo zápalné nálože pro útoky na lodi nebo přístavy.

 

 

Motorový torpédový člun.

 

Plavidlo s výtlakem menším než 200 tun, schopné pohybovati se rychlosti větší než 25 uzlů a vrhati torpéda.

 

B. Vojenský, vojenský letecký a válečný námořní výcvik.

(Viz články 60, 63 a 65.)

 

1. Vojenský výcvik jest vymezen takto: studium a praktické použití veškeré výzbroje zvláště určené nebo přizpůsobené vojenským účelům a k nim se vztahujících výcvikových prostředků; studium a provádění všech cvičení nebo manévrů, sloužících k vyučování nebo provádění úkonů vojenských sil v boji, a metodické studium taktiky, strategie a práce štábů.

 

2. Vojenský letecký výcvik jest vymezen takto: studium a praktické použití veškeré výzbroje zvláště určené nebo přizpůsobené účelům vojenského letectva a k nim se vztahujících výcvikových prostředků; studium a provádění veškerých specielních úkonů, čítajíc v to let ve skupinách, prováděný letouny při plnění vojenského leteckého úkolu, a metodické studium letecké taktiky, strategie a práce štábů.

 

3. Válečný námořní výcvik jest vymezen takto: studium, správa nebo praktické použití válečných lodí nebo válečných námořních zařízení, jakož i studium nebo použití všech přístrojů a k nim se vztahujících výcvikových prostředků, jichž se používá k vedení námořní války, s výjimkou těch, jež také normálně slouží k civilním účelům; rovněž vyučování, výcvik nebo metodické studium válečné námořní taktiky, strategie a práce štábů, čítajíc v to provádění všech operací a manévrů, jichž není třeba pro mírové použití lodí.

 

 

C. Vymezení pojmu a seznam válečného materiálu.

(Viz článek 67.)

 

Název "válečný materiál" užitý v této smlouvě se vztahuje na veškeré zbraně, střelivo a na veškerou výzbroj zvláště určenou pro válečné účely nebo jim přizpůsobenou, jak jsou níže vyjmenovány.

 

Spojené a sdružené mocnosti si vyhrazují právo občasných úprav seznamu, který buď pozmění nebo doplní souhlasně s budoucím vědeckým vývojem.

 

Kategorie I.

 

1. Vojenské pušky, karabiny, revolvery a pistole, záložní hlavně a ostatní součástky těchto zbraní, jež nelze přímo přizpůsobiti civilní potřebě.

 

2. Kulomety, samočinné vojenské pušky nebo opakovačky a samopaly, záložní hlavně a ostatní součástky těchto zbraní, jež nelze přímo přizpůsobiti civilní potřebě; kulometné podstavce.

 

3. Kanony, houfnice, moždíře, specielní letecké kanony, děla bez závěru nebo bez zákluzu a plamenomety; záložní hlavně a ostatní součástky k těmto zbraním, jež nelze přímo přizpůsobiti civilní potřebě; pojízdné lafety a pevné podstavce pro tyto zbraně.

 

4. Vrhače raket; vrhací a kontrolní ústrojí pro samohybné a řízené střely; podstavce pro tyto přístroje.

 

5. Samohybné střely a střely řízené, střely, rakety, střelivo a náboje plněné nebo prázdné pro zbraně vyjmenované v předchozích odstavcích 1-4 shora, zapalovače, průpalky nebo zařízení, sloužící k přivedení jich k výbuchu nebo činnosti. Nečítají se v to roznětky, nezbytné pro civilní potřebu.

 

6. Granáty, pumy, torpéda, miny, podmořské miny, zápalný materiál nebo zápalné nálože plněné nebo prázdné; veškerá zařízení sloužící k přivedení jich k výbuchu nebo činnosti. Nečítají se v to roznětky, nezbytné pro civilní potřebu.

 

7. Bodáky.

 

Kategorie II.

 

1. Obrněná bojová vozidla, obrněné vlaky, jež nelze z technických důvodů upraviti pro civilní potřebu.

 

2. Mechanická a samohybná vozidla pro všechny zbraně uvedené v kategorii I; vojenské podvozky a karoserie zvláštních vzorů, pokud nejsou uvedeny v odstavci 1 shora.

 

3. Pancéře silnější než tři palce používané ve válce k ochranným účelům.

 

Kategorie III.

 

1. Zaměřovací a počtářské soupravy pro střelbu, přístroje pro zastřelování a záznamy střelby; přístroje pro řízení střelby, dělostřelecké zaměřovače, zaměřovače pro vrhání leteckých pum, přístroje časovací, výzbroj pro kalibraci děl a přístroje pro kontrolu střel.

 

2. Ztečný mostní materiál, ztečná a útočná plavidla.

 

3. Zařízení pro válečné lsti, klamná zařízení a nástrahy.

 

4. Osobní výzbroj příslušníků speciálních ozbrojených sil, již nelze přímo přizpůsobiti pro civilní potřebu.

 

Kategorie IV.

 

1. Válečná plavidla všech tříd, čítajíc v to přezbrojená plavidla a naloďovací zařízení, sestrojená nebo předvídaná pro jejich službu nebo podporu, pokud je nelze z technických důvodů přeměniti pro civilní potřebu, jakož i zbraně, pancéřování, střelivo, letouny a veškerá ostatní výstroj, materiál, stroje a zařízení, kterých se užívá v době míru pouze na válečných lodích.

 

2. Vyloďovací plavidla a obojživelná vozidla nebo materiál všeho druhu; ztečná plavidla nebo ztečný materiál všech vzorů, dále katapulty nebo jiná zařízení pro vrh letounů nebo jejich spouštění na hladinu, rakety, vrhané zbraně nebo jakékoliv jiné střely, přístroje nebo zařízení, ať již s posádkou nebo bez posádky, řízené nebo bez řízení.

 

3. Plavidla, stroje, zbraně, zařízení a přístroje všeho druhu, ponorná nebo částečně ponorná, čítajíc v to zakolení zvláště určená k obraně přístavu, vyjma materiál potřebný k vyprošťování, záchraně neb ostatnímu civilnímu použití, jakož i výstroj, pomůcky a součástky, pokusné nebo výcvikové prostředky, přístroje nebo zařízení, jež mohou býti zvláště určena ke konstrukci, přezkoušení, udržování nebo uložení těchto plavidel, strojů, zbraní, souprav a přístrojů.

 

Kategorie V.

 

1. Stroje pro vzduchoplavbu, smontované nebo rozmontované, těžší nebo lehčí vzduchu, sestrojené nebo přizpůsobené pro vzdušný boj za použití kulometů, vrhačů raket nebo děl, nebo určené pro přepravu a vrhání leteckých pum, nebo takové, jež jsou opatřeny některým zařízením, uvedeným níže v odstavci 2, nebo které svým pojetím nebo sestrojením jsou vhodny k vyzbrojení některých z těchto zařízení.

 

2. Podstavce a lafety pro letecké kanony, vrhače pum, nosiče torped a zařízení pro spuštění pum nebo vrhání torpéd, kanonové věže a kopule.

 

3. Zvláštní výstroj pro vzdušné výsadkové jednotky výlučně jimi používaná.

 

4. Katapulty nebo vrhací zařízení pro letouny dopravované loděmi, letouny pozemní nebo hydroaviony; přístroje pro vrhání létajících střel.

 

5. Přehradné balony.

 

Kategorie VI.

 

Dusivé, smrtící a jedovaté látky, nebo látky schopné vyřadit z boje, určené pro válečné účely nebo vyráběné v množství přesahujícím civilní potřebu.

 

Kategorie VII.

 

Pohonné látky, výbušniny, pyrotechnický materiál nebo zkapalněné plyny pro pohon, výbuch, nabíjení a plnění válečného materiálu zde uvedených kategorií nebo určené k použití v souvislosti s tímto materiálem, pokud nejsou použitelny pro civilní účely, nebo jsou-li vyráběny v množství, přesahujícím civilní potřebu.

 

Kategorie VIII.

 

Průmyslová zařízení a vybavení zvláště sestrojená pro zhotovení a udržování výrobků, jak jsou vyjmenovány shora, pokud je nelze technicky přeměniti pro civilní potřebu.

 

 

D. Vymezení pojmu výrazu "demilitarisace" a "demilitarisovaný".

(Viz články 11, 14, 49 a článek 3 přílohy VI.)

 

Pro účely této smlouvy bude výraz "demilitarisace" a "demilitarisovaný" znamenati, že na území a v pobřežních vodách, o něž jde, se zapovídají veškerá válečná námořní, vojenská a vojenská letecká zařízení, opevnění a jejich výzbroj; umělé vojenské, válečné námořní a letecké překážky; používání jich za základny pro vojenské, válečné námořní a vojenské letecké jednotky nebo pro jejich trvalé nebo dočasné umístění; vojenský výcvik jakéhokoliv druhu; výroba válečného materiálu. Tím se nezakazuje personál pro vnitřní bezpečnost omezený v počtu na plnění úkolů vnitřní povahy a vyzbrojený zbraněmi, jež mohou býti dopravovány a obsluhovány jednou osobou, a nezbytný vojenský výcvik tohoto personálu.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příl. XIV.

Hospodářská a finanční ustanovení týkající se odstoupených území.

 

1. Nástupnický stát obdrží bez zaplacení italský státní a polostátní majetek na území, jež mu bylo odstoupeno podle této smlouvy, jakož i všechny příslušné archivy a listiny správní povahy nebo historické ceny, vztahující se na území, o něž jde, nebo týkající se majetku převedeného podle tohoto odstavce.

 

Za státní nebo polostátní majetek se pro účely této přílohy považuje toto: movitý nebo nemovitý majetek italského státu, místních úřadů a veřejných institucí a společností a sdružení, jež jsou veřejným vlastnictvím, jakož i movitý a nemovitý majetek, jenž byl dříve vlastnictvím fašistické strany nebo jejích pomocných organisací.

 

2. Všechny převody italského státního a polostátního majetku, jak jest vymezen v odstavci 1 shora, provedené po 3. září 1943, budou považovány za nicotné a neplatné. Toto ustanovení se však nebude vztahovati na zákonná právní jednání týkající se běžných úkonů státních a polostátních orgánů, pokud jejich předmětem jest prodej v normálních mezích zboží, jež obvykle vyrábějí nebo prodávají při provádění normálních nebo obchodních ujednání nebo v normálním průběhu veřejné správní činnosti.

 

3. Italské podmořské kabely, spojující body ležící v odstoupeném území nebo spojující bod ležící v odstoupeném území s bodem ležícím na jiném území nástupnického státu, budou se považovati za italské vlastnictví v odstoupeném území, i když značná část těchto kabelů jest mimo pobřežní vody. Italské podmořské kabely, spojující bod ležící v odstoupeném území s bodem ležícím mimo dosah pravomoci nástupnického státu, budou se považovati za italský majetek v odstoupeném území, pokud jde o konečné zařízení a části kabelů, které jsou v pobřežních vodách odstoupeného území.

 

4. Italská vláda odevzdá nástupnickému státu všechny předměty umělecké, historické nebo archeologické hodnoty tvořící kulturní dědictví odstoupeného území, které byly v době, kdy toto území bylo v italské moci, z něho vyvezeny bez náhrady a jsou v držbě italské vlády nebo italských veřejných institucí.

 

5. Nástupnický stát vymění italské oběživo, které jest na odstoupeném území v držbě osob, jež podržují své bydliště na řečeném území, nebo právnických osob, které tam pokračují ve své činnosti, za svou vlastní měnu. Od držitelů částek, jež mají býti vyměněny, může býti požadován úplný důkaz o jejich původu.

 

6. Vláda nástupnického státu bude zbavena povinnosti platiti italský veřejný dluh, vezme však na sebe závazky z dlužních úpisů italského státu vůči majitelům, kteří podržují své bydliště na odstoupeném území, nebo, pokud to jsou právnické osoby, podržují tam své sídlo nebo hlavní místo činnosti, pokud tyto dlužní úpisy odpovídají té části dluhu, jenž vznikl před 10. červnem 1940 a sloužil k úhradě nákladu na veřejné práce a civilní správní službu, z nichž mělo prospěch řečené území, ale nebyl určen přímo nebo nepřímo pro vojenské účely.

 

Od držitelů může býti požadován plný důkaz o tom, jak nabyli těchto úpisů.

 

Nástupnický stát a Itálie sjednají dohody, jimiž určí část italského veřejného dluhu, na niž se vztahuje tento odstavec, a způsob, jímž tato ustanovení budou provedena.

 

7. Nástupnický stát a Itálie sjednají zvláštní dohody, jimiž se stanoví podmínky, podle nichž závazky italských veřejných nebo soukromých pojišťovacích organisací vůči obyvatelům odstoupeného území a poměrná část reserv nahromaděných řečenými organisacemi budou převedeny na podobné organisace v nástupnickém státu.

 

Nástupnický stát a Itálie sjednají též podobné dohody, podle nichž se budou říditi závazky veřejných nebo soukromých sociálně-pojišťovacích organisací, jejichž sídlo jest na odstoupeném území, pokud jde o držitele pojistek nebo pojištěnce mající své bydliště v Itálii.

 

8. Itálie bude nadále zavázána vypláceti civilní nebo vojenské pense, na něž v den, kdy tato smlouva nabude účinnosti, získaly nárok ve službě italského státu, městských nebo jiných místních vládních úřadů osoby, které podle této smlouvy nabudou státní příslušnosti nástupnického státu, čítajíc v to práva na pensi, pro jejíž výplatu ještě neuplynula předepsaná lhůta. Nástupnický stát a Itálie sjednají dohody o tom, jak tento závazek bude splněn.

 

9. Majetek, práva a zájmy italských státních příslušníků, kteří v den, kdy tato smlouva nabude účinnosti, trvale bydlí v odstoupených územích, budou uznávány stejně jako práva příslušníků nástupnického státu za předpokladu, že byly nabyty zákonným způsobem.

 

Majetek, práva a zájmy ostatních italských státních příslušníků a rovněž italských právnických osob v odstoupených územích budou podrobeny pouze takovým zákonům, jež budou čas o času vydány o majetku cizích příslušníků a právnických osob vůbec, za předpokladu, že jich bylo nabyto zákonným způsobem.

 

Takový majetek, práva a zájmy nebudou podléhati zadržení nebo likvidaci podle ustanovení článku 79 této smlouvy, budou však vráceny svým vlastníkům, při čemž budou osvobozeny od jakýchkoliv opatření tohoto druhu a od jakýchkoliv jiných opatření směřujících k převodu, nucené správě nebo zabavení, k nimž došlo mezi 3. zářím 1943 a dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

 

10. Osobám, které budou optovati pro italskou státní příslušnost a odstěhují se do Itálie, bude dovoleno, aby, po zaplacení všech dluhů nebo daní, jež jsou povinny platiti v odstoupeném území vzaly s sebou svůj movitý majetek a převedly své hotovosti za předpokladu, že takový majetek a hotovosti nabyly zákonným způsobem. Při stěhování takového majetku nebudou vybírána žádná vývozní nebo dovozní cla. Bude jim dále dovoleno, aby prodaly svůj movitý a nemovitý majetek za stejných podmínek jako příslušníci nástupnického státu.

 

Odstěhování majetku do Itálie se provede za podmínek a v mezích, na nichž se dohodne nástupnický stát a Itálie. Stejně bude uzavřena dohoda o podmínkách a lhůtách pro převod hotovostí, čítajíc v to i výtěžky z prodejů.

 

11. Na majetek, práva a zájmy bývalých italských státních příslušníků, majících své bydliště v odstoupených územích, kteří se stanou podle této smlouvy příslušníky jiného státu, a které budou v Itálii v den, kdy tato smlouva nabude účinnosti, bude Itálie bráti stejný ohled jako na majetek, práva a zájmy příslušníků Spojených národů vůbec.

 

Takové osoby jsou oprávněny převésti a zlikvidovati svůj majetek, práva a zájmy za týchž podmínek, jaké budou stanoveny podle odstavce 10 shora.

 

12. Se společnostmi zřízenými podle italského práva a majícími své sídlo v odstoupeném území, které budou chtíti přenésti své sídlo do Itálie, bude rovněž nakládáno podle ustanovení odstavce 10 shora, za předpokladu, že více než padesát procent kapitálu společnosti jest ve vlastnictví osob, jež mají své obvyklé bydliště vně odstoupeného území, nebo ve vlastnictví osob, které podle této smlouvy optují pro italskou státní příslušnost a odstěhují se do Itálie, a dále za předpokladu, že společnost provádí větší část své činnosti vně odstoupeného území.

 

13. Odstoupení území nebude míti vliv na dluhy osob sídlících v Itálii vůči osobám v odstoupeném území nebo na dluhy osob sídlících v odstoupeném území vůči osobám v Itálii. Itálie a nástupnický stát se zavazují, že usnadní vyrovnání takových závazků. Výraz "osoby", jehož jest v tomto odstavci použito, zahrnuje též osoby právnické.

 

14. Nebyl-li majetek kteréhokoliv ze Spojených národů a jeho příslušníků v odstoupeném území dosud zproštěn italských sekvestračních nebo kontrolních opatření a vrácen majiteli, bude vrácen ve stavu, v jakém nyní jest.

 

15. Italská vláda uznává, že brionská dohoda z 10. srpna 1942 je nicotná a neplatná. Zavazuje se, že se zúčastní s ostatními signatáři římské dohody z 29. května 1923 jakýchkoliv jednání, jejichž účelem bude provésti v jejích ustanoveních úpravy nutné k tomu, aby se zajistila spravedlivá úhrada ročních splátek, které tato dohoda zavedla.

 

16. Itálie vrátí majetek odvezený neprávem po 3. září 1943 z odstoupeného území do Itálie. provedení tohoto závazku bude se říditi odstavci 2, 3, 4, 5 a 6 článku 75 s výjimkou majetku, o němž se jedná na jiném místě v této příloze.

 

17. Itálie vrátí v nejkratší možné době nástupnickému státu všechny lodi v italské držbě, jejichž vlastníky byly 3. září 1943 fysické osoby mající bydliště v odstoupeném území, které podle této smlouvy nabývají státní příslušnosti nástupnického státu, nebo italské právnické osoby, které mají a ponechávají své sídlo v odstoupeném území, vyjma lodi, které byly bezelstně prodány.

 

18. Itálie a nástupnické státy sjednají dohody o opatřeních pro spravedlivé a slušné rozdělení majetku kteréhokoliv nynějšího místního úřadu, jehož obvod byl rozdělen jakoukoliv úpravou hranic podle této smlouvy, a pro pokračování v poskytování nutných obecních služeb obyvatelstva, o nichž v jiných částech této smlouvy není zvláštních ustanovení.

 

Podobné dohody budou sjednány o spravedlivém a slušném rozdělení železničního vozového parku a železničního zařízení a o dokových a přístavních lodích a zařízeních, jakož i o jakýchkoliv jiných nevyřízených hospodářských věcech, o nichž není zmínky v této příloze.

 

19. Ustanovení této přílohy se nebudou vztahovati na dřívější italské kolonie. Hospodářská a finanční ustanovení, jichž má býti v nich použito, budou tvořiti část ujednání o konečné disposici s těmito územními podle článku 23 této smlouvy.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příl. XV.

Zvláštní ustanovení týkající se jistých druhů

majetku.

 

A. Živnostenské, literární a umělecké vlastnictví.

 

1.

a) Spojeným a sdruženým mocnostem a jejich příslušníkům se poskytne lhůta jednoho roku ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, a to bez poplatku za prodloužení nebo jiné pokuty jakéhokoliv druhu, aby jim bylo možno provésti všechny potřebné úkony k dosažení nebo zachování práv z živnostenského, literárního a uměleckého vlastnictví v Itálii, jež nemohli provésti následkem válečného stavu.

b) Spojené a sdružené mocnosti nebo jejich příslušníci, kteří na území některé mocnosti spojené nebo sdružené podali ve lhůtě nepřesahující dvanáct měsíců před vypuknutím války s Itálií nebo za války řádnou žádost o patent nebo o zápis užitného vzoru nebo podali ve lhůtě nepřesahující šest měsíců před vypuknutím války s Itálií nebo za války řádnou žádost o zápis živnostenského vzorku nebo modelu nebo ochranné známky, budou oprávněni podati do dvanácti měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, žádost o přiznání obdobných práv v Itálii s právem priority, opírající se o dřívější podání žádosti na území této spojené nebo sdružené mocnosti.

c) Každé ze spojených a sdružených mocností a jejich příslušníkům se poskytne lhůta jednoho roku ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, během níž budou moci zahájiti v Itálii řízení proti těm fysickým nebo právnickým osobám, o nichž se tvrdí, že nezákonně porušily jejich práva z živnostenského, literárního nebo uměleckého vlastnictví v době od vypuknutí války do dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

 

2. Období od vypuknutí války do osmnácti měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nebude započítáno do lhůty stanovené pro zužitkování patentu nebo pro užívání vzorku neb ochranné známky.

 

3. Období od vypuknutí války do dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nebude započítáno do normální doby trvání práv z živnostenského, literárního a uměleckého vlastnictví, jež byla platna v Itálii v době vypuknutí války nebo jsou uznána nebo zřízena podle části A této přílohy a jsou majetkem kterékoliv ze spojených a sdružených mocností nebo jejich příslušníků. O normální době trvání takovýchto práv bude se tudíž míti za to, že se v Itálii samočinně prodlužuje o další lhůtu odpovídající období, jež takto bylo vyloučeno.

 

4. Předchozí ustanovení týkající se práv spojených a sdružených mocností a jejich příslušníků v Itálii budou se rovněž vztahovati na práva Itálie a jejích příslušníků na území spojených a sdružených mocností. Avšak nic z těchto ustanovení nebude dávati Itálii nebo jejím příslušníkům na území kterékoliv ze spojených a sdružených mocností nárok na příznivější nakládání, než jaké poskytuje taková mocnost v podobných případech jiným Spojeným národům nebo jejich příslušníkům. Rovněž nebude Itálie podle tohoto ustanovení povinna poskytnouti kterékoliv ze spojených a sdružených mocností nebo jejich příslušníkům příznivější nakládání, než se dostává Itálii nebo jejím příslušníkům na území takové mocnosti ve věcech, o nichž jednají předchozí ustanovení.

 

5. Třetím osobám na území kterékoliv ze spojených a sdružených mocností nebo Itálie, které přede dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, získaly bezelstně práva z živnostenského, literárního nebo uměleckého vlastnictví, která jsou v rozporu s právy obnovenými podle části A této přílohy nebo s právy, získanými na základě priority jim přiznané podle řečených ustanovení, nebo které bezelstně předmět takových práv vyráběly, uveřejňovaly, reprodukovaly, užívaly nebo prodávaly, bude dovoleno bez odpovědnosti za porušení práv, aby pokračovaly ve výkonu těchto práv, jež bezelstně získaly, a rovněž aby pokračovaly v takové výrobě, uveřejňování, reprodukci, užívání nebo prodeji, jež bezelstně započaly nebo je znovu zahájily. V Itálii takovéto povolení se dá ve formě nevýlučné licence poskytnuté za výhrad a podmínek, na kterých se zúčastněné strany vzájemně dohodnou, nebo, nedojde-li k dohodě, které budou stanoveny smírčí komisí, jež bude zřízena podle článku 83 této smlouvy. Na území každé ze spojených a sdružených mocností se však dostane bezelstným třetím osobám takové ochrany, jaká se za obdobných podmínek přiznává bezelstným třetím osobám, jejichž práva jsou v rozporu s právy příslušníků jiných spojených a sdružených mocností.

 

6. Nic v části A této přílohy se nesmí vykládati v tom smyslu, že dává Itálii nebo jejím příslušníkům právo na jakýkoliv patent nebo užitný vzor na území kterékoliv ze spojených a sdružených mocností, pokud jde o vynálezy týkající se kteréhokoliv z předmětů vyjmenovaných ve vymezení pojmu válečného materiálu v příloze XIII této smlouvy, které byly učiněny nebo o nichž byla podána přihláška Itálií nebo kterýmkoliv z jejích příslušníků v Itálii nebo na území kterékoliv jiné mocnosti osy nebo na kterémkoliv území obsazeném ozbrojenými silami osy v době, kdy takové území bylo pod kontrolou ozbrojených sil nebo úřadů mocností osy.

 

7. Itálie rovněž rozšíří výhody vyplývající z předchozích ustanovení této přílohy na Spojené národy, jiné než mocnosti spojené nebo sdružené, jejichž diplomatické styky s Itálií byly za války přerušeny a které se zaváží, že rozšíří na Itálii výhody přiznané Itálii podle řečených ustanovení.

 

8. Nic v části A této přílohy se nesmí vykládati tak, aby to odporovalo článkům 78, 79 a 81 této smlouvy.

 

 

B. Pojištění.

 

1. Žádné jiné překážky než ty, které se vztahují na pojistitele všeobecně, nebudou činěny pojistitelům, kteří jsou příslušníky Spojených národů, v tom, aby mohli znovu převzíti své dřívější stavy.

 

2. Kdyby pojistitel, který je příslušníkem některého ze Spojených národů, chtěl obnoviti svou obchodní činnost v Itálii, a kdyby se shledalo, že hodnota záručních deposit nebo reserv, jež jsou předepsány jako podmínka pro provozování obchodů v Itálii, se zmenšila následkem ztráty nebo znehodnocení cenných papírů, z nichž taková deposita nebo reservy pozůstávaly, italská vláda se zavazuje, že bude považovati po dobu osmnácti měsíců takové cenné papíry, jež dosud jsou po ruce, za vyhovující všem zákonným požadavkům, pokud jde o deposita a reservy.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příl. XVI.

Smlouvy, promlčení a obchodní skriptury.

 

A. Smlouvy.

 

1. O každé smlouvě, jež vyžadovala pro své splnění styku mezi kterýmikoliv smluvními stranami, které se staly nepřáteli ve smyslu části D této přílohy, bude se s výjimkami uvedenými níže v odstavcích 2 a 3 míti za to, že byla zrušena od doby, kdy kterékoliv ze smluvních stran se staly nepřáteli. Takovéto zrušení není však na újmu ustanovením článku 81 této smlouvy a neosvobodí žádnou ze smluvních stran od závazku vrátiti částky, které dostala jako zálohy nebo jako splátky a za které taková strana neposkytla vzájemné plnění.

 

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 shora takové části kterékoliv smlouvy, jež lze odděliti a které nevyžadovaly pro své splnění styku mezi kterýmikoliv ze smluvních stran, jež se staly nepřáteli ve smyslu části D této přílohy, budou vyňaty ze zrušení a zůstanou v platnosti bez újmy práv obsažených v článku 79 této smlouvy. Kde ustanovení kterékoliv smlouvy nelze takto odděliti, bude se míti za to, že smlouva byla zrušena celá. Předchozí ustanovení platí s výhradou vnitrostátních zákonů, nařízení nebo předpisů vydaných kteroukoliv z mocností spojených a sdružených, pod jejíž pravomoc spadá rozhodování o smlouvě, nebo jejíž pravomoci podléhá kterákoliv ze smluvních stran, a s výhradou, že smlouva nestanoví jinak.

 

3. O žádném ustanovení části A této přílohy se nebude míti za to, že by činilo neplatnými obchodní jednání zákonitě vykonaná mezi nepřáteli podle smlouvy, byla-li vykonána se schválením vlády jedné z mocností spojených a sdružených.

 

4. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou pojišťovací a zajišťovací smlouvy podléhati zvláštním ujednáním mezi vládou příslušné spojené a sdružené mocnosti a vládou italskou.

 

 

B. Promlčecí lhůty.

 

1. O všech lhůtách, jimiž se promlčují nebo omezují práva procesní nebo práva učiniti prozatímní opatření v osobních nebo majetkových vztazích, týkající se příslušníků Spojených národů a příslušníků italských, kteří následkem válečného stavu se nemohli dovolati soudu nebo splniti náležitosti nutné pro zachování svých práv, bez ohledu na to, zdali tyto lhůty počaly před vypuknutím války nebo po něm, bude se míti za to, že byly staveny po dobu trvání války na italském území s jedné strany a s druhé strany na území těch Spojených národů, které přiznají Itálii na základě vzájemnosti výhody ustanovení tohoto odstavce. Tyto lhůty počnou opět běžeti ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Ustanovení tohoto odstavce bude použito na lhůty předepsané pro předložení úrokových nebo dividendových kuponů nebo pro předložení k výplatě cenných papírů slosovaných k proplacení nebo cenných papírů, jež jsou splatné z jakéhokoliv jiného důvodu.

 

2. Kde pro neprovedení nějakého úkonu nebo nesplnění nějaké náležitosti za války byla na italském území provedena exekuční opatření ke škodě příslušníka jednoho ze Spojených národů, italská vláda obnoví poškozená práva. Není-li takové obnovení možné nebo bylo-li by nespravedlivé, italská vláda se postará, aby se příslušníku Spojených národů dostalo takové náhrady, jež by byla spravedlivá a okolnostem přiměřená.

 

 

C. Obchodní skriptury.

 

1. V poměru mezi nepřáteli bude se míti za to, že žádná obchodní skriptura sepsaná před válkou nepozbyla platnosti je z toho důvodu, že nebyla předložena k přijetí nebo k placení v předepsaných lhůtách, nebo že vydatelé neb indosanti nebyli zpraveni o nepřijetí neb o neplacení, nebo že schází protest, nebo z toho důvodu, že za války nebylo vyhověno jakémukoliv formálnímu předpisu.

 

2. Jestliže lhůta, v které měla obchodní skriptura býti předložena k přijetí nebo k placení, nebo v které měli vydatel nebo indosant býti zpraveni o nepřijetí neb o neplacení, nebo v které měla býti skriptura protestována, vypršela za války, a jestliže strana, která měla předložiti nebo dáti protestovati skripturu nebo dáti zprávu o nepřijetí neb o neplacení, tak neučinila za války, bude jí ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, povolena lhůta nejméně tří měsíců, v níž bude moci předložiti skripturu, zpraviti o nepřijetí neb o neplacení nebo dáti ji protestovati.

 

3. Jestliže se některá osoba buď před válkou nebo za války zavázala z obchodní skriptury následkem závazku, jejž vůči ní přejala jiná osoba, která se stala později nepřátelskou, bude tato druhá osoba povinna bez ohledu na vypuknutí války ručiti prvé osobě za následky takového závazku.

 

 

D. Zvláštní ustanovení.

 

1. Pro účely této přílohy fysické nebo právnické osoby budou považovány za nepřátele ode dne, kdy obchodní styky mezi nimi se staly nezákonnými podle zákonů, nařízení nebo předpisů, jimž byly podřízeny takové osoby nebo smlouvy.

 

2. Vzhledem k právní soustavě Spojených států amerických ustanovení této přílohy nebudou platiti ve vztazích mezi Spojenými státy americkými a Itálií.

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Příl. XVII.

Kořistní soudy a rozsudky.

 

A. Kořistní soudy.

 

Každá ze spojených a sdružených mocností si vyhrazuje právo přezkoumati řízením, jež sama stanoví, všechna rozhodnutí a příkazy italských kořistních soudů v případech, jež se týkají vlastnických práv jejích příslušníků, a doporučiti italské vláda, aby ty z těchto rozhodnutí nebo příkazů, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, byly podrobeny revisi.

 

Italská vláda se zavazuje, že dodá opisy všech dokladů obsahujících zápisy o těchto případech, čítajíc v to vynesená rozhodnutí a vydané příkazy, a že přijme všechna doporučení, jež budou učiněna na základě přezkoumání řečených případů, a že provede taková doporučení.

 

 

B. Rozsudky.

 

Italská vláda učiní potřebná opatření, aby umožnila příslušníkům kteréhokoliv ze Spojených národů předložiti kdykoliv ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, příslušným italským úřadům k revisi kterýkoliv rozsudek vynesený italským soudem v době mezi 10. červnem 1940 a dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, v jakémkoliv řízení, v němž příslušník Spojených národů nebyl s to buď jako žalobce nebo jako žalovaný soudu svůj případ řádně přednésti. Utrpěl-li příslušník Spojených národů újmu následkem jakéhokoliv takového rozsudku, postará se italská vláda, aby byl znovu uveden ve stav, v němž byl před vynesením rozsudku, nebo aby se mu dostalo spravedlivého a okolnostem přiměřeného odškodnění. Výraz "příslušníci Spojených národů" zahrnuje právnické osoby nebo sdružení zřízené nebo ustavené podle zákonů kteréhokoliv ze Spojených národů.

 

Tomu na svědomí podepsaní zplnomocněnci podepsali tuto smlouvu a připojili k ní své pečetě.

 

Dáno v městě Paříži ve francouzském, anglickém, ruském a italském jazyku dne desátého února jedentisícdevětsetčtyřicetsedm.

 

Za Svaz sovětských socialistických republik:

V. M. Molotov

A. Bogomolov

 

Za Spojené království Velké Britannie a Severního Irska:

Ernest Bevin

Duff Cooper

 

Za Spojené státy americké:

James E. Byrnes

Jefferson Caffery

 

Za Čínu:

Tsun Tai

 

Za Francii:

Bidault

Billoux

Moutet

 

Za Australii:

John A. Beasley

 

Za Belgii:

P. H. Spaak

Guillaume

 

Za Běloruskou sovětskou socialistickou republiku:

K. Kiselev

 

Za Brazilii:

T. De Castello Bianco Clark

 

Za Kanadu:

Gen. V. Vanier

 

Za Československo:

Jan Masaryk

Dr. V. Clementis

 

Za Ethiopii:

Ephrem T. Medhen

Teguegne

Hiot

 

Za Řecko:

Leon G. Melas

R. Raphael

 

Za Indii:

Sir Samuel Runganadhan

 

Za Nizozemsko:

Starkerborg

 

Za Nový Zéland:

W. J. Jordan

 

Za Polsko:

Modzelewski

 

Za Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku:

I. Senin

 

Za Jihoafrickou unii:

W. G. Parminter

 

Za Federální lidovou republiku Jugoslavii:

Stanoe Sv. Simič

Rodolub Čolakovič

Gregoric

 

Za Itálii:

Antonio Meli Lupi Di Soragna

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.01.2006 📕8.427