MiG-21 / Ve znamení Delty / 2. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 18.162
5209 4.3.1972 17.6.1999 3/72-6/72 4. slp 6/72-3/91 5. slp 3/91-10/93 11. slp 10/93-11/93 82. sslt 11/93-3/94 4. sslt 3/94-1/95 LZO 1/95-99 43. slt 99-6/99 41. slt s, š SM Vyroben 2. 3. 1972. Přelet do ČSSR 4. 3. 1972. 16. 3. 1972 převzat 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přesun do Líní 9. 6. 1972. 21. 12. 1977 SO v LOK, 27. 4. 1988 GO v LOK. 27. 3. 1991 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 27. 10. 1993 k 82. sslt do Mošnova. Poté u 4. sslt v Přerově. 30. 3. 1994 k LZO v Čáslavi. Od 1/95 u 43. slt tamtéž. Od 1999 u 41. slt. 1998-99 při revizi nastříkán na „šedivku.“ Na SOP z obou stran emblém „NATO“ s číslicí 50 k výročí založení této organizace. Vlevo na přídi černá hlava tygra. Katastrofa dne 17. 6. 1999 u 4. zTL, 41. slt v Čáslavi. Srážka za letu s „UM“ č. 9342. Zahynul mjr. Ivan Kaiser.
5210 3/1972 1.10.2001 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-10/91 11. slp 92-11-12/93 82. sslt 11-12/93-12/94 28. sbolp 1/95-99 43. slt 99-10/01 41. slt s, š SM Vyroben 3. 2. 1972. 3/72 předán 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Od 10-11/91 na GO v LOK. Po GO k 82. sslt do Mošnova. Odtud 11-12/93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 u 43. slt. V druhé polovině 90. tých let při revizi do podoby „šedivky.“ K 1. 10. 2001 přelétl na uložení do LOZ v ČB. V roce 2004 znovu zaznamenán v Čáslavi, zřejmě jako zdroj ND.
5211 3/1972 16.8.1972 (28.8.1972) 3/72-6/72 4. slp 6/72-8/72 5. slp s Dodán 3/72 k 4. slp do Pardubic pro 5. slp v Líních. 6/72 předán do Líní. Katastrofa dne 16. 8. 1972 u 5. slp v Líních. Zahynul mjr. Stanislav Bitala. Jiné zdroj uvádí datum 28. 8. 1972.
5212 3/1972 2002 3/72-6/72 4. slp 6/72-11/74 5. slp 11/74-8/88 9. slp 8/88-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28. sbolp 12/94-99 43. slt 99-02 41. slt s Vyroben 4. 2. 1972. 3/72 předán 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 11/74 předán k 9. slp do Bechyně. 8/88 zpět k 5. slp do Líní. 5/91 k 11. slp do Žatce. Zde nátěr modro-červeno-bílou trikolórou na hřbetu trupu a SOP k 40. výročí založení 11. slp v roce 1991. 9/93 k 28. sbolp do Čáslavi. Od 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt stále v Čáslavi. 7/2002 odstaven v Čáslavi bez motoru, ještě tento rok prav. uložen u LOZ v ČB.
5213 3/1972 Prav. 1999/00 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28.sbolp 1/95-99 43. slt 99-99/00? 41. slt ? s SM Vyroben 5. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 9/93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt ?.
5214 3/1972 Prav. 1999/00 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28. sbolp 1/95-99 43. slt 99-99/00? 41. slt ? s Vyroben 10. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 9/93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt ?.
5215 3/1972 2.9.1996 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28. sbolp 1/95-9/96 43. slt s Vyroben 5. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 9/93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Havárie dne 2. 9. 1996 u 4. zSL, 43. slt v Čáslavi. Letoun byl na cvičném letu OH. Pilot mjr. Ivo Zachara.
5301 3/1972 Prav. 1999/00 3/72-6/72 4. slp 6/72-3/91 5. slp 3/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28. sbolp 1/95-99 43. slt 99-99/00? 41. slt ? s SM Vyroben 19. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 16. 6. 1977 dokončena SO v LOK. 25. 4. 1987 dokončena GO v LOK. 27. 3. 1991 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 23. 9. 1993 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt ?.
5302 3/1972 26.4.2001 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28. sbolp 1/95-99 43. slt 99-4/01 41. slt s Vyroben 24. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 9/ 93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt. 26. 4. 2001 přelétl na uložení do LOZ ČB.
5303 3/1972 Prav. 1999/00 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-11-12/93 11. slp 11-12/93-12/94 28. sbolp 1/95-99 43. slt 99-99/00? 41. slt ? s Vyroben 18. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 9/ 93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt ?.
5304 3/1972 Prav. 1999/00 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 9/93-12/94 28. sbolp 1/95-99 43. slt 99-99/00? 41. slt ? s Vyroben 24. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 9/ 93 k 28. sbolp do Čáslavi. 1/95 tamtéž u 43. slt. Od 1999 u 41. slt ?.
5305 3/1972 22.2.2002 3/72-6/72 4. slp 6/72-5/91 5. slp 5/91-9/93 11. slp 10/93-11/93 82. sslt 11/93-12/94 4. sslt 1/95-99 43. slt 99-2/02 41. slt s, š SM Vyroben 22. 2. 1972. 3/72 předán k 4. slp v Pardubicích pro 5. slp v Líních. Přelet do Líní 6/72. 5/91 předán k 11. slp do Žatce. Odtud 10/ 93 k 82. sslt do Mošnova. Poté 4. sslt v Přerově a Čáslavi. Od 1/95 tamtéž u 43. slt. Po revizi v v druhé polovině 90. tých let „šedivka.“ Od 1999 u 41. slt. 22. 2. 2002 přelétl na uložení do LOZ ČB.
5494 17.9.1975 22.7.1980 9/75-7/80 1. slp š Vyroben 8/75. 17. 9. 1975 předán k 1. slp v Českých Budějovicích. Havárie dne 22. 7. 1980 u 1. slp v Českých Budějovicích. Pilot npor. Peter Dubovský.
5508 17.9.1975 10/04-5/05 9/75-5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-11/93 82. sslt 11/93-12/94 4. sslt 1/95-99 42. slt 00-3-12/03 41. slt 12/03-7/05 211. tl š Vyroben 1. 8. 1975. Předán k 1. slp v Českých Budějovicích 17. 9. 1975. Zde 9. 1. 1976 poškozen při přistání (porucha podvozku) – pilot mjr. Jan Oberfalzer, letoun opraven. 5-6/89 předán k 8. slp do Brna. 5/91 k 82. sslt do Mošnova, poté 4. sslt Přerov a Čáslav. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. V letech 1999/00 zvažována modernizace avioniky na „MFN,“ neprovedena. Od 2000 u 41. slt v Čáslavi. Od 12/03 u 211. tl tamtéž. 26. 7. 2005 po zemi z Čáslavi do Přerova.
5512 17.9.1975 12. 7. 2005 9/75-5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-11/93 82. sslt 11/93-12/94 4. sslt 1/95-99 42. slt 00-12/03 41. slt 12/03-7/05 211. tl š Vyroben 1. 8. 1975. Předán k 1. slp v Českých Budějovicích 17. 9. 1975. 5-6/89 předán k 8. slp do Brna. 5/91 k 82. sslt do Mošnova, poté 4. sslt Přerov a Čáslav. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. V letech 1999/00 zvažována modernizace avioniky na „MFN,“ neprovedena. Od 2000 u 41. slt v Čáslavi. Od 12/03 u 211. tl tamtéž. 12. 7. 2005 přelétl na uložení do Přerova.
5581 17.9.1975 MFN 1999/00 9/75-5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-9/93 82. sslt 9/93-99/00 LOZ Líně 00- 41. slt š Vyroben 1. 8. 1975. Předán k 1. slp v Českých Budějovicích 17. 9. 1975. 5-6/89 předán k 8. slp do Brna. 5/91 k 82. sslt do Mošnova. 9/93 uložen v Líních. 1999-00 modernizace avioniky na verzi „MFN.“ Od 2000 u 41. slt v Čáslavi.
5603 17.9.1975 MFN 1999/00 9/75-5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-11/93 82. sslt 11/93-12/94 4. sslt 1/95-99 42. slt 00- 41. slt š Vyroben 1. 9. 1975. Předán k 1. slp v Českých Budějovicích 17. 9. 1975. 5-6/89 předán k 8. slp do Brna. 5/91 k 82. sslt do Mošnova, poté 4. sslt Přerov a Čáslav. Od 1/95 u 42. slt v Čáslavi. Od 2000 u 41. slt tamtéž.
5612 17.9.1975 9-11/1993 9/75-5-6/89 1. slp 5-6/89-5/91 8. slp 5/91-9-11/93 82. sslt š Vyroben 31. 8. 1975. Předán k 1. slp v Českých Budějovicích 17. 9. 1975. 5-6/89 předán k 8. slp do Brna. 5/91 k 82. sslt do Mošnova. 9-11/1993 odeslán na uložení do Líní. V roce 2004 údajně na letišti Brno-Slatina.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více