Main Menu
User Menu
Reklama

Vliv Konfucianismu na Japonsko

Autor : 🕔07.09.2005 📕18.544
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Konfucianismus

Jedná se o jeden z nejvlivnějších čínských náboženských směrů, který výrazně ovlivnil morální hodnoty i v Japonsku. Zakladatelem je Kchung - fu - c´ (latinsky Konfucius, 551 - 479 před n. l.) a byl současníkem Buddhy, ale i Lao - c´a zakladatele taoismu. Konfucius byl učitel, filozof a měl hluboký politický přehled. Celou naukou Konfucia se prolíná koncept humanity, lidskosti a loajálnosti. Cílem bylo, aby každý člověk se stal dokonalým, měl pouze dobré vlastnosti. Morální kultivace sebe sama a sociální cítění ve směru ke společnosti se dosahuje morálním úsilím. Konfucius vymezil lidské vztahy a to mezi rodiči a dětmi, pánem a sluhou, mužem a ženou, starším a mladším bratrem a mezi přáteli. Zajímavostí je, že v Číně byl na prvním místě vztah mezi otcem a synem v Japonsku byl na prvním místě vztah mezi pánem a jeho vazalem. Pokud v životě vazala - samuraje docházelo ke konfliktu mezi povinností (giri) a city (nindžó), měl se podle svého kodexu rozhodnout ve prospěch povinnosti.

Pramen: se souhlasem od pavels převzato z www.japonsko.tnet.cz

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔07.09.2005 📕18.544